Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Visarend
2023-09-24 1 Zeearend
2023-09-24 2 Visarend
2023-09-24 2 Visarend
2023-09-22 1 Visarend
2023-09-22 1 IJsvogel
2023-09-20 1 Grauwe Gans
2023-09-20 1 Spreeuw
2023-09-20 15 Nijlgans
2023-09-20 5 Huismus
2023-09-20 10 Spreeuw
2023-09-20 10 Nijlgans
2023-09-20 20 Grauwe Gans
2023-09-19 1 IJsvogel
2023-09-16 3 Kuifeend
2023-09-16 1 Grote Bonte Specht
2023-09-16 6 Baardman
2023-09-16 1 Blauwe Reiger
2023-09-16 1 Baardman
2023-09-16 1 Pimpelmees

GPS 53.14262, 5.94260