De Leijen- Leyensloane - Uitkijkpunt

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In het voorjaar en in de zomer kunt u bruine kiekendieven zien jagen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-19 1 IJsvogel
2020-03-16 21 Grote Canadese Gans
2020-03-16 2 Bergeend
2020-03-16 8 Grauwe Gans
2020-03-16 12 Kievit
2020-03-16 3 Ooievaar
2020-03-16 4 Tureluur
2020-03-16 1 Waterhoen
2020-03-16 1 Meerkoet
2020-03-16 13 Kuifeend
2020-03-16 10 Smient
2020-03-16 1 Grote Zilverreiger
2020-03-16 2 Roodborsttapuit
2020-03-16 1 Tjiftjaf
2020-03-16 2 Rietgors
2020-03-16 1 Roodborst
2020-03-16 2 Torenvalk
2020-03-16 2 Roodborsttapuit
2020-03-16 4 Grutto
2020-03-16 1 Veldleeuwerik

Met auto vanaf Sûderleijen langs het kanaal de Leyensloane in rijden, halverwege kunnen ca. 3 auto's staan. Deze weg gaat over in een fietspad. Na ca. 200 meter is het uitzichtpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.14874728330357, 6.06031503258565