Alde Feanen - Reid om 'e Krite - Vogelkijkhut

Op deze locatie, gelegen in het noordelijke deel van de Alde Feanen, kunt u veel eenden zien die hier komen rusten, foerageren en broeden. In de directe omgeving liggen uitgestrekte rietvelden, waar u typische rietvogels kunt verwachten zoals karekieten, rietgorzen en rietzangers.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-16 4 Boerenzwaluw
2022-08-16 2 Knobbelzwaan
2022-08-12 4 Wintertaling
2022-08-12 1 Tjiftjaf
2022-08-12 3 Wilde Eend
2022-08-12 6 Nijlgans
2022-08-12 1 Blauwe Reiger
2022-08-12 1 Braamsluiper
2022-08-12 3 Watersnip
2022-08-12 6 Brandgans
2022-08-12 4 Krakeend
2022-08-12 1 Aalscholver
2022-08-12 2 Visdief
2022-08-12 1 Lepelaar
2022-08-12 1 Tafeleend
2022-08-12 75 Krakeend
2022-08-12 7 Aalscholver
2022-08-12 1 Grote Zilverreiger
2022-08-12 6 Grauwe Gans
2022-08-12 1 Winterkoning

Vanaf het bezoekerscentrum De Reidplum kunt u deze hut te voet bereiken. Bij het bezoekerscentrum is ook een routebeschrijving met kaartje beschikbaar.

Route via Google Maps

GPS 53.14160, 5.95090