Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 3 Tafeleend
2021-02-24 3 Tafeleend
2021-02-24 6 Nonnetje
2021-02-24 2 Nonnetje
2021-02-24 1 Grote Canadese Gans
2021-02-23 3 Grote Zaagbek
2021-02-23 2 Grote Bonte Specht
2021-02-23 1 Nonnetje
2021-02-23 3 Grote Zaagbek
2021-02-23 1 Rietgors
2021-02-23 2 Baardman
2021-02-23 2 Ooievaar
2021-02-23 1 Ooievaar
2021-02-23 2 Grauwe Gans
2021-02-23 4 Nonnetje
2021-02-23 1 Grote Canadese Gans
2021-02-23 1 Nonnetje
2021-02-23 1 Grote Zaagbek
2021-02-23 2 Grote Bonte Specht
2021-02-23 3 Grote Zaagbek

GPS 53.14261645844525, 5.942600368631693