Texel - De Schorren - Uitkijkpunt

Eén van de rijkste vogelgebieden van Texel is het buitendijkse kweldergebied De Schorren, achter polder De Eendracht. Het uitgestrekte gebied is ongeveer 6700 ha groot. Het is een hoogwatervluchtplaats voor vele wadvogels. Sinds 1982 broedt hier de lepelaar. Er broeden in wisselende aantallen kokmeeuw en grote stern. Tussen september en eind mei verrblijven hier rotganzen. De Schorren zijn niet vrij toegankelijk, maar goed vanaf de dijk te overzien.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-15 3 Grutto
2020-07-15 9 Kluut
2020-07-14 100 Bonte Strandloper
2020-07-14 2 Krombekstrandloper
2020-07-14 3 Groenpootruiter
2020-07-14 1 Putter
2020-07-14 100 Bonte Strandloper
2020-07-14 2 Witte Kwikstaart
2020-07-14 10 Zilverplevier
2020-07-14 1 Bruine Kiekendief
2020-07-14 10 Grote Stern
2020-07-14 500 Wulp
2020-07-14 1 Bontbekplevier
2020-07-13 4 Tureluur
2020-07-13 1 Bontbekplevier
2020-07-13 1 Regenwulp
2020-07-13 1 Oeverloper
2020-07-13 1 Oeverloper
2020-07-13 3 Witte Kwikstaart
2020-07-13 1 Bergeend

Volg de weg langs de Waddendijk aan de oostkant van Texel. Ga Oosterend voorbij en na ongeveer 5 km liggen De Schorren. Via de trap kunt u de dijk over.

Route via Google Maps

GPS 53.12565668433714, 4.900118476758081