De Leijen - De Putten - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

De uitkijktoren is gebouwd op een oud gemaal.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-20 2 Visarend
2023-09-16 1 Roerdomp
2023-09-16 2 Witgat
2023-09-16 1 Watersnip
2023-09-16 1 Roodborsttapuit
2023-09-16 1 Cetti's Zanger
2023-09-16 2 Waterral
2023-09-15 1 Tjiftjaf
2023-09-15 1 Bruine Kiekendief
2023-09-15 1 Lepelaar
2023-09-15 1 Kievit
2023-09-15 1 Witte Kwikstaart
2023-09-15 1 Cetti's Zanger
2023-09-15 1 Waterral
2023-09-15 1 Grote Zilverreiger
2023-09-15 1 IJsvogel
2023-09-15 3 Lepelaar
2023-09-14 2 Torenvalk
2023-09-14 1 IJsvogel
2023-09-14 1 Bruine Kiekendief

Bereikbaar vanaf de Mienskerwei ten zuidwesten van Eastermar.

Route via Google Maps

GPS 53.16432, 6.04988