De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-22 81 Smient
2023-09-22 2 Houtduif
2023-09-22 1 Bruine Kiekendief
2023-09-22 1 Waterhoen
2023-09-22 4 Wilde Eend
2023-09-22 21 Wintertaling
2023-09-22 51 Smient
2023-09-22 1 Buizerd
2023-09-22 1 Spreeuw
2023-09-22 4 Boerenzwaluw
2023-09-22 1 Buizerd
2023-09-22 1 Bruine Kiekendief
2023-09-22 1 Torenvalk
2023-09-22 1 Bruine Kiekendief
2023-09-22 6 Boerenzwaluw
2023-09-22 1 Bruine Kiekendief
2023-09-22 21 Kievit
2023-09-22 6 Knobbelzwaan
2023-09-22 1 Oeverloper
2023-09-22 41 Slobeend

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327, 5.81291