De Leijen - De Putten - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

De uitkijktoren is gebouwd op een oud gemaal.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-29 1 Roerdomp
2020-03-29 1 Zomertaling
2020-03-28 1 Buizerd
2020-03-21 1 Roodborsttapuit
2020-03-21 1 Roodborsttapuit
2020-03-18 1 Veldleeuwerik
2020-03-07 1 Aalscholver
2020-03-07 4 Aalscholver
2020-03-07 2 Grote Canadese Gans
2020-03-06 8 Nonnetje
2020-02-29 14 Grauwe Gans
2020-02-29 1 Buizerd
2020-02-29 1 Grote Zilverreiger
2020-02-29 1 Parkeend
2020-02-29 1 Blauwe Reiger
2020-02-21 2 Nonnetje
2020-02-21 2 Grote Zilverreiger
2020-02-16 1 Hybride Kolgans x Dwerggans
2020-02-09 1 Aalscholver
2020-01-29 1 Grote Zilverreiger

Bereikbaar vanaf de Mienskerwei ten zuidwesten van Eastermar.

Route via Google Maps

GPS 53.164324241842635, 6.049881293314561