Burgum - Soestpolder - Vogelkijkhut

In het voorjaar kunt u hier genieten van het uitzicht op de oeverzwaluwwand, alwaar de oeverzwaluwen druk bezig kunnen zijn met hun nest en jongen. In de omliggende weilanden kunt u typische weidevogels zien zoals grutto en kievit. Let in de omgeving ook op voor bijzondere libellensoorten, zoals de groene glazenmaker.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-23 15 Aalscholver
2023-09-23 10 Putter
2023-09-23 40 Meerkoet
2023-09-23 12 Aalscholver
2023-09-23 40 Watersnip
2023-09-23 1 Visarend
2023-09-23 1 Boomvalk
2023-09-23 1 Fazant
2023-09-23 1 IJsvogel
2023-09-23 15 Witte Kwikstaart
2023-09-23 3 Fuut
2023-09-23 4 Knobbelzwaan
2023-09-23 50 Meerkoet
2023-09-23 1 Gele Kwikstaart
2023-09-23 20 Smient
2023-09-23 30 Slobeend
2023-09-23 150 Krakeend
2023-09-23 50 Wintertaling
2023-09-23 3 Dodaars
2023-09-23 40 Lepelaar

Een paar honderd meter voorbij de Kruiskerk in Burgum, slaat u bij huisnummer 78 rechts een smal weggetje in. Rijd door tot het eind. Via het natuurpad D.T.E. van der Ploeg kunt u de vogelkijkhut bereiken.

Route via Google Maps

GPS 53.19240, 6.02030