De Leijen - De Putten - Uitkijktoren

De Leijen is een meer, ontstaan door veenafgravingen. Het is op veel plaatsen ondiep. In het gebied komt geleidelijk meer aandacht voor recreatie. Gedurende de winter kunt u hier grote groepen eenden zien, waaronder smienten en wintertalingen. Ook nonnetjes behoren tot de mogelijkheden. De laatste jaren wordt er 's winters een klapekster gezien. In de ondergelopen polders foerageren wilde zwaan en veel soorten ganzen waaronder kolgans en kleine rietgans. Tijdens de trekperiode heeft u ook kans op paapje, bruine kiekendief en grutto.

De uitkijktoren is gebouwd op een oud gemaal.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Cetti's Zanger
2024-05-26 1 Zwarte Stern
2024-05-26 1 Visdief
2024-05-26 1 Koekoek
2024-05-26 1 Bruine Kiekendief
2024-05-26 1 Fuut
2024-05-26 1 Aalscholver
2024-05-26 1 Rietzanger
2024-05-26 1 Fitis
2024-05-26 1 Zomertaling
2024-05-26 1 Grutto
2024-05-26 1 Tureluur
2024-05-26 1 Rietgors
2024-05-26 1 Waterral
2024-05-26 1 Grote Bonte Specht
2024-05-26 1 Roerdomp
2024-05-26 1 Blauwe Reiger
2024-05-26 1 Grasmus
2024-05-26 1 Zwarte Stern
2024-05-24 1 Waterral

Bereikbaar vanaf de Mienskerwei ten zuidwesten van Eastermar.

Route via Google Maps

GPS 53.16432, 6.04988