De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-28 75 Kemphaan
2021-07-28 50 Zwarte Ruiter
2021-07-28 1 Baardman
2021-07-28 12 Zwarte Ruiter
2021-07-28 6 Baardman
2021-07-21 1 Bruine Kiekendief
2021-07-21 1 Kluut
2021-07-21 1 Kleine Karekiet
2021-07-21 61 Grauwe Gans
2021-07-21 1 Kokmeeuw
2021-07-21 1 Kemphaan
2021-07-21 1 Grutto
2021-07-21 1 Witte Kwikstaart
2021-07-21 2 Kievit
2021-07-21 1 Grutto
2021-07-21 1 Kluut
2021-07-21 2 Kokmeeuw
2021-07-21 11 Kemphaan
2021-07-21 2 Scholekster
2021-07-21 2 Witgat

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327, 5.81291