Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-23 8 Vink
2022-11-23 2 Vuurgoudhaan
2022-11-23 1 Nonnetje
2022-11-23 1 Tafeleend
2022-11-23 70 Slobeend
2022-11-23 2 Nijlgans
2022-11-23 2 Nijlgans
2022-11-23 1 Roodborst
2022-11-23 1 Waterral
2022-11-23 1 Visarend
2022-11-23 8 Vink
2022-11-23 1 Pimpelmees
2022-11-23 2 Vuurgoudhaan
2022-11-23 1 Ekster
2022-11-23 2 Nijlgans
2022-11-23 1 Blauwe Reiger
2022-11-23 70 Slobeend
2022-11-23 3 Aalscholver
2022-11-23 2 Tafeleend
2022-11-23 1 Smient

GPS 53.14262, 5.94260