Texel - De Nederlanden - Vogelkijkpunt

Duinen en natuurontwikkelingsproject.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-18 5 Oeverzwaluw
2022-05-18 1 Witte Kwikstaart
2022-05-18 5 Wulp
2022-05-18 1 Roodborsttapuit
2022-05-18 1 Grasmus
2022-05-18 2 Grauwe Vliegenvanger
2022-05-18 2 Boomleeuwerik
2022-05-18 1 Spotvogel
2022-05-18 1 Grauwe Vliegenvanger
2022-05-18 1 Spotvogel
2022-05-17 2 Spotvogel
2022-05-17 1 Grote Bonte Specht
2022-05-17 1 Rietgors
2022-05-17 2 Wulp
2022-05-17 1 Fitis
2022-05-17 1 Zanglijster
2022-05-17 1 Wulp
2022-05-17 1 Torenvalk
2022-05-17 1 Torenvalk
2022-05-17 1 Cetti's Zanger

GPS 53.11211, 4.78445