Alde Feanen - Romsicht - Uitkijktoren

De toren is 13 meter hoog en biedt hiermee een prachtig uitzicht over de Jan Durkspolder en de Alde Feanen. Het rieten dak is bedekt met riet dat in de polder zelf gewonnen is en het houten onderstel is van Europees FSC gekeurd eikenhout. De toren is gebouwd op het fundament van een boerderij, genaamd “Romsicht”, die in 1967 werd afgebroken. De plannen voor realisatie van dit uitzichtpunt waren er al lang, maar na een schenking van de Hedwig Carolinastichting kon begonnen worden met de bouw.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-25 1 Grote Zilverreiger
2022-06-24 1 Koekoek
2022-06-24 2 Wilde Eend
2022-06-24 1 Fuut
2022-06-24 2 Kleine Karekiet
2022-06-24 4 Kokmeeuw
2022-06-24 1 Grote Zilverreiger
2022-06-24 1 Zwartkopmeeuw
2022-06-24 1 Snor
2022-06-24 1 Zeearend
2022-06-21 1 Zwarte Stern
2022-06-15 50 Grauwe Gans
2022-06-15 1 Tureluur
2022-06-15 1 Kievit
2022-06-15 2 Scholekster
2022-06-15 2 Ooievaar
2022-06-15 30 Lepelaar
2022-06-15 5 Zwarte Stern
2022-06-15 5 Visdief
2022-06-13 1 Oeverzwaluw

U kunt de auto parkeren bij bezoekerscentrum De Alde Feanen aan de Koaidyk 8a, te Earnewâld. Loop vervolgens de parkeerplaats af, terug naar de Koaidyk. Bij de t-splitsing steekt u over naar een schelpenpaadje. (Aan uw linkerhand vindt u Camping It Wiid). Blijf dit schelpenpad volgen en op een gegeven moment ziet u recht voor u de uitkijktoren. (Links van de Headamsleat).

Route via Google Maps

GPS 53.11412, 5.94736