Texel - Bleekersvallei - Vogelkijkpunt

Duinvallei ten westen van Staatsbossen tussen kilometerpalen 15 en 17. Kiekendieven, Velduil, in trekperiode Klauwieren, Zwartkopmeeuw.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 1 Bruine Kiekendief
2023-03-23 2 Roodborsttapuit
2023-03-22 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-03-22 1 Zilvermeeuw
2023-03-21 3 Staartmees
2023-03-21 3 Buizerd
2023-03-21 1 Houtsnip
2023-03-21 1 Tjiftjaf
2023-03-21 1 Houtsnip
2023-03-20 1 Heggenmus
2023-03-20 1 Goudhaan
2023-03-20 4 Kuifeend
2023-03-20 6 Krakeend
2023-03-20 12 Nijlgans
2023-03-20 2 Bruine Kiekendief
2023-03-20 4 Kneu
2023-03-20 75 Eider
2023-03-20 1 Witte Kwikstaart ssp alba
2023-03-20 18 Nijlgans
2023-03-20 1 Kneu

Duinvallei ten westen van Staatsbossen tussen kilometerpalen 15 en 17

Route via Google Maps

GPS 53.06839, 4.73433