Alde Feanen - Reid om 'e Krite - Vogelkijkhut

Op deze locatie, gelegen in het noordelijke deel van de Alde Feanen, kunt u veel eenden zien die hier komen rusten, foerageren en broeden. In de directe omgeving liggen uitgestrekte rietvelden, waar u typische rietvogels kunt verwachten zoals karekieten, rietgorzen en rietzangers.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-23 8 Vink
2022-11-23 2 Vuurgoudhaan
2022-11-23 1 Nonnetje
2022-11-23 1 Tafeleend
2022-11-23 70 Slobeend
2022-11-23 2 Nijlgans
2022-11-23 2 Nijlgans
2022-11-23 1 Roodborst
2022-11-23 1 Waterral
2022-11-23 1 Visarend
2022-11-23 8 Vink
2022-11-23 1 Pimpelmees
2022-11-23 2 Vuurgoudhaan
2022-11-23 1 Ekster
2022-11-23 2 Nijlgans
2022-11-23 1 Blauwe Reiger
2022-11-23 70 Slobeend
2022-11-23 3 Aalscholver
2022-11-23 2 Tafeleend
2022-11-23 1 Smient

Vanaf het bezoekerscentrum De Reidplum kunt u deze hut te voet bereiken. Bij het bezoekerscentrum is ook een routebeschrijving met kaartje beschikbaar.

Route via Google Maps

GPS 53.14160, 5.95090