De Houtwiel - Vogelkijkpunt

Bij De Houtwiel vinden veel typische rietvogels een geschikte broedplek. Broedend zijn hier onder andere vastgesteld: roerdomp, bruine kiekendief, baardman, kleine karekiet, rietzanger en rietgors.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-12 1 Veldleeuwerik
2021-04-12 300 Brandgans
2021-04-12 1 Lepelaar
2021-04-12 2 Kleine Plevier
2021-04-12 1 Rietzanger
2021-04-12 1 Rietzanger
2021-04-12 1 Zwartkop
2021-04-12 1 Tjiftjaf
2021-04-12 1 Roodborst
2021-04-12 2 Fitis
2021-04-12 9 Bergeend
2021-04-12 1 Witte Kwikstaart
2021-04-11 2 Kleine Mantelmeeuw
2021-04-11 1 Blauwborst
2021-04-11 15 Witte Kwikstaart
2021-04-11 4 Lepelaar
2021-04-11 1 Roerdomp
2021-04-11 1 Zwartkop
2021-04-11 1 Waterpieper
2021-04-11 1 Roerdomp

Vanaf Hurdegaryp gaat u via Roodkerk richting Broeksterwoude. Voor Broeksterwoude slaat u rechtsaf de Schwartzerberglaan in, richting het Goddeloze Tolhuis. De Houtwiel is vanaf Veenwouden alleen te voet of per fiets te bereiken via de Goddelozesingel.

Route via Google Maps

GPS 53.25876915126195, 5.9894425367179815