De Houtwiel - Vogelkijkpunt

Bij De Houtwiel vinden veel typische rietvogels een geschikte broedplek. Broedend zijn hier onder andere vastgesteld: roerdomp, bruine kiekendief, baardman, kleine karekiet, rietzanger en rietgors.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-27 20 Kemphaan
2021-07-25 1 Lepelaar
2021-07-25 1 Oeverloper
2021-07-23 1 Rietzanger
2021-07-20 1 Geoorde Fuut
2021-07-20 1 Roerdomp
2021-07-19 1 Porseleinhoen
2021-07-19 250 Boerenzwaluw
2021-07-17 1 Porseleinhoen
2021-07-17 3000 Spreeuw
2021-07-17 7 Grote Zilverreiger
2021-07-17 1 Kraanvogel
2021-07-17 22 Lepelaar
2021-07-16 1 Porseleinhoen
2021-07-16 2 Groenpootruiter
2021-07-16 5 Lepelaar
2021-07-15 1 Krooneend
2021-07-14 1 Roodborsttapuit
2021-07-14 2 Lepelaar
2021-07-14 30 Putter

Vanaf Hurdegaryp gaat u via Roodkerk richting Broeksterwoude. Voor Broeksterwoude slaat u rechtsaf de Schwartzerberglaan in, richting het Goddeloze Tolhuis. De Houtwiel is vanaf Veenwouden alleen te voet of per fiets te bereiken via de Goddelozesingel.

Route via Google Maps

GPS 53.25877, 5.98944