De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-16 1 Blauwe Kiekendief
2021-01-14 4701 Smient
2021-01-14 6 Kuifeend
2021-01-14 8 Meerkoet
2021-01-14 51 Slobeend
2021-01-14 6 Kokmeeuw
2021-01-14 21 Stormmeeuw
2021-01-14 1 Zilvermeeuw
2021-01-14 101 Brandgans
2021-01-14 1 Zilvermeeuw
2021-01-07 2 Kokmeeuw
2021-01-07 2 Zilvermeeuw
2021-01-07 1 Bergeend
2021-01-07 2 Kuifeend
2021-01-07 1 Buizerd
2021-01-07 2501 Smient
2021-01-07 1 Blauwe Kiekendief
2021-01-03 2 Tafeleend
2021-01-03 1 Blauwe Kiekendief
2021-01-03 1 Pijlstaart

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327269521543, 5.812914288963097