Texel - De Nederlanden - Vogelkijkpunt

Duinen en natuurontwikkelingsproject.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-29 1 Houtsnip
2023-11-28 1 Spreeuw
2023-11-28 1 Fazant
2023-11-28 1 Fazant
2023-11-28 4 Grote Barmsijs
2023-11-25 1 Blauwe Kiekendief
2023-11-25 1 Goudplevier
2023-11-25 1 Kramsvogel
2023-11-25 1 Kemphaan
2023-11-25 1 Witgat
2023-11-22 15 Grote Barmsijs
2023-11-20 1 Houtsnip
2023-11-20 1 Witgat
2023-11-20 1 Drieteenmeeuw
2023-11-20 1 Waterral
2023-11-18 25 Sneeuwgors
2023-11-18 35 Kolgans
2023-11-18 4 Kramsvogel
2023-11-18 2 Koolmees
2023-11-18 6 Merel

GPS 53.11211, 4.78445