Texel - Krassekeet - Vogelkijkpunt

Dit vogelkijkpunt is gesitueerd boven op de Waddendijk, nabij het gemaal Krassekeet. Bij laag water is dit een mooi punt om vanuit de auto of vanaf het bankje, dat is gemonteerd tegen het gemaal, het vogelleven op het wad te bekijken. In het voorjaar en zomer zijn er altijd wel lepelaars te observeren, maar ook sneeuwgors en zilverplevier komt u hier tegen. Veder heeft u kans op alle reguliere steltlopers, meeuwen en allerlei vogels die leven van het wad. Aan de landkant kijkt u uit over Drijvers Vogelweid de Bol. Een vermaard vogelgebied, dat vanaf de dijk te bekijken is. Een telescoop is aan te raden, gezien de grote afstand waarop de vogels verblijven.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Dit punt is het meest interessant bij beginnend laag water. Winddichte kleding is hier vaak geen overbodige luxe, al hebt u bij westenwind beschutting van de dijk en het gemaal.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Brandgans
2024-05-26 1 Kluut
2024-05-26 1 Visdief ssp hirundo
2024-05-26 3 Bergeend
2024-05-26 3 Rosse Grutto
2024-05-24 4 Eider
2024-05-24 9 Eider
2024-05-24 12 Grote Stern
2024-05-24 1 Boerenzwaluw
2024-05-24 2 Kluut
2024-05-24 1 Kluut
2024-05-24 3 Zilvermeeuw
2024-05-24 1 Grasmus
2024-05-24 1 Zwartkop
2024-05-24 1 Tjiftjaf
2024-05-24 1 Winterkoning
2024-05-24 1 Kanoet
2024-05-24 1 Aalscholver
2024-05-24 1 Zilvermeeuw
2024-05-23 10 Gierzwaluw

U verlaat het dorp Oostende in noordoostelijke richting, via de Loswal. Op de kruising met de Lancasterdijk slaat u links af en u houdt direct rechts aan, de dijk op. U komt uit op een lange parkeerplaats.

Route via Google Maps

GPS 53.09999, 4.89794