Texel - Zeeburg - Vogelkijkpunt

Boerderij met speciaal beheer voor Rotganzen gelegen in polder Eendracht. Naast Rotgans kunt u hier bij hoogwater veel steltlopers en eenden aantreffen. De hagen rond boerderij Zeeburg en het huis Klein Zeeburg zijn in het najaar goed voor zangvogels.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Meerkoet
2021-06-20 2 Fuut
2021-06-20 1 Veldleeuwerik
2021-06-20 1 Kievit
2021-06-20 2 Oeverzwaluw
2021-06-20 2 Kuifeend
2021-06-20 6 Boerenzwaluw
2021-06-20 1 Gele Kwikstaart
2021-06-20 1 Veldleeuwerik
2021-06-20 1 Rietzanger
2021-06-19 2 Scholekster
2021-06-19 1 Kleine Karekiet
2021-06-19 1 Kuifeend
2021-06-19 1 Wilde Eend
2021-06-19 1 Rotgans
2021-06-18 1 Gele Kwikstaart
2021-06-18 1 Tureluur
2021-06-18 2 Kuifeend
2021-06-18 1 Stormmeeuw
2021-06-18 1 Stormmeeuw

GPS 53.14845, 4.89424