Alde Feanen - Reid om 'e Krite - Vogelkijkhut

Op deze locatie, gelegen in het noordelijke deel van de Alde Feanen, kunt u veel eenden zien die hier komen rusten, foerageren en broeden. In de directe omgeving liggen uitgestrekte rietvelden, waar u typische rietvogels kunt verwachten zoals karekieten, rietgorzen en rietzangers.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-19 1 Grote Zilverreiger
2021-10-19 100 Slobeend
2021-10-17 1 Grote Aalscholver
2021-10-16 1 Staartmees
2021-10-16 1 Houtduif
2021-10-16 1 Baardman
2021-10-16 2 Nijlgans
2021-10-15 1 Baardman
2021-10-10 1 Krakeend ssp strepera
2021-10-08 60 Krakeend
2021-10-08 15 Aalscholver
2021-10-08 1 Knobbelzwaan
2021-10-08 2 Kuifeend
2021-10-06 1 Buizerd
2021-10-06 1 Bruine Kiekendief
2021-10-06 1 Matkop
2021-10-06 1 Staartmees
2021-10-06 1 Grote Bonte Specht
2021-10-06 2 Boerenzwaluw
2021-10-06 15 Keep

Vanaf het bezoekerscentrum De Reidplum kunt u deze hut te voet bereiken. Bij het bezoekerscentrum is ook een routebeschrijving met kaartje beschikbaar.

Route via Google Maps

GPS 53.14160, 5.95090