De Leijen- Leyensloane - Uitkijkpunt

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In het voorjaar en in de zomer kunt u bruine kiekendieven zien jagen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-07 1 Tureluur
2021-04-07 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-04-07 1 Grutto
2021-04-07 1 Nijlgans
2021-04-06 6 Kievit
2021-04-06 2 Scholekster
2021-04-06 20 Kokmeeuw
2021-04-06 1 Buizerd
2021-04-06 100 Spreeuw
2021-04-06 8 Grote Canadese Gans
2021-04-06 2 Tureluur
2021-04-06 1 Tureluur
2021-04-06 6 Meerkoet
2021-04-06 4 Houtduif
2021-04-06 1 Watersnip
2021-04-06 2 Tureluur
2021-04-05 5 Holenduif
2021-04-05 1 Bruine Kiekendief
2021-04-05 1 Grutto
2021-04-05 1 Fazant

Met auto vanaf Sûderleijen langs het kanaal de Leyensloane in rijden, halverwege kunnen ca. 3 auto's staan. Deze weg gaat over in een fietspad. Na ca. 200 meter is het uitzichtpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.14874728330357, 6.06031503258565