De Leijen- Leyensloane - Uitkijkpunt

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In het voorjaar en in de zomer kunt u bruine kiekendieven zien jagen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-26 2 Zwarte Stern
2021-07-21 1 Rietgors
2021-07-21 1 Grote Bonte Specht
2021-07-21 2 Putter
2021-07-21 1 Roodborsttapuit
2021-07-21 1 Roodborsttapuit
2021-07-13 2 Wintertaling
2021-07-13 1 Roerdomp
2021-07-12 1 Grote Bonte Specht
2021-07-12 4 Zwarte Stern
2021-07-12 1 Koekoek
2021-07-12 2 Rietgors
2021-07-12 1 Kleine Karekiet
2021-07-12 1 Rietzanger
2021-07-12 2 Holenduif
2021-07-12 2 Grote Canadese Gans
2021-07-12 2 Grote Bonte Specht
2021-07-11 4 Zwarte Stern
2021-07-11 5 Kuifeend
2021-07-06 12 Zwarte Stern

Met auto vanaf Sûderleijen langs het kanaal de Leyensloane in rijden, halverwege kunnen ca. 3 auto's staan. Deze weg gaat over in een fietspad. Na ca. 200 meter is het uitzichtpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.14875, 6.06032