Texel - Alloo - Vogelkijkscherm

Vlakbij Ecomare staat dit vogelkijkscherm aan de bosrand. U kijkt uit over het open veld. Het natuurpad Alloo is ook geschikt voor bezoekers in een rolstoel en voor blinden en slechtzienden. U heeft hier kans op tapuiten en witte kwikstaarten.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-30 1 Vink
2021-11-29 1 Roodborst
2021-11-29 1 Graspieper
2021-11-29 1 Buizerd
2021-11-29 1 Blauwe Reiger
2021-11-29 1 Aalscholver
2021-11-29 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-29 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-29 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-29 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-29 1 Torenvalk
2021-11-29 1 Roodborst
2021-11-29 1 Graspieper
2021-11-29 1 Merel
2021-11-29 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-28 2 Jan-van-gent
2021-11-28 1 Bonte Tapuit
2021-11-28 1 Bonte Tapuit
2021-11-28 1 Graspieper
2021-11-28 1 Bonte Tapuit

Het startpunt van de route naar het vogelkijkscherm is het Bezoekerscentrum Duinen van Texel / Ecomare aan de Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog.

Route via Google Maps

GPS 53.07912, 4.74553