Texel - De Nederlanden - Vogelkijkpunt

Duinen en natuurontwikkelingsproject.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Heggenmus
2021-06-20 1 Tapuit
2021-06-20 3 Fazant
2021-06-20 1 Bosrietzanger
2021-06-20 1 Kneu
2021-06-20 1 Zwarte Kraai
2021-06-20 1 Grasmus
2021-06-20 1 Roodborsttapuit
2021-06-20 1 Holenduif
2021-06-20 1 Zilvermeeuw
2021-06-20 1 Bruine Kiekendief
2021-06-20 1 Torenvalk
2021-06-20 1 Fazant
2021-06-20 1 Graspieper
2021-06-20 1 Lepelaar
2021-06-20 1 Blauwe Reiger
2021-06-20 1 Tureluur
2021-06-20 1 Grasmus
2021-06-20 1 Bruine Kiekendief
2021-06-20 1 Wulp

GPS 53.11211, 4.78445