De Leijen- Leyensloane - Uitkijkpunt

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In het voorjaar en in de zomer kunt u bruine kiekendieven zien jagen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-26 4 Scholekster
2024-02-19 1 Grote Zaagbek
2024-02-19 1 Brilduiker
2024-02-19 1 Nonnetje
2024-02-19 2 IJsvogel
2024-02-16 1 Nonnetje
2024-02-10 20 Kolgans
2024-02-07 1 Cetti's Zanger
2024-02-07 2 Grote Zaagbek
2024-02-05 1 Blauwe Reiger
2024-01-29 100 Meerkoet
2024-01-28 1 Graspieper
2024-01-28 1 Nonnetje
2024-01-21 2 Grauwe Gans
2024-01-21 1 Nijlgans
2024-01-21 100 Grote Canadese Gans
2024-01-21 40 Holenduif
2024-01-21 1 Grote Zilverreiger
2024-01-20 1 Slobeend
2024-01-20 2 Tafeleend

Met auto vanaf Sûderleijen langs het kanaal de Leyensloane in rijden, halverwege kunnen ca. 3 auto's staan. Deze weg gaat over in een fietspad. Na ca. 200 meter is het uitzichtpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.14875, 6.06032