De Leijen- Leyensloane - Uitkijkpunt

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In het voorjaar en in de zomer kunt u bruine kiekendieven zien jagen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-18 3 Fazant
2021-10-18 1 Rietgors
2021-10-18 1 Goudvink
2021-10-18 1 Keep
2021-10-18 2 Zwarte Kraai
2021-10-18 1 Zwarte Kraai
2021-10-18 1 Gaai
2021-10-18 2 Gaai
2021-10-18 1 Pimpelmees
2021-10-18 1 Winterkoning
2021-10-18 1 Grote Mantelmeeuw
2021-10-18 1 Zilvermeeuw
2021-10-18 3 Zilvermeeuw
2021-10-18 10 Stormmeeuw
2021-10-18 1 Stormmeeuw
2021-10-18 30 Kokmeeuw
2021-10-18 1 Kokmeeuw
2021-10-18 4 Meerkoet
2021-10-18 3 Meerkoet
2021-10-18 18 Meerkoet

Met auto vanaf Sûderleijen langs het kanaal de Leyensloane in rijden, halverwege kunnen ca. 3 auto's staan. Deze weg gaat over in een fietspad. Na ca. 200 meter is het uitzichtpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.14875, 6.06032