Texel - Bleekersvallei - Vogelkijkpunt

Duinvallei ten westen van Staatsbossen tussen kilometerpalen 15 en 17. Kiekendieven, Velduil, in trekperiode Klauwieren, Zwartkopmeeuw.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-30 1 Vink
2021-11-30 1 Koolmees
2021-11-30 3 Merel
2021-11-30 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-30 2 Torenvalk
2021-11-30 1 Roodkeelduiker
2021-11-30 4 Drieteenmeeuw
2021-11-30 6 Zwarte Zee-eend
2021-11-30 1 Zwarte Zee-eend
2021-11-30 1 Jan-van-gent
2021-11-30 1 Zwarte Zee-eend
2021-11-30 1 Scholekster
2021-11-30 1 Zwarte Kraai
2021-11-30 4 Zilvermeeuw
2021-11-30 1 Buizerd
2021-11-29 1 Buizerd
2021-11-28 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-26 1 Geelpootmeeuw
2021-11-26 1 Grote Jager
2021-11-26 4 Pontische Meeuw

Duinvallei ten westen van Staatsbossen tussen kilometerpalen 15 en 17

Route via Google Maps

GPS 53.06839, 4.73433