Texel - De Hertenkamp - uitkijkpunt

Vanaf een kunstmatige heuvel achter de resten van de oude boerderij kijk je uit over voormalig boerenland met slootjes en her- en der natte gebieden

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-22 1 Houtduif
2023-09-21 1 Heggenmus
2023-09-21 1 IJsvogel
2023-09-21 6 Nijlgans
2023-09-21 52 Grauwe Gans
2023-09-19 1 Torenvalk
2023-09-18 1 Graspieper
2023-09-18 13 Lepelaar
2023-09-18 1 Kuifeend
2023-09-18 1 Meerkoet
2023-09-18 1 Grauwe Gans
2023-09-18 1 Pijlstaart
2023-09-18 1 Smient
2023-09-18 1 Tafeleend
2023-09-18 1 Krakeend
2023-09-18 1 Slobeend
2023-09-18 1 Grote Zilverreiger
2023-09-18 1 Buizerd
2023-09-18 1 Brandgans
2023-09-18 1 Boerenzwaluw

U kunt parkeren bij Natuurcentrum De Marel van Natuurmonumenten. Vanaf daar kunt u over het fietspad naar het uitkijkpunt lopen.

Route via Google Maps

GPS 53.09293, 4.80826