De Leijen - De Putten - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

De uitkijktoren is gebouwd op een oud gemaal.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-22 1 Grote Zilverreiger
2023-03-22 1 Grauwe Gans
2023-03-22 1 Fuut
2023-03-22 1 Grote Mantelmeeuw
2023-03-22 1 Kuifeend
2023-03-22 1 Parkeend
2023-03-17 1 Fazant
2023-03-15 1 Grote Zaagbek
2023-03-15 1 Groene Specht
2023-03-15 1 Hybride Tafeleend x Witoogeend
2023-03-15 7 Watersnip
2023-03-15 2 Baardman
2023-03-15 1 Nonnetje
2023-03-15 1 Brilduiker
2023-03-15 2 Grote Zaagbek
2023-03-15 9 Putter
2023-03-15 1 Cetti's Zanger
2023-03-15 1 Waterpieper
2023-03-15 1 Fuut
2023-03-11 8 Pijlstaart

Bereikbaar vanaf de Mienskerwei ten zuidwesten van Eastermar.

Route via Google Maps

GPS 53.16432, 6.04988