Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-19 2 Witgat
2024-04-18 1 Braamsluiper
2024-04-17 1 Snor
2024-04-14 3 Kleine Plevier
2024-04-14 1 Lepelaar
2024-04-14 1 Rietgors
2024-04-14 1 Blauwborst
2024-04-14 1 Cetti's Zanger
2024-04-14 2 Brandgans
2024-04-14 1 Snor
2024-04-14 1 Rietzanger
2024-04-14 3 Kleine Plevier
2024-04-13 1 IJsvogel
2024-04-13 1 Rietgors
2024-04-13 1 Zeearend
2024-04-13 1 Waterral
2024-04-13 1 Blauwborst
2024-04-13 1 Roerdomp
2024-04-13 1 Bruine Kiekendief
2024-04-13 1 Tafeleend

GPS 53.14262, 5.94260