Timertsmar

Het centrale gedeelte van de Timertsmar is in het verleden gebruikt als vuilstort. Een gedeelte van het meertje is gespaard gebleven. Het meertje is begroeid met waterlelie, gele plomp en krabbescheer. Rondom het gebied is de laatste jaren landbouwgrond omgevormd tot natuurgebied. Noordelijk van het gebied is een ondiep meertje gegraven waar pitrus welig tiert. Het naastgelegen rietveld wordt jaarlijks gemaaid. Door het aanbrengen van een stuw werd de waterhuishouding aangepast. In de afgeplagde gedeelten zijn drie poelen gegraven en werden de sloten verbreed en van glooiende oevers voorzien. Er worden verschillende soorten waargenomen, waaronder fuut, waterral, grote bonte specht, witte kwikstaart, grote karekiet, matkop en groenling.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Groot deel van het gebied is niet bereikbaar ivm kwetsbaar gebied, scherm en klein deel van het meertje zijn wel bereikbaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 53.12049, 5.84945