De Leijen- Leyensloane - Uitkijkpunt

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In het voorjaar en in de zomer kunt u bruine kiekendieven zien jagen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Holenduif
2023-03-25 1 Holenduif
2023-03-13 1 Fazant
2023-03-11 2 Brilduiker
2023-03-11 15 Nonnetje
2023-03-11 20 Grote Zaagbek
2023-03-11 20 Pijlstaart
2023-03-11 1 Bonte Strandloper
2023-03-11 1 Tureluur
2023-03-11 2 Waterpieper
2023-03-11 3 Witte Kwikstaart
2023-03-11 1 Zeearend
2023-03-08 1 Torenvalk
2023-03-02 1 Zeearend
2023-02-25 1 Watersnip
2023-02-25 10 Grauwe Gans
2023-02-25 5 Kolgans
2023-02-25 5 Grote Canadese Gans
2023-02-25 2 Meerkoet
2023-02-25 1 Aalscholver

Met auto vanaf Sûderleijen langs het kanaal de Leyensloane in rijden, halverwege kunnen ca. 3 auto's staan. Deze weg gaat over in een fietspad. Na ca. 200 meter is het uitzichtpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.14875, 6.06032