De Leijen - De Putten - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

De uitkijktoren is gebouwd op een oud gemaal.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-14 1 Grote Zilverreiger
2019-10-10 160 Kuifeend
2019-10-10 140 Slobeend
2019-09-27 1 Torenvalk
2019-09-27 6 Watersnip
2019-09-27 1 Waterral
2019-09-26 12 Kolgans
2019-09-17 230 Grauwe Gans
2019-09-15 110 Kievit
2019-09-15 240 Grauwe Gans
2019-09-13 5 Lepelaar
2019-09-13 1 Grote Zilverreiger
2019-09-02 7 Lepelaar
2019-09-01 10 Lepelaar
2019-08-29 48 Slobeend
2019-08-27 5 Staartmees
2019-08-13 1 Zeearend
2019-08-04 1 Reuzenstern
2019-07-21 1 Visarend
2019-07-21 2 Bruine Kiekendief

Bereikbaar vanaf de Mienskerwei ten zuidwesten van Eastermar.

Route via Google Maps

GPS 53.164324241842635, 6.049881293314561