Rypstjerksterpolder - Uitzichtplateau

Dit plateau kijkt over de Rypstjerksterpolder. De waterhuishouding van dit gerbied is afgestemd op de weidevogels en maaien gebeurt na 1 juli. Grutto's, tureluur en wulpen worden hier veelvuldig gezien, maar u heeft ook kans op groenpootruiters, zwarte ruiters, oeverlopers, bosruiters en bonte strandlopers. Het gebied bestaat uit polders met kruidenrijke hooilanden en bouwlandjes met akkeronkruiden. U kunt hier ook veel grote ratelaar zien, een bijzondere plantensoort.

Type Heuvel
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-23 2 Ooievaar
2020-01-20 12 Putter
2020-01-20 2 Fazant
2020-01-18 1 Kleine Canadese Gans
2020-01-16 3 Baardman
2020-01-16 1 Trompetzwaan
2020-01-14 1 Nonnetje
2020-01-13 1 IJsvogel
2020-01-05 6 Grote Canadese Gans
2020-01-05 15000 Spreeuw
2020-01-05 1 Sperwer
2020-01-03 5 Grote Canadese Gans
2020-01-02 1 Koolmees
2020-01-02 1 Koolmees
2020-01-02 2 Ooievaar
2019-12-31 4 Ooievaar
2019-12-31 1 Sperwer
2019-12-31 1 Baardman
2019-12-29 4 Ooievaar
2019-12-29 1 IJsvogel

Vanaf Leeuwarden rijdt u richting Hardegarijp. Sla links af bij kruispunt Tytsjerk, en neem de afslag links naar de picknickplaats (ongeveer tussen Tytsjerk en Gytsjerk). Ga te voet linksaf en loop de ongeveer 100 meter naar de uitzichtheuvel.

Route via Google Maps

GPS 53.22728399187411, 5.900357778084947