Alde Feanen - Earnesleat - Vogelkijkhut

In deze kijkhut aan de noordoostzijde van het gebied, zijn informatiepanelen aanwezig. Hierop kunt u afbeeldingen zien van de vogelsoorten die in het gebied voorkomen. De Alde Feanen is een groot laagveenmoeras van bijna 4.000 hectare en heeft moerasbossen, petgaten, rietlanden en enkele grote open wateren. Het is daardoor niet alleen landschappelijk gevarieerd, maar ook qua vogels. U kunt in de Alde Feanen zomertalingen zien, grote karekieten, purperreigers, zwarte sterns en allerlei soorten rietvogels. Let ook op voor geoorde futen.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Deze plek kunt u het beste in het voorjaar bezoeken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-19 1 Grote Zilverreiger
2021-10-19 100 Slobeend
2021-10-17 1 Grote Aalscholver
2021-10-16 1 Staartmees
2021-10-16 1 Houtduif
2021-10-16 1 Baardman
2021-10-16 2 Nijlgans
2021-10-15 1 Baardman
2021-10-10 1 Krakeend ssp strepera
2021-10-08 15 Baardman
2021-10-08 60 Krakeend
2021-10-08 15 Aalscholver
2021-10-08 1 Knobbelzwaan
2021-10-08 2 Kuifeend
2021-10-06 1 Buizerd
2021-10-06 1 Bruine Kiekendief
2021-10-06 1 Matkop
2021-10-06 1 Staartmees
2021-10-06 1 Grote Bonte Specht
2021-10-06 2 Boerenzwaluw

GPS 53.14038, 5.94341