Texel - IJzeren Kaap - Vogelkijkpunt

Waddenzee ten oosten van Oosterend. Hier liggen mosselpercelen van zeeuwse vissers. Door de relatieve stilte hier veel fuutachtigen en Eiders. Geoorde Fuut is hier de algemeenste fuut met tot ca. 300 ex. in de nazomer. Ook goed voor Kuifduiker en Roodhalsfuut. In winter soms IJseend.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-30 6 Rosse Grutto
2022-06-30 40 Oeverzwaluw
2022-06-30 4 Bergeend
2022-06-30 7 Grutto
2022-06-30 100 Oeverzwaluw
2022-06-29 120 Oeverzwaluw
2022-06-29 3 Grutto
2022-06-29 1 Lepelaar
2022-06-29 100 Oeverzwaluw
2022-06-28 2 Grutto
2022-06-28 1 Kluut
2022-06-27 2 Geoorde Fuut
2022-06-27 40 Geoorde Fuut
2022-06-27 3 Dwergmeeuw
2022-06-25 1 Kluut
2022-06-25 1 Bruine Kiekendief
2022-06-25 1 Noordse Stern
2022-06-25 5 Kluut
2022-06-25 5 Noordse Stern
2022-06-24 4 Bergeend

GPS 53.07839, 4.89608