De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-19 1 Lepelaar
2023-03-17 6 Kuifeend
2023-03-17 1 Grutto
2023-03-17 6 Brandgans
2023-03-17 1 Aalscholver
2023-03-17 2 Tureluur
2023-03-17 1 Bergeend
2023-03-17 1 Slobeend
2023-03-17 2 Grauwe Gans
2023-03-17 1 Wintertaling
2023-03-17 6 Kluut
2023-03-17 4 Kievit
2023-03-17 2 Witte Kwikstaart
2023-03-17 1 Lepelaar
2023-03-17 1 Wilde Eend
2023-03-17 1 Pijlstaart
2023-03-17 1 Smient
2023-03-17 1 Meerkoet
2023-03-17 24 Knobbelzwaan
2023-03-17 1 Houtduif

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327, 5.81291