Texel - Krassekeet - Vogelkijkpunt

Dit vogelkijkpunt is gesitueerd boven op de Waddendijk, nabij het gemaal Krassekeet. Bij laag water is dit een mooi punt om vanuit de auto of vanaf het bankje, dat is gemonteerd tegen het gemaal, het vogelleven op het wad te bekijken. In het voorjaar en zomer zijn er altijd wel lepelaars te observeren, maar ook sneeuwgors en zilverplevier komt u hier tegen. Veder heeft u kans op alle reguliere steltlopers, meeuwen en allerlei vogels die leven van het wad. Aan de landkant kijkt u uit over Drijvers Vogelweid de Bol. Een vermaard vogelgebied, dat vanaf de dijk te bekijken is. Een telescoop is aan te raden, gezien de grote afstand waarop de vogels verblijven.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Dit punt is het meest interessant bij beginnend laag water. Winddichte kleding is hier vaak geen overbodige luxe, al hebt u bij westenwind beschutting van de dijk en het gemaal.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-25 1 Witte Kwikstaart
2021-02-25 2 Slechtvalk
2021-02-25 2 Buizerd
2021-02-25 13 Tafeleend
2021-02-25 1 Kuifeend
2021-02-25 2 Fuut
2021-02-25 1 Torenvalk
2021-02-25 250 Scholekster
2021-02-25 14 Steenloper
2021-02-25 1 Veldleeuwerik
2021-02-25 2 Zwarte Rotgans
2021-02-25 1500 Rotgans
2021-02-25 1 Bontbekplevier
2021-02-25 1 Steenloper
2021-02-25 1 Heggenmus
2021-02-25 1 Zanglijster
2021-02-25 1 Winterkoning
2021-02-25 1 Slechtvalk
2021-02-24 1 Rotgans
2021-02-24 1 Zwarte Rotgans

U verlaat het dorp Oostende in noordoostelijke richting, via de Loswal. Op de kruising met de Lancasterdijk slaat u links af en u houdt direct rechts aan, de dijk op. U komt uit op een lange parkeerplaats.

Route via Google Maps

GPS 53.09999282670297, 4.897943055806788