Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-16 5 Goudhaan
2019-10-16 52 Wilde Eend
2019-10-16 75 Krakeend
2019-10-16 12 Slobeend
2019-10-16 1 IJsvogel
2019-10-16 1 Havik
2019-10-16 4 Baardman
2019-10-16 2 Buizerd
2019-10-16 20 Krakeend
2019-10-16 10 Wintertaling
2019-10-16 1 Grote Bonte Specht
2019-10-16 10 Goudhaan
2019-10-16 1 Waterral
2019-10-16 2 Baardman
2019-10-16 2 Baardman
2019-10-16 80 Koperwiek
2019-10-16 2 Nijlgans
2019-10-16 40 Krakeend
2019-10-12 1 Sperwer
2019-10-12 4 Graspieper

GPS 53.14261645844525, 5.942600368631693