De Leijen - De Putten - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

De uitkijktoren is gebouwd op een oud gemaal.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-17 1 Grote Zilverreiger
2022-08-17 11 Ooievaar
2022-08-17 1 Zwarte Kraai
2022-08-17 1 Buizerd
2022-08-17 1 Lepelaar
2022-08-17 1 Rietzanger
2022-08-17 20 Baardman
2022-08-17 1 Waterral
2022-08-09 1 Fuut
2022-08-09 1 Boerenzwaluw
2022-08-09 1 Bruine Kiekendief
2022-08-09 1 Grote Zilverreiger
2022-08-09 1 Grote Zilverreiger
2022-08-07 2 Zwarte Stern
2022-08-05 15 Zwarte Stern
2022-07-23 1 Zwarte Stern
2022-07-20 5 Zwarte Stern
2022-07-18 1 Gele Kwikstaart
2022-07-18 2 Zwarte Stern
2022-07-18 4 Boomvalk

Bereikbaar vanaf de Mienskerwei ten zuidwesten van Eastermar.

Route via Google Maps

GPS 53.16432, 6.04988