Alde Feanen - Ierdige Mar - Vogelkijkhut

Vogelkijkhut aan het Ierdige Mar. In de kijkhut vindt u afbeeldingen van de vogelsoorten die in het gebied voorkomen, zodat ook de minder ervaren vogelaar hier aan zijn trekken komt. De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-03 1 Kleine Karekiet
2023-06-03 1 Lepelaar
2023-06-03 1 Bosrietzanger
2023-06-03 1 Grasmus
2023-06-03 1 Waterral
2023-06-03 1 Koekoek
2023-06-03 2 Lepelaar
2023-06-03 4 Slobeend
2023-06-03 1 Boomvalk
2023-06-03 1 Bruine Kiekendief
2023-06-03 1 Sprinkhaanzanger
2023-06-03 1 Snor
2023-06-03 1 Bruine Kiekendief
2023-06-03 1 Zeearend
2023-06-03 2 Bergeend
2023-06-03 1 Groenling
2023-06-03 1 Huiszwaluw
2023-06-03 1 Rietzanger
2023-06-03 1 Buizerd
2023-06-03 1 Ooievaar

GPS 53.14193, 5.93910