Alde Feanen - Romsicht - Uitkijktoren

De toren is 13 meter hoog en biedt hiermee een prachtig uitzicht over de Jan Durkspolder en de Alde Feanen. Het rieten dak is bedekt met riet dat in de polder zelf gewonnen is en het houten onderstel is van Europees FSC gekeurd eikenhout. De toren is gebouwd op het fundament van een boerderij, genaamd “Romsicht”, die in 1967 werd afgebroken. De plannen voor realisatie van dit uitzichtpunt waren er al lang, maar na een schenking van de Hedwig Carolinastichting kon begonnen worden met de bouw.

Type Uitkijktoren
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 22 Lepelaar
2023-03-19 1 Pontische Meeuw
2023-03-19 1 Tjiftjaf
2023-03-19 2 Tureluur
2023-03-19 1 Brilduiker
2023-03-19 1 Fazant
2023-03-19 1 Zwarte Kraai
2023-03-19 1 Buizerd
2023-03-19 1 Bruine Kiekendief
2023-03-19 1 Lepelaar
2023-03-19 1 Blauwe Reiger
2023-03-19 1 Kuifeend
2023-03-19 1 Tafeleend
2023-03-19 1 Aalscholver
2023-03-19 1 Wilde Eend
2023-03-19 1 Wintertaling
2023-03-19 1 Scholekster
2023-03-19 1 Kokmeeuw
2023-03-19 1 Grote Zilverreiger
2023-03-19 1 Grauwe Gans

U kunt de auto parkeren bij bezoekerscentrum De Alde Feanen aan de Koaidyk 8a, te Earnewâld. Loop vervolgens de parkeerplaats af, terug naar de Koaidyk. Bij de t-splitsing steekt u over naar een schelpenpaadje. (Aan uw linkerhand vindt u Camping It Wiid). Blijf dit schelpenpad volgen en op een gegeven moment ziet u recht voor u de uitkijktoren. (Links van de Headamsleat).

Route via Google Maps

GPS 53.11412, 5.94736