De Wydemar - Vogelkijkhut

In de graslanden en op en om de plas is van alles te zien. Bijvoorbeeld pijlstaart, slobeend, wilde eend, kuifeend, wintertaling, smient, bergeend, grutto, tureluur, scholekster, kievit, kluut, diverse soorten ganzen en diverse soorten meeuwen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-03-01 1 Watersnip
2024-03-01 1 Blauwe Kiekendief
2024-03-01 6 Scholekster
2024-03-01 25 Grutto
2024-03-01 1 Tureluur
2024-03-01 6 Wintertaling
2024-03-01 16 Slobeend
2024-03-01 7 Pijlstaart
2024-03-01 201 Kievit
2024-03-01 2001 Smient
2024-03-01 1 Blauwe Kiekendief
2024-02-28 2 Meerkoet
2024-02-28 1 Bergeend
2024-02-28 10 Wilde Eend
2024-02-28 71 Grutto
2024-02-28 4 Grauwe Gans
2024-02-28 2 Knobbelzwaan
2024-02-28 3 Buizerd
2024-02-28 6 Pijlstaart
2024-02-28 2 Tureluur

Vanuit Stiens volgt u de Truerderdijk / Wurge Dyk richting het oosten. Na 3 km is er een doodlopend weggetje naar links dat naar het watertje voert waar de hut staat.

Route via Google Maps

GPS 53.27327, 5.81291