Ryptsjerksterpolder - Uitzichtplateau

Dit plateau kijkt over de Ryptsjerksterpolder. De waterhuishouding van dit gebied is afgestemd op de weidevogels en maaien gebeurt na 1 juli. Grutto's, tureluur en wulpen worden hier veelvuldig gezien, maar u heeft ook kans op groenpootruiters, zwarte ruiters, oeverlopers, bosruiters en bonte strandlopers. Het gebied bestaat uit polders met kruidenrijke hooilanden en bouwlandjes met akkeronkruiden. U kunt hier ook veel grote ratelaar zien, een bijzondere plantensoort.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 53.22728, 5.90036