Texel - De Hertenkamp - uitkijkpunt

Vanaf een kunstmatige heuvel achter de resten van de oude boerderij kijk je uit over voormalig boerenland met slootjes en her- en der natte gebieden

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Torenvalk
2024-06-17 1 Lepelaar
2024-06-17 8 Spreeuw
2024-06-17 2 Nijlgans
2024-06-17 3 Houtduif
2024-06-17 4 Kleine Mantelmeeuw
2024-06-17 5 Boerenzwaluw
2024-06-17 1 Huismus
2024-06-17 3 Scholekster
2024-06-17 1 Aalscholver
2024-06-17 1 Bruine Kiekendief
2024-06-17 1 Stormmeeuw
2024-06-17 1 Zwarte Kraai
2024-06-17 2 Wilde Eend
2024-06-17 1 Graspieper
2024-06-17 1 Holenduif
2024-06-17 2 Kievit
2024-06-17 1 Gele Kwikstaart
2024-06-17 2 Meerkoet
2024-06-17 1 Kuifeend

U kunt parkeren bij Natuurcentrum De Marel van Natuurmonumenten. Vanaf daar kunt u over het fietspad naar het uitkijkpunt lopen.

Route via Google Maps

GPS 53.09293, 4.80826