De Leijen- Leyensloane - Uitkijkpunt

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In het voorjaar en in de zomer kunt u bruine kiekendieven zien jagen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-09 1 Fuut
2022-08-07 2 Zwarte Stern
2022-08-03 1 Ooievaar
2022-07-23 1 Zwarte Stern
2022-07-23 1 Bruine Kiekendief
2022-07-20 5 Zwarte Stern
2022-07-19 1 Zwarte Stern
2022-07-10 2 Bruine Kiekendief
2022-07-03 1 Torenvalk
2022-07-03 1 Kleine Karekiet
2022-07-03 1 Rietgors
2022-07-03 1 Rietzanger
2022-07-03 1 Bosrietzanger
2022-07-03 2 Fuut
2022-07-03 1 Kleine Karekiet
2022-07-03 1 Visdief
2022-07-03 6 Zwarte Stern
2022-07-03 1 Fitis
2022-07-03 1 Koekoek
2022-07-03 1 Rietzanger

Met auto vanaf Sûderleijen langs het kanaal de Leyensloane in rijden, halverwege kunnen ca. 3 auto's staan. Deze weg gaat over in een fietspad. Na ca. 200 meter is het uitzichtpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.14875, 6.06032