De Leijen - De Putten - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

De uitkijktoren is gebouwd op een oud gemaal.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-30 1 Ringmus
2022-06-26 1 Ringmus
2022-06-26 6 Baardman
2022-06-26 1 Bosrietzanger
2022-06-26 1 Waterral
2022-06-17 1 Grote Karekiet
2022-06-15 1 Kleine Karekiet
2022-06-15 1 Lepelaar
2022-06-14 2 Raaf
2022-06-13 6 Zwarte Stern
2022-06-12 1 Roerdomp
2022-06-12 10 Zwarte Stern
2022-06-11 1 Waterhoen
2022-06-11 1 Rietgors
2022-06-11 1 Grote Zilverreiger
2022-06-11 1 Fuut
2022-06-11 3 Aalscholver
2022-06-11 2 Baardman
2022-06-11 1 Rietzanger
2022-06-11 1 Zwarte Stern

Bereikbaar vanaf de Mienskerwei ten zuidwesten van Eastermar.

Route via Google Maps

GPS 53.16432, 6.04988