Alde Feanen - Ierdige Mar - Vogelkijkhut

Vogelkijkhut aan het Ierdige Mar. In de kijkhut vindt u afbeeldingen van de vogelsoorten die in het gebied voorkomen, zodat ook de minder ervaren vogelaar hier aan zijn trekken komt. De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-27 1 Waterral
2020-03-27 2 Grote Lijster
2020-03-26 1 Roerdomp
2020-03-26 1 Rietgors
2020-03-26 1 Waterral
2020-03-26 2 Torenvalk
2020-03-26 4 Grutto
2020-03-26 1 Bruine Kiekendief
2020-03-26 2 Slobeend
2020-03-26 2 Krakeend
2020-03-26 5 Kuifeend
2020-03-26 1 Lepelaar
2020-03-26 1 Roerdomp
2020-03-26 5 Kemphaan
2020-03-26 1 Boomkruiper
2020-03-25 1 Grote Bonte Specht
2020-03-25 1 Roerdomp
2020-03-24 1 Baardman
2020-03-24 1 Kleine Bonte Specht
2020-03-24 1 Watersnip

GPS 53.141926461572915, 5.939098617751052