Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-19 1 Grote Zilverreiger
2021-10-19 100 Slobeend
2021-10-17 1 Grote Aalscholver
2021-10-16 1 Staartmees
2021-10-16 1 Houtduif
2021-10-16 1 Baardman
2021-10-16 2 Nijlgans
2021-10-15 1 Baardman
2021-10-10 1 Krakeend ssp strepera
2021-10-08 15 Baardman
2021-10-08 60 Krakeend
2021-10-08 15 Aalscholver
2021-10-08 1 Knobbelzwaan
2021-10-08 2 Kuifeend
2021-10-06 1 Buizerd
2021-10-06 1 Bruine Kiekendief
2021-10-06 1 Matkop
2021-10-06 1 Staartmees
2021-10-06 1 Grote Bonte Specht
2021-10-06 2 Boerenzwaluw

GPS 53.14262, 5.94260