De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 1 Kleine Rietgans
2020-01-26 1 Kolgans
2020-01-26 1 Dodaars
2020-01-24 1 Knobbelzwaan
2020-01-24 1 Bruine Kiekendief
2020-01-24 2 Bruine Kiekendief
2020-01-24 3 Blauwe Kiekendief
2020-01-24 1 Pontische Meeuw
2020-01-24 1 Baardman
2020-01-22 2 Aalscholver
2020-01-22 1 Buizerd
2020-01-22 1 Dodaars
2020-01-22 7 Grauwe Gans
2020-01-22 8 Krakeend
2020-01-22 1 Blauwe Kiekendief
2020-01-22 201 Kievit
2020-01-22 2 Bergeend
2020-01-22 8 Zwarte Kraai
2020-01-22 3 Koolmees
2020-01-22 2 Groenling

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327269521543, 5.812914288963097