Burgum - Soestpolder - Vogelkijkhut

In het voorjaar kunt u hier genieten van het uitzicht op de oeverzwaluwwand, alwaar de oeverzwaluwen druk bezig kunnen zijn met hun nest en jongen. In de omliggende weilanden kunt u typische weidevogels zien zoals grutto en kievit. Let in de omgeving ook op voor bijzondere libellensoorten, zoals de groene glazenmaker.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-26 1 Grote Mantelmeeuw
2022-06-26 1 Zwarte Zwaan
2022-06-25 1 Pontische Meeuw
2022-06-25 1 Visdief
2022-06-25 1 Knobbelzwaan
2022-06-25 1 Kokmeeuw
2022-06-25 1 Grauwe Gans
2022-06-25 1 Meerkoet
2022-06-25 1 Rietgors
2022-06-25 1 Koolmees
2022-06-25 1 Buizerd
2022-06-25 1 Tjiftjaf
2022-06-25 1 Kuifeend
2022-06-25 1 Grote Zilverreiger
2022-06-25 1 Oeverzwaluw
2022-06-25 1 Boerenzwaluw
2022-06-25 1 Kievit
2022-06-25 1 Zwarte Kraai
2022-06-25 1 Rietzanger
2022-06-25 1 Scholekster

Een paar honderd meter voorbij de Kruiskerk in Burgum, slaat u bij huisnummer 78 rechts een smal weggetje in. Rijd door tot het eind. Via het natuurpad D.T.E. van der Ploeg kunt u de vogelkijkhut bereiken.

Route via Google Maps

GPS 53.19240, 6.02030