Alde Feanen - Romsicht - Uitkijktoren

De toren is 13 meter hoog en biedt hiermee een prachtig uitzicht over de Jan Durkspolder en de Alde Feanen. Het rieten dak is bedekt met riet dat in de polder zelf gewonnen is en het houten onderstel is van Europees FSC gekeurd eikenhout. De toren is gebouwd op het fundament van een boerderij, genaamd “Romsicht”, die in 1967 werd afgebroken. De plannen voor realisatie van dit uitzichtpunt waren er al lang, maar na een schenking van de Hedwig Carolinastichting kon begonnen worden met de bouw.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-12 1 Grote Zilverreiger
2019-10-10 2 Gaai
2019-10-10 2 Boerenzwaluw
2019-10-10 1 Buizerd
2019-10-10 1 Zwarte Kraai
2019-10-10 2 Kuifeend
2019-10-05 5 Kolgans
2019-10-05 1 Kleine Mantelmeeuw
2019-10-05 1 Slechtvalk
2019-10-05 1 Sperwer
2019-10-05 2 Blauwe Reiger
2019-10-05 1 Smient
2019-10-05 1 Putter
2019-10-05 3 Tafeleend
2019-10-05 1 Smient
2019-10-05 2 Grote Zilverreiger
2019-10-05 1 Kuifeend
2019-10-05 60 Sijs
2019-10-02 6 Baardman
2019-09-28 24 Watersnip

U kunt de auto parkeren bij bezoekerscentrum De Alde Feanen aan de Koaidyk 8a, te Earnewâld. Loop vervolgens de parkeerplaats af, terug naar de Koaidyk. Bij de t-splitsing steekt u over naar een schelpenpaadje. (Aan uw linkerhand vindt u Camping It Wiid). Blijf dit schelpenpad volgen en op een gegeven moment ziet u recht voor u de uitkijktoren. (Links van de Headamsleat).

Route via Google Maps

GPS 53.11412059440612, 5.947358607418409