Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 2 Goudvink
2020-01-26 3 Nonnetje
2020-01-26 1 Klapekster
2020-01-26 6 Goudvink
2020-01-26 1 Putter
2020-01-26 3 Staartmees
2020-01-26 1 Baardman
2020-01-26 1 Sijs
2020-01-26 2 Grote Bonte Specht
2020-01-26 2 Baardman
2020-01-26 2 Goudvink
2020-01-26 1 Havik
2020-01-26 1 Watersnip
2020-01-26 1 Putter
2020-01-26 1 Watersnip
2020-01-26 1 Waterral
2020-01-26 2 Goudvink
2020-01-26 10 Putter
2020-01-26 1 Havik
2020-01-26 1 Nonnetje

GPS 53.14261645844525, 5.942600368631693