De Leijen - De Putten - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

De uitkijktoren is gebouwd op een oud gemaal.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-11 1 Roodborsttapuit
2021-04-11 1 Kneu
2021-04-10 1 Roerdomp
2021-04-10 2 Snor
2021-04-10 1 Bruine Kiekendief
2021-04-10 1 Rietzanger
2021-04-10 1 Blauwborst
2021-04-08 1 Grote Bonte Specht
2021-04-07 1 Roodborsttapuit
2021-04-06 2 Canadese Gans onbekend
2021-04-06 1 Roodborsttapuit
2021-04-05 1 Ooievaar
2021-04-05 1 Roodborsttapuit
2021-04-05 1 Blauwe Reiger
2021-04-05 1 Grote Canadese Gans
2021-04-05 1 Ooievaar
2021-04-05 1 Roodborsttapuit
2021-04-05 1 Blauwe Reiger
2021-04-05 1 Grote Canadese Gans
2021-04-05 1 Kleine Mantelmeeuw

Bereikbaar vanaf de Mienskerwei ten zuidwesten van Eastermar.

Route via Google Maps

GPS 53.164324241842635, 6.049881293314561