Alde Feanen - Lytse Saiterpolder - Vogelkijkhut

De kijkhut staat op de kade van de polder vlakbij de Wiide Saiter. De Lytse Saiterpolder is een uitstekend vogelgebied. Vooral in het vroege voorjaar verblijven er grote aantallen eenden waaronder veel slobeenden, krakeenden en smienten. Ook wordt de polder in de winter graag door kolganzen gebruikt als slaapplaats. In de zomer wordt de polder vaak als foerageergebied gebruikt door lepelaars die soms vergezeld worden door grote zilverreigers.

Type Hut
Beheerder It Fryske Gea
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Deze vogelkijkhut kunt u alleen per boot bereiken.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 53.13770, 5.89752