De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-19 1 Witgat
2022-08-19 1 Kemphaan
2022-08-19 17 Watersnip
2022-08-19 1 Kluut
2022-08-19 1 Waterral
2022-08-19 1 Oeverloper
2022-08-19 1 Grutto
2022-08-19 1 Havik
2022-08-19 2 Bruine Kiekendief
2022-08-19 1 Visdief
2022-08-19 6 Zwarte Ruiter
2022-08-05 41 Zwarte Ruiter
2022-08-05 1 Oeverloper
2022-08-05 1 Aalscholver
2022-08-05 12 Grutto
2022-08-05 27 Grutto
2022-08-05 5 Oeverloper
2022-08-05 6 Watersnip
2022-08-05 13 Kluut
2022-08-05 4 Bergeend

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327, 5.81291