Texel - De Nederlanden - Vogelkijkpunt

Duinen en natuurontwikkelingsproject.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-04 1 Spotvogel
2023-06-04 1 Tuinfluiter
2023-06-04 1 Wintertaling
2023-06-04 1 Kleine Barmsijs
2023-06-04 1 Koekoek
2023-06-04 1 Roodborsttapuit
2023-06-04 1 Roodborsttapuit
2023-06-04 1 Wespendief
2023-06-04 2 Boomvalk
2023-06-04 1 Rietgors
2023-06-04 1 Nachtegaal
2023-06-04 1 Bruine Kiekendief
2023-06-04 1 Grasmus
2023-06-04 2 Fazant
2023-06-04 1 Wulp
2023-06-04 1 Fitis
2023-06-04 3 Stormmeeuw
2023-06-04 2 Kauw
2023-06-04 3 Ekster
2023-06-04 1 Buizerd

GPS 53.11211, 4.78445