Alde Feanen - Romsicht - Uitkijktoren

De toren is 13 meter hoog en biedt hiermee een prachtig uitzicht over de Jan Durkspolder en de Alde Feanen. Het rieten dak is bedekt met riet dat in de polder zelf gewonnen is en het houten onderstel is van Europees FSC gekeurd eikenhout. De toren is gebouwd op het fundament van een boerderij, genaamd “Romsicht”, die in 1967 werd afgebroken. De plannen voor realisatie van dit uitzichtpunt waren er al lang, maar na een schenking van de Hedwig Carolinastichting kon begonnen worden met de bouw.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-16 1 Roerdomp
2024-06-16 1 Smient
2024-06-16 4 Kievit
2024-06-16 8 Brandgans
2024-06-16 1 Bruine Kiekendief
2024-06-16 1 Grote Zilverreiger
2024-06-16 1 Zwartkop
2024-06-16 4 Boerenzwaluw
2024-06-16 40 Kokmeeuw
2024-06-16 1 Snor
2024-06-16 5 Kokmeeuw
2024-06-16 1 Visdief
2024-06-16 1 Rietzanger
2024-06-16 1 Kleine Karekiet
2024-06-16 1 Rietgors
2024-06-16 1 Koekoek
2024-06-16 1 Cetti's Zanger
2024-06-16 2 Scholekster
2024-06-16 3 Waterhoen
2024-06-16 50 Grauwe Gans

U kunt de auto parkeren bij bezoekerscentrum De Alde Feanen aan de Koaidyk 8a, te Earnewâld. Loop vervolgens de parkeerplaats af, terug naar de Koaidyk. Bij de t-splitsing steekt u over naar een schelpenpaadje. (Aan uw linkerhand vindt u Camping It Wiid). Blijf dit schelpenpad volgen en op een gegeven moment ziet u recht voor u de uitkijktoren. (Links van de Headamsleat).

Route via Google Maps

GPS 53.11412, 5.94736