Texel - Zeeburg - Vogelkijkpunt

Boerderij met speciaal beheer voor Rotganzen gelegen in polder Eendracht. Naast Rotgans kunt u hier bij hoogwater veel steltlopers en eenden aantreffen. De hagen rond boerderij Zeeburg en het huis Klein Zeeburg zijn in het najaar goed voor zangvogels.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-29 1 Zwarte Kraai
2024-02-29 1 Meerkoet
2024-02-29 26 Grauwe Gans
2024-02-29 2 Buizerd
2024-02-29 2 Krakeend
2024-02-29 1 Aalscholver
2024-02-29 1 Tureluur
2024-02-29 40 Scholekster
2024-02-29 3 Bergeend
2024-02-29 2 Kuifeend
2024-02-29 2 Tafeleend
2024-02-29 10 Kokmeeuw
2024-02-29 20 Kievit
2024-02-29 300 Smient
2024-02-29 2 Grote Mantelmeeuw
2024-02-29 2 Kleine Mantelmeeuw
2024-02-29 14 Rotgans
2024-02-29 1 Wilde Eend
2024-02-29 1 Winterkoning
2024-02-29 7 Brandgans

GPS 53.14845, 4.89424