Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-16 4 Boerenzwaluw
2022-08-16 3 Brandgans
2022-08-16 1 Visdief
2022-08-16 1 Ooievaar
2022-08-16 1 Slobeend
2022-08-16 1 Nijlgans
2022-08-16 2 Knobbelzwaan
2022-08-12 4 Wintertaling
2022-08-12 1 Tjiftjaf
2022-08-12 3 Wilde Eend
2022-08-12 6 Nijlgans
2022-08-12 1 Blauwe Reiger
2022-08-12 1 Braamsluiper
2022-08-12 3 Watersnip
2022-08-12 6 Brandgans
2022-08-12 4 Krakeend
2022-08-12 1 Aalscholver
2022-08-12 2 Visdief
2022-08-12 1 Lepelaar
2022-08-12 1 Tafeleend

GPS 53.14262, 5.94260