Texel - De Schorren - Uitkijkpunt

Eén van de rijkste vogelgebieden van Texel is het buitendijkse kweldergebied De Schorren, achter polder De Eendracht. Het uitgestrekte gebied is ongeveer 6700 ha groot. Het is een hoogwatervluchtplaats voor vele wadvogels. Sinds 1982 broedt hier de lepelaar. Er broeden in wisselende aantallen kokmeeuw en grote stern. Tussen september en eind mei verrblijven hier rotganzen. De Schorren zijn niet vrij toegankelijk, maar goed vanaf de dijk te overzien.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 1 Grote Stern
2022-10-07 1 Watersnip
2022-10-07 1 Steenloper
2022-10-07 1 Bergeend
2022-10-07 1 Smient
2022-10-07 1 Lepelaar
2022-10-07 1 Torenvalk
2022-10-06 1 Grauwe Gans
2022-10-06 1 Steenloper
2022-10-06 1 Kanoet
2022-10-06 1 Rosse Grutto
2022-10-06 1 Bonte Strandloper
2022-10-06 1 Bontbekplevier
2022-10-06 1 Kanoet
2022-10-06 1 Zilverplevier
2022-10-05 1 Eider
2022-10-05 1 Kemphaan
2022-10-05 1000 Tureluur
2022-10-04 1 Torenvalk
2022-10-04 1400 Grauwe Gans

Volg de weg langs de Waddendijk aan de oostkant van Texel. Ga Oosterend voorbij en na ongeveer 5 km liggen De Schorren. Via de trap kunt u de dijk over.

Route via Google Maps

GPS 53.12566, 4.90012