Texel - De Nederlanden - Vogelkijkpunt

Duinen en natuurontwikkelingsproject.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-14 1 Braamsluiper
2020-07-14 1 Kleine Zilverreiger
2020-07-14 2 Putter
2020-07-14 1 Torenvalk
2020-07-14 1 Aalscholver
2020-07-14 1 Winterkoning
2020-07-14 2 Bruine Kiekendief
2020-07-14 2 Nijlgans
2020-07-14 1 Rietgors
2020-07-14 2 Roodborsttapuit
2020-07-14 1 Koolmees
2020-07-14 2 Merel
2020-07-14 1 Grasmus
2020-07-14 1 Ekster
2020-07-14 1 Winterkoning
2020-07-12 1 Veldleeuwerik
2020-07-12 1 Graspieper
2020-07-08 1 Kneu
2020-07-08 1 Buizerd
2020-07-08 1 Braamsluiper

GPS 53.112111060593115, 4.784449338246714