De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-06 50 Grauwe Gans
2024-07-06 2 Scholekster
2024-07-06 2 Zwarte Ruiter
2024-07-06 1 Kemphaan
2024-07-06 10 Wilde Eend
2024-07-06 1 Visdief
2024-07-06 1 Torenvalk
2024-07-06 10 Grote Zilverreiger
2024-07-06 10 Lepelaar
2024-07-06 1 Slobeend
2024-07-06 1 Bergeend
2024-07-06 2 Kleine Plevier
2024-06-30 1 Witgat
2024-06-30 5 Grote Zilverreiger
2024-06-30 1 Blauwe Reiger
2024-06-30 1 Bruine Kiekendief
2024-06-30 1 Wilde Eend
2024-06-30 1 Waterhoen
2024-06-30 1 Meerkoet
2024-06-30 2 Knobbelzwaan

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327, 5.81291