Texel - Zeeburg - Vogelkijkpunt

Boerderij met speciaal beheer voor Rotganzen gelegen in polder Eendracht. Naast Rotgans kunt u hier bij hoogwater veel steltlopers en eenden aantreffen. De hagen rond boerderij Zeeburg en het huis Klein Zeeburg zijn in het najaar goed voor zangvogels.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-25 12 Krakeend
2021-02-25 1 Buizerd
2021-02-25 1 Baardman
2021-02-25 1 Witbuikrotgans
2021-02-25 1 Goudplevier
2021-02-25 1 Smelleken
2021-02-25 1 Rotgans
2021-02-25 1 Tafeleend
2021-02-24 1 Watersnip
2021-02-24 1 Steenloper
2021-02-24 1 Smient
2021-02-24 1 Eider
2021-02-24 1 Wilde Eend
2021-02-24 2 Rotgans
2021-02-24 85 Smient
2021-02-24 12 Rotgans
2021-02-24 1 Zilverplevier
2021-02-24 1 Rosse Grutto
2021-02-24 1 Wulp
2021-02-24 1 Tureluur

GPS 53.14844816807802, 4.894237517630832