De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-13 1 Koekoek
2020-07-13 1 Rietzanger
2020-07-13 4 Regenwulp
2020-07-13 1 Kemphaan
2020-07-13 6 Scholekster
2020-07-13 6 Kievit
2020-07-13 1 Bergeend
2020-07-13 1 Grote Zilverreiger
2020-07-13 301 Zwarte Ruiter
2020-07-13 101 Kokmeeuw
2020-07-13 1 Kleine Mantelmeeuw
2020-07-13 31 Grauwe Gans
2020-07-10 2 Rietgors
2020-07-10 6 Wulp
2020-07-10 4 Kievit
2020-07-10 1 Bruine Kiekendief
2020-07-10 8 Meerkoet
2020-07-10 15 Bergeend
2020-07-10 101 Kokmeeuw
2020-07-10 5 Scholekster

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327269521543, 5.812914288963097