De Leijen - De Putten - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

De uitkijktoren is gebouwd op een oud gemaal.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-27 1 Grote Zilverreiger
2024-02-27 1 Kleine Zilverreiger
2024-02-26 1 Grauwe Gans
2024-02-26 1 Wilde Eend
2024-02-26 1 Sperwer
2024-02-26 6 Grote Canadese Gans
2024-02-26 2 Ooievaar
2024-02-26 3 Grote Zilverreiger
2024-02-26 1 Smient
2024-02-26 1 Aalscholver
2024-02-26 1 Pijlstaart
2024-02-19 1 Brilduiker
2024-02-19 1 Nonnetje
2024-02-19 2 IJsvogel
2024-02-16 1 Nonnetje
2024-02-11 2 Nonnetje
2024-02-11 5 Nonnetje
2024-02-11 5 Baardman
2024-02-11 1 IJsvogel
2024-02-11 1 Cetti's Zanger

Bereikbaar vanaf de Mienskerwei ten zuidwesten van Eastermar.

Route via Google Maps

GPS 53.16432, 6.04988