Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-30 1 Bruine Kiekendief
2022-06-30 1 Tjiftjaf
2022-06-30 1 Blauwborst
2022-06-29 1 Rietzanger
2022-06-24 1 Gekraagde Roodstaart
2022-06-14 1 Rietzanger
2022-06-14 1 Bruine Kiekendief
2022-06-14 2 Brandgans
2022-06-13 1 Spotvogel
2022-06-13 1 Meerkoet
2022-06-13 1 Rietgors
2022-06-13 1 Fuut
2022-06-13 1 Dodaars
2022-06-13 1 Grote Bonte Specht
2022-06-13 1 Bergeend
2022-06-13 2 Krakeend
2022-06-13 2 Slobeend
2022-06-13 1 Pimpelmees
2022-06-13 1 Roerdomp
2022-06-13 1 Blauwborst

GPS 53.14262, 5.94260