Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-27 1 Waterral
2020-03-27 2 Grote Lijster
2020-03-26 1 Roerdomp
2020-03-26 1 Rietgors
2020-03-26 1 Waterral
2020-03-26 2 Torenvalk
2020-03-26 4 Grutto
2020-03-26 1 Bruine Kiekendief
2020-03-26 2 Slobeend
2020-03-26 2 Krakeend
2020-03-26 5 Kuifeend
2020-03-26 1 Lepelaar
2020-03-26 1 Roerdomp
2020-03-26 1 Boomkruiper
2020-03-25 1 Grote Bonte Specht
2020-03-24 1 Baardman
2020-03-24 1 Kleine Bonte Specht
2020-03-24 1 Watersnip
2020-03-24 1 Roerdomp
2020-03-24 1 Blauwborst

GPS 53.14261645844525, 5.942600368631693