Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-14 1 Pimpelmees
2020-07-14 1 Zwartkop
2020-07-14 1 Grote Bonte Specht
2020-07-14 1 Fitis
2020-07-14 1 Ooievaar
2020-07-14 4 Visdief
2020-07-14 1 Winterkoning
2020-07-14 1 Fitis
2020-07-14 1 Snor
2020-07-14 1 Snor
2020-07-14 1 Rietzanger
2020-07-14 1 Visdief
2020-07-14 1 Goudhaan
2020-07-14 1 Nijlgans
2020-07-14 2 Sprinkhaanzanger
2020-07-13 2 Grote Bonte Specht
2020-07-12 1 Winterkoning
2020-07-12 1 Fazant
2020-07-11 1 Graspieper
2020-07-11 1 Fitis

GPS 53.14261645844525, 5.942600368631693