Alde Feanen - Ierdige Mar - Vogelkijkhut

Vogelkijkhut aan het Ierdige Mar. In de kijkhut vindt u afbeeldingen van de vogelsoorten die in het gebied voorkomen, zodat ook de minder ervaren vogelaar hier aan zijn trekken komt. De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-23 1 Nonnetje
2023-01-23 2 Baardman
2023-01-23 1 Waterral
2023-01-18 1 Zeearend
2023-01-17 1 Grote Zaagbek
2023-01-11 2 Watersnip
2023-01-08 3 Tafeleend
2023-01-06 15 Groenling
2023-01-06 500 Brandgans
2023-01-06 500 Kolgans
2023-01-06 10 Vink
2023-01-06 1 Roerdomp
2023-01-06 1 Nonnetje
2023-01-06 1 Watersnip
2023-01-06 2 Baardman
2023-01-06 1 Rietgors
2023-01-06 1 Wintertaling
2023-01-06 1 Grote Bonte Specht
2023-01-05 4 Turkse Tortel
2023-01-05 1 Kramsvogel

GPS 53.14193, 5.93910