Alde Feanen - Ierdige Mar - Vogelkijkhut

Vogelkijkhut aan het Ierdige Mar. In de kijkhut vindt u afbeeldingen van de vogelsoorten die in het gebied voorkomen, zodat ook de minder ervaren vogelaar hier aan zijn trekken komt. De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-16 5 Goudhaan
2019-10-16 52 Wilde Eend
2019-10-16 75 Krakeend
2019-10-16 12 Slobeend
2019-10-16 1 IJsvogel
2019-10-16 1 Havik
2019-10-16 4 Baardman
2019-10-16 2 Buizerd
2019-10-16 20 Krakeend
2019-10-16 10 Wintertaling
2019-10-16 1 Grote Bonte Specht
2019-10-16 10 Goudhaan
2019-10-16 1 Waterral
2019-10-16 2 Baardman
2019-10-16 2 Baardman
2019-10-16 80 Koperwiek
2019-10-16 2 Nijlgans
2019-10-16 40 Krakeend
2019-10-12 1 Sperwer
2019-10-12 4 Graspieper

GPS 53.141926461572915, 5.939098617751052