De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-05-17 1 Zwartkopmeeuw
2021-05-16 1 Grote Karekiet
2021-05-16 1 Wulp
2021-05-16 1 Kleine Plevier
2021-05-16 1 Steenloper
2021-05-16 1 Kluut
2021-05-16 1 Blauwborst
2021-05-16 1 Grote Karekiet
2021-05-15 1 Steenloper
2021-05-15 1 Kleine Karekiet
2021-05-15 1 Kleine Plevier
2021-05-15 1 Oeverloper
2021-05-15 1 Kluut
2021-05-15 3 Tureluur
2021-05-15 1 Bergeend
2021-05-15 1 Krakeend
2021-05-15 1 Meerkoet
2021-05-15 1 Kokmeeuw
2021-05-15 1 Visdief
2021-05-15 2 Bruine Kiekendief

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327269521543, 5.812914288963097