De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-17 1 Visdief
2022-05-17 1 Bergeend
2022-05-17 1 Krakeend
2022-05-17 1 Slobeend
2022-05-17 1 Kokmeeuw
2022-05-17 1 Zwartkopmeeuw
2022-05-17 1 Oeverloper
2022-05-17 1 Kleine Mantelmeeuw
2022-05-17 1 Grutto
2022-05-17 1 Kolgans
2022-05-17 1 Kleine Plevier
2022-05-17 1 Tureluur
2022-05-17 1 Meerkoet
2022-05-17 1 Rietzanger
2022-05-17 1 Wilde Eend
2022-05-17 1 Witte Kwikstaart
2022-05-17 1 Bruine Kiekendief
2022-05-17 5 Grutto
2022-05-17 1 Wulp
2022-05-17 3 Kemphaan

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327, 5.81291