Texel - Bleekersvallei - Vogelkijkpunt

Duinvallei ten westen van Staatsbossen tussen kilometerpalen 15 en 17. Kiekendieven, Velduil, in trekperiode Klauwieren, Zwartkopmeeuw.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-30 1 Witte Kwikstaart
2022-06-30 1 Bruine Kiekendief
2022-06-29 4 Houtsnip
2022-06-28 1 Winterkoning
2022-06-28 1 Roodborsttapuit
2022-06-28 1 Kneu
2022-06-28 3 Houtsnip
2022-06-28 1 Grauwe Vliegenvanger
2022-06-28 1 Sijs
2022-06-27 1 Bruine Kiekendief
2022-06-27 1 Kleine Mantelmeeuw
2022-06-27 2 Graspieper
2022-06-27 1 Fitis
2022-06-27 3 Gierzwaluw
2022-06-27 1 Bruine Kiekendief
2022-06-27 1 Bruine Kiekendief
2022-06-26 1 Jan-van-gent
2022-06-26 1 Koekoek
2022-06-26 1 Houtsnip
2022-06-26 1 Koekoek

Duinvallei ten westen van Staatsbossen tussen kilometerpalen 15 en 17

Route via Google Maps

GPS 53.06839, 4.73433