Rypstjerksterpolder - Uitzichtplateau

Dit plateau kijkt over de Rypstjerksterpolder. De waterhuishouding van dit gerbied is afgestemd op de weidevogels en maaien gebeurt na 1 juli. Grutto's, tureluur en wulpen worden hier veelvuldig gezien, maar u heeft ook kans op groenpootruiters, zwarte ruiters, oeverlopers, bosruiters en bonte strandlopers. Het gebied bestaat uit polders met kruidenrijke hooilanden en bouwlandjes met akkeronkruiden. U kunt hier ook veel grote ratelaar zien, een bijzondere plantensoort.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-15 1 IJsvogel
2021-01-14 2 Fazant
2021-01-14 2 Roodborsttapuit
2021-01-14 1 Nonnetje
2021-01-14 1 Nonnetje
2021-01-14 3 Nonnetje
2021-01-13 1 Houtsnip
2021-01-12 1 Trompetzwaan
2021-01-12 1 Buizerd
2021-01-12 3 Watersnip
2021-01-12 1 Baardman
2021-01-09 1 Zeearend
2021-01-09 1 Sperwer
2021-01-09 1 Blauwe Kiekendief
2021-01-09 1 Sperwer
2021-01-09 1 Blauwe Kiekendief
2021-01-09 1 Roodborst
2021-01-09 1 Zeearend
2021-01-09 1 Kleine Bonte Specht
2021-01-09 1 Rietgors

Vanaf Leeuwarden rijdt u richting Hardegarijp. Sla links af bij kruispunt Tytsjerk, en neem de afslag links naar de picknickplaats (ongeveer tussen Tytsjerk en Gytsjerk). Ga te voet linksaf en loop de ongeveer 100 meter naar de uitzichtheuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.22728399187411, 5.900357778084947