Texel - De Schorren - Uitkijkpunt

Eén van de rijkste vogelgebieden van Texel is het buitendijkse kweldergebied De Schorren, achter polder De Eendracht. Het uitgestrekte gebied is ongeveer 6700 ha groot. Het is een hoogwatervluchtplaats voor vele wadvogels. Sinds 1982 broedt hier de lepelaar. Er broeden in wisselende aantallen kokmeeuw en grote stern. Tussen september en eind mei verrblijven hier rotganzen. De Schorren zijn niet vrij toegankelijk, maar goed vanaf de dijk te overzien.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Tureluur
2021-06-20 1 Bonte Strandloper
2021-06-20 1 Lepelaar
2021-06-20 1 Scholekster
2021-06-20 3 Bontbekplevier
2021-06-20 1 Torenvalk
2021-06-20 2 Rotgans
2021-06-20 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-06-20 1 Graspieper
2021-06-20 1 Eider
2021-06-20 1 Grote Stern
2021-06-20 1 Kleine Plevier
2021-06-20 1 Bonte Strandloper
2021-06-20 1 Visdief
2021-06-20 1 Kluut
2021-06-20 1 Hybride Grote stern x Visdief
2021-06-19 1 Hybride Grote stern x Visdief
2021-06-19 16 Lepelaar
2021-06-18 1 Bonte Strandloper
2021-06-17 50 Scholekster

Volg de weg langs de Waddendijk aan de oostkant van Texel. Ga Oosterend voorbij en na ongeveer 5 km liggen De Schorren. Via de trap kunt u de dijk over.

Route via Google Maps

GPS 53.12566, 4.90012