De Leijen - De Putten - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

De uitkijktoren is gebouwd op een oud gemaal.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-08 1 Mandarijneend
2020-06-30 2 Zwarte Stern
2020-06-30 12 Witte Kwikstaart
2020-06-30 1 Bruine Kiekendief
2020-06-30 1 Zwarte Stern
2020-06-30 1 Rietzanger
2020-06-30 1 Wilde Eend
2020-06-30 1 Visdief
2020-06-30 3 Fuut
2020-06-30 1 Zanglijster
2020-06-30 1 Torenvalk
2020-06-30 1 Oeverzwaluw
2020-06-30 1 Boerenzwaluw
2020-06-30 1 Grote Bonte Specht
2020-06-30 1 Gaai
2020-06-28 1 Zwarte Stern
2020-06-28 6 Zwarte Stern
2020-06-28 1 Visdief
2020-06-28 2 Knobbelzwaan
2020-06-23 1 Bruine Kiekendief

Bereikbaar vanaf de Mienskerwei ten zuidwesten van Eastermar.

Route via Google Maps

GPS 53.164324241842635, 6.049881293314561