Alde Feanen - Earnesleat - Uitkijktoren

Dit grote laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-21 1 Grauwe Gans
2023-03-19 1 Kievit
2023-03-19 1 Grutto
2023-03-19 1 Cetti's Zanger
2023-03-17 2 Bergeend
2023-03-17 3 Tafeleend
2023-03-17 1 Nonnetje
2023-03-17 5 Tafeleend
2023-03-17 1 Nonnetje
2023-03-17 2 Bruine Kiekendief
2023-03-17 1 Grote Zaagbek
2023-03-17 1 Baardman
2023-03-17 1 Grote Zaagbek
2023-03-17 1 Grote Lijster
2023-03-17 1 Tjiftjaf
2023-03-17 1 Roerdomp
2023-03-17 4 Tureluur
2023-03-15 1 Bergeend
2023-03-15 1 Rietgors
2023-03-11 1 Zeearend

GPS 53.14262, 5.94260