Alde Feanen - Romsicht - Uitkijktoren

De toren is 13 meter hoog en biedt hiermee een prachtig uitzicht over de Jan Durkspolder en de Alde Feanen. Het rieten dak is bedekt met riet dat in de polder zelf gewonnen is en het houten onderstel is van Europees FSC gekeurd eikenhout. De toren is gebouwd op het fundament van een boerderij, genaamd “Romsicht”, die in 1967 werd afgebroken. De plannen voor realisatie van dit uitzichtpunt waren er al lang, maar na een schenking van de Hedwig Carolinastichting kon begonnen worden met de bouw.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-13 34 Lepelaar
2020-07-13 12 Blauwe Reiger
2020-07-01 1 Smient
2020-07-01 1 Snor
2020-06-28 1 Kleine Plevier
2020-06-28 13 Lepelaar
2020-06-28 1 Bruine Kiekendief
2020-06-28 12 Scholekster
2020-06-28 30 Brandgans
2020-06-28 10 Bergeend
2020-06-28 6 Gierzwaluw
2020-06-28 6 Boerenzwaluw
2020-06-28 1 Witgat
2020-06-28 1 Bontbekplevier
2020-06-28 6 Grutto
2020-06-28 30 Lepelaar
2020-06-28 2 Tafeleend
2020-06-28 20 Wintertaling
2020-06-28 2 Kemphaan
2020-06-28 1 Zwarte Stern

U kunt de auto parkeren bij bezoekerscentrum De Alde Feanen aan de Koaidyk 8a, te Earnewâld. Loop vervolgens de parkeerplaats af, terug naar de Koaidyk. Bij de t-splitsing steekt u over naar een schelpenpaadje. (Aan uw linkerhand vindt u Camping It Wiid). Blijf dit schelpenpad volgen en op een gegeven moment ziet u recht voor u de uitkijktoren. (Links van de Headamsleat).

Route via Google Maps

GPS 53.11412059440612, 5.947358607418409