Texel - De Nederlanden - Vogelkijkpunt

Duinen en natuurontwikkelingsproject.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-25 1 Bokje
2021-11-22 3 Gaai
2021-11-22 1 Gaai
2021-11-20 2 Waterral
2021-11-17 12 Drieteenstrandloper
2021-11-17 3 Zeekoet
2021-11-16 1 Kerkuil
2021-11-14 1 Grote Lijster
2021-11-14 1 Waterral
2021-11-14 3 Dodaars
2021-11-14 1 Bruine Kiekendief
2021-11-14 1 Waterral
2021-11-14 1 Grote Lijster
2021-11-13 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-13 1 Waterral
2021-11-13 1 Waterral
2021-11-13 1 Torenvalk
2021-11-13 1 Koperwiek
2021-11-13 5 Grauwe Gans
2021-11-13 6 Nijlgans

GPS 53.11211, 4.78445