Alde Feanen - Ierdige Mar - Vogelkijkhut

Vogelkijkhut aan het Ierdige Mar. In de kijkhut vindt u afbeeldingen van de vogelsoorten die in het gebied voorkomen, zodat ook de minder ervaren vogelaar hier aan zijn trekken komt. De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-05 1 Geoorde Fuut
2022-10-05 1 Geoorde Fuut
2022-09-30 1 Boomvalk
2022-09-30 10 Baardman
2022-09-27 16 Krakeend
2022-09-27 1 Slobeend
2022-09-27 1 Slobeend
2022-09-27 10 Smient
2022-09-27 1 Visarend
2022-09-26 8 Krakeend
2022-09-25 1 Visarend
2022-09-25 2 Zeearend
2022-09-19 1 Reuzenstern
2022-09-18 1 Visarend
2022-09-18 1 Meerkoet
2022-09-17 1 Visarend
2022-09-15 1 Kleine Bonte Specht
2022-09-15 1 Reuzenstern
2022-09-15 1 Visarend
2022-09-12 1 Visarend

GPS 53.14193, 5.93910