Texel - Krassekeet - Vogelkijkpunt

Dit vogelkijkpunt is gesitueerd boven op de Waddendijk, nabij het gemaal Krassekeet. Bij laag water is dit een mooi punt om vanuit de auto of vanaf het bankje, dat is gemonteerd tegen het gemaal, het vogelleven op het wad te bekijken. In het voorjaar en zomer zijn er altijd wel lepelaars te observeren, maar ook sneeuwgors en zilverplevier komt u hier tegen. Veder heeft u kans op alle reguliere steltlopers, meeuwen en allerlei vogels die leven van het wad. Aan de landkant kijkt u uit over Drijvers Vogelweid de Bol. Een vermaard vogelgebied, dat vanaf de dijk te bekijken is. Een telescoop is aan te raden, gezien de grote afstand waarop de vogels verblijven.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Dit punt is het meest interessant bij beginnend laag water. Winddichte kleding is hier vaak geen overbodige luxe, al hebt u bij westenwind beschutting van de dijk en het gemaal.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-02 1 Kuifeend
2023-02-02 1 Lepelaar
2023-02-02 1 Merel
2023-02-02 1 Sperwer
2023-02-02 1 Merel
2023-02-01 1 Sperwer
2023-02-01 1 Kleine Zilverreiger
2023-02-01 14 Tafeleend
2023-02-01 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-02-01 1 Geoorde Fuut
2023-02-01 10 Kleine Zwaan
2023-02-01 4 Middelste Zaagbek
2023-02-01 1 Kluut
2023-02-01 2 Dodaars
2023-01-31 1 Eider
2023-01-31 23 Wulp
2023-01-30 2 Slobeend
2023-01-30 6 Stadsduif
2023-01-29 1 Zwarte Ruiter
2023-01-29 55 Kluut

U verlaat het dorp Oostende in noordoostelijke richting, via de Loswal. Op de kruising met de Lancasterdijk slaat u links af en u houdt direct rechts aan, de dijk op. U komt uit op een lange parkeerplaats.

Route via Google Maps

GPS 53.09999, 4.89794