De Leijen- Leyensloane - Uitkijkpunt

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In het voorjaar en in de zomer kunt u bruine kiekendieven zien jagen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 1 Rietzanger
2024-07-15 6 Zwarte Stern
2024-07-15 1 IJsvogel
2024-07-15 1 Visdief
2024-06-23 2 Zwarte Stern
2024-06-19 1 Visarend
2024-06-19 1 Cetti's Zanger
2024-06-19 2 Zwarte Stern
2024-06-19 1 Dodaars
2024-06-17 1 Visarend
2024-06-14 5 Zwarte Stern
2024-06-14 1 Roerdomp
2024-06-13 3 Zwarte Stern
2024-06-12 7 Zwarte Stern
2024-06-11 1 Bosrietzanger
2024-06-11 1 Gierzwaluw
2024-06-11 5 Zwarte Stern
2024-06-09 1 Visarend
2024-06-08 1 Witvleugelstern
2024-06-08 1 Zwarte Stern

Met auto vanaf Sûderleijen langs het kanaal de Leyensloane in rijden, halverwege kunnen ca. 3 auto's staan. Deze weg gaat over in een fietspad. Na ca. 200 meter is het uitzichtpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.14875, 6.06032