De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-18 3 Ringmus
2020-10-18 1 Pimpelmees
2020-10-18 1 Torenvalk
2020-10-18 1 Grote Zilverreiger
2020-10-18 12 Grauwe Gans
2020-10-18 6 Watersnip
2020-10-18 7 Wintertaling
2020-10-18 7 Putter
2020-10-18 6 Slobeend
2020-10-17 2 Smient
2020-10-17 36 Watersnip
2020-10-17 31 Kievit
2020-10-17 1 Brandgans
2020-10-17 11 Slobeend
2020-10-17 21 Wintertaling
2020-10-17 2 Aalscholver
2020-10-16 12 Pijlstaart
2020-10-16 1 Brandgans
2020-10-16 7 Putter
2020-10-16 1 Rietgors

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327269521543, 5.812914288963097