De Houtwiel - Vogelkijkpunt

Bij De Houtwiel vinden veel typische rietvogels een geschikte broedplek. Broedend zijn hier onder andere vastgesteld: roerdomp, bruine kiekendief, baardman, kleine karekiet, rietzanger en rietgors.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-16 1 Grote Zilverreiger
2021-01-16 1 Krakeend
2021-01-16 2 Wintertaling
2021-01-16 4 Slobeend
2021-01-15 1 Koperwiek
2021-01-15 2 Buizerd
2021-01-15 750000 Spreeuw
2021-01-15 2 Blauwe Kiekendief
2021-01-15 7 Waterpieper
2021-01-15 1 Sperwer
2021-01-15 1 Slechtvalk
2021-01-15 3 Waterpieper
2021-01-15 1 Grote Zilverreiger
2021-01-15 1 Blauwe Kiekendief
2021-01-15 1 Rotgans
2021-01-15 25 Grote Canadese Gans
2021-01-15 100 Wilde Eend
2021-01-15 5 Bergeend
2021-01-15 50 Meerkoet
2021-01-15 300 Smient

Vanaf Hurdegaryp gaat u via Roodkerk richting Broeksterwoude. Voor Broeksterwoude slaat u rechtsaf de Schwartzerberglaan in, richting het Goddeloze Tolhuis. De Houtwiel is vanaf Veenwouden alleen te voet of per fiets te bereiken via de Goddelozesingel.

Route via Google Maps

GPS 53.25876915126195, 5.9894425367179815