Texel - Zeeburg - Vogelkijkpunt

Boerderij met speciaal beheer voor Rotganzen gelegen in polder Eendracht. Naast Rotgans kunt u hier bij hoogwater veel steltlopers en eenden aantreffen. De hagen rond boerderij Zeeburg en het huis Klein Zeeburg zijn in het najaar goed voor zangvogels.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 2 Zanglijster
2022-10-07 1 Tjiftjaf
2022-10-07 4 Aalscholver
2022-10-07 1 Buizerd
2022-10-07 22 Steenloper
2022-10-06 500 Goudplevier
2022-10-05 2 Kanoet
2022-10-05 1 Blauwe Reiger
2022-10-05 1 Torenvalk
2022-10-05 1 Wulp
2022-10-05 40 Tureluur
2022-10-05 15 Bonte Strandloper
2022-10-05 10 Steenloper
2022-10-05 1 Zilverplevier
2022-10-05 2 Watersnip
2022-10-05 1 Regenwulp
2022-10-05 10 Bontbekplevier
2022-10-05 6 Kanoet
2022-10-05 1 Bontbekplevier
2022-10-05 1 Bonte Strandloper

GPS 53.14845, 4.89424