De Leijen- Leyensloane - Uitkijkpunt

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In het voorjaar en in de zomer kunt u bruine kiekendieven zien jagen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-08 1 Mandarijneend
2020-06-30 2 Zwarte Stern
2020-06-23 1 Zwarte Stern
2020-06-23 1 Bosrietzanger
2020-06-20 5 Zwarte Stern
2020-06-20 1 Fazant
2020-06-18 15 Zwarte Stern ssp niger
2020-06-14 1 Groenling
2020-06-14 6 Zwarte Stern
2020-06-14 1 Kleine Karekiet
2020-06-14 1 Roodborsttapuit
2020-06-13 10 Zwarte Stern
2020-06-09 1 Gierzwaluw
2020-06-05 5 Zwarte Stern
2020-06-05 1 Visarend
2020-06-03 1 Visarend
2020-06-02 1 Kokmeeuw
2020-06-01 1 Rietzanger
2020-06-01 1 Rietgors
2020-06-01 1 Kleine Karekiet

Met auto vanaf Sûderleijen langs het kanaal de Leyensloane in rijden, halverwege kunnen ca. 3 auto's staan. Deze weg gaat over in een fietspad. Na ca. 200 meter is het uitzichtpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.14874728330357, 6.06031503258565