Texel - IJzeren Kaap - Vogelkijkpunt

Waddenzee ten oosten van Oosterend. Hier liggen mosselpercelen van zeeuwse vissers. Door de relatieve stilte hier veel fuutachtigen en Eiders. Geoorde Fuut is hier de algemeenste fuut met tot ca. 300 ex. in de nazomer. Ook goed voor Kuifduiker en Roodhalsfuut. In winter soms IJseend.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Witbuikrotgans
2023-03-25 500 Grote Stern
2023-03-25 1 Visdief
2023-03-25 20 Rosse Grutto
2023-03-25 200 Goudplevier
2023-03-25 1 Graspieper
2023-03-25 1 Witte Kwikstaart
2023-03-25 1 Lepelaar
2023-03-25 1 Witbuikrotgans
2023-03-25 160 Grote Stern
2023-03-25 1 Visdief
2023-03-25 1 Visdief
2023-03-25 160 Grote Stern
2023-03-24 1 Visdief
2023-03-24 1 Grote Stern
2023-03-24 1 Tureluur
2023-03-24 1 Kanoet
2023-03-24 1 Bonte Strandloper
2023-03-24 1 Kluut
2023-03-24 1 Kokmeeuw

GPS 53.07839, 4.89608