Alde Feanen - Reid om 'e Krite - Vogelkijkhut

Op deze locatie, gelegen in het noordelijke deel van de Alde Feanen, kunt u veel eenden zien die hier komen rusten, foerageren en broeden. In de directe omgeving liggen uitgestrekte rietvelden, waar u typische rietvogels kunt verwachten zoals karekieten, rietgorzen en rietzangers.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-30 1 Bruine Kiekendief
2022-06-30 1 Tjiftjaf
2022-06-30 1 Blauwborst
2022-06-29 1 Rietzanger
2022-06-24 1 Gekraagde Roodstaart
2022-06-14 1 Rietzanger
2022-06-14 1 Bruine Kiekendief
2022-06-14 2 Brandgans
2022-06-13 1 Dodaars
2022-06-13 1 Grote Bonte Specht
2022-06-13 1 Bergeend
2022-06-13 2 Krakeend
2022-06-13 2 Slobeend
2022-06-13 1 Pimpelmees
2022-06-13 1 Roerdomp
2022-06-13 1 Blauwborst
2022-06-13 1 Snor
2022-06-13 1 Kuifeend
2022-06-13 1 Tureluur
2022-06-12 1 Sprinkhaanzanger

Vanaf het bezoekerscentrum De Reidplum kunt u deze hut te voet bereiken. Bij het bezoekerscentrum is ook een routebeschrijving met kaartje beschikbaar.

Route via Google Maps

GPS 53.14160, 5.95090