De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-27 8 Wilde Zwaan
2021-11-27 10 Pijlstaart
2021-11-27 20 Wintertaling
2021-11-27 300 Smient
2021-11-27 10 Kuifeend
2021-11-27 30 Slobeend
2021-11-22 41 Stormmeeuw
2021-11-22 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-22 2 Pijlstaart
2021-11-22 1 Brilduiker
2021-11-22 11 Slobeend
2021-11-22 41 Kievit
2021-11-22 11 Pijlstaart
2021-11-22 1 Brilduiker
2021-11-22 1 Grote Zilverreiger
2021-11-22 31 Wintertaling
2021-11-22 6 Kolgans
2021-11-22 1 Buizerd
2021-11-22 301 Smient
2021-11-22 1 Knobbelzwaan

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327, 5.81291