De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-26 301 Slobeend
2022-11-26 1200 Smient
2022-11-26 7 Wilde Zwaan
2022-11-26 2 Watersnip
2022-11-14 2 Kuifeend
2022-11-14 1 Meerkoet
2022-11-14 2 Buizerd
2022-11-14 11 Wintertaling
2022-11-14 1 Blauwe Kiekendief
2022-11-14 1 Aalscholver
2022-11-14 21 Kolgans
2022-11-14 4 Grauwe Gans
2022-11-14 11 Brandgans
2022-11-14 1 Pijlstaart
2022-11-14 11 Wilde Eend
2022-11-14 31 Kievit
2022-11-14 601 Smient
2022-11-14 101 Watersnip
2022-11-14 11 Slobeend
2022-11-04 1 Kleine Mantelmeeuw

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327, 5.81291