Texel - Bleekersvallei - Vogelkijkpunt

Duinvallei ten westen van Staatsbossen tussen kilometerpalen 15 en 17. Kiekendieven, Velduil, in trekperiode Klauwieren, Zwartkopmeeuw.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-17 1 Grote Lijster
2024-04-17 5 Sijs
2024-04-17 1 Zwartkop
2024-04-17 1 Witte Kwikstaart ssp alba
2024-04-17 1 Braamsluiper
2024-04-17 1 Braamsluiper
2024-04-17 1 Boompieper
2024-04-16 1 Bruine Kiekendief
2024-04-16 1 Bruine Kiekendief
2024-04-16 1 Roodborsttapuit
2024-04-16 1 Kneu
2024-04-16 1 Putter
2024-04-16 1 Graspieper
2024-04-16 2 Havik
2024-04-16 1 Roodborsttapuit
2024-04-14 2 Grauwe Gans
2024-04-14 17 Drieteenstrandloper
2024-04-14 1 Scholekster
2024-04-14 3 Scholekster
2024-04-14 1 Fitis

Duinvallei ten westen van Staatsbossen tussen kilometerpalen 15 en 17

Route via Google Maps

GPS 53.06839, 4.73433