De Leijen - De Putten - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

De uitkijktoren is gebouwd op een oud gemaal.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-27 1 Wilde Eend
2021-07-26 2 Zwarte Stern
2021-07-25 1 Roodhalsgans
2021-07-13 110 Kievit
2021-07-13 2 Wintertaling
2021-07-13 1 Roerdomp
2021-07-12 1 Grote Bonte Specht
2021-07-12 4 Zwarte Stern
2021-07-12 1 Koekoek
2021-07-12 2 Rietgors
2021-07-12 1 Kleine Karekiet
2021-07-12 1 Rietzanger
2021-07-12 2 Holenduif
2021-07-12 2 Grote Canadese Gans
2021-07-12 2 Grote Bonte Specht
2021-07-11 4 Zwarte Stern
2021-07-11 5 Kuifeend
2021-07-10 5 Zwarte Stern
2021-07-10 1 Kleine Karekiet
2021-07-10 2 Grote Zilverreiger

Bereikbaar vanaf de Mienskerwei ten zuidwesten van Eastermar.

Route via Google Maps

GPS 53.16432, 6.04988