Texel - De Nederlanden - Vogelkijkpunt

Duinen en natuurontwikkelingsproject.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-06 2 Graspieper
2022-10-06 1 Paapje
2022-10-06 1 Grote Mantelmeeuw
2022-10-06 1 Roodborsttapuit
2022-10-06 1 Roodborsttapuit
2022-10-05 1 Buizerd
2022-10-05 1 Drieteenstrandloper
2022-10-04 1 Blauwe Reiger
2022-10-04 1 Slobeend
2022-10-04 1 Grote Gele Kwikstaart
2022-10-04 2 Sperwer
2022-10-04 1 Boompieper
2022-10-03 1 Grote Gele Kwikstaart
2022-10-03 2 Torenvalk
2022-10-03 1 Stormmeeuw
2022-10-03 1 Slobeend
2022-10-03 1 Krakeend
2022-10-03 1 Graspieper
2022-10-03 2 Tapuit
2022-10-03 6 Slobeend

GPS 53.11211, 4.78445