Alde Feanen - Ierdige Mar - Vogelkijkhut

Vogelkijkhut aan het Ierdige Mar. In de kijkhut vindt u afbeeldingen van de vogelsoorten die in het gebied voorkomen, zodat ook de minder ervaren vogelaar hier aan zijn trekken komt. De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare groot en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Waterral
2024-05-26 1 Bosrietzanger
2024-05-26 1 Bosrietzanger
2024-05-26 1 Waterral
2024-05-24 1 Kleine Karekiet
2024-05-23 1 Wulp
2024-05-23 1 Rietzanger
2024-05-23 1 Krakeend
2024-05-22 5 Brandgans
2024-05-20 2 Kolgans
2024-05-20 1 Grauwe Klauwier
2024-05-20 2 Raaf
2024-05-19 1 Brandgans
2024-05-18 1 Kleine Karekiet
2024-05-18 1 Spotvogel
2024-05-18 1 Snor
2024-05-18 1 Koekoek
2024-05-18 1 Rietgors
2024-05-18 1 Sprinkhaanzanger
2024-05-18 1 Buizerd

GPS 53.14193, 5.93910