Texel - Alloo - Vogelkijkscherm

Vlakbij Ecomare staat dit vogelkijkscherm aan de bosrand. U kijkt uit over het open veld. Het natuurpad Alloo is ook geschikt voor bezoekers in een rolstoel en voor blinden en slechtzienden. U heeft hier kans op tapuiten en witte kwikstaarten.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-06-29 4 Houtsnip
2022-06-28 3 Houtsnip
2022-06-27 1 Bonte Strandloper
2022-06-27 1 Boerenzwaluw
2022-06-27 1 Boerenzwaluw
2022-06-27 1 Boerenzwaluw
2022-06-27 1 Grote Mantelmeeuw
2022-06-27 1 Zilvermeeuw
2022-06-27 1 Wilde Eend
2022-06-27 1 Kleine Mantelmeeuw
2022-06-27 1 Jan-van-gent
2022-06-26 1 Koekoek
2022-06-26 1 Houtsnip
2022-06-26 1 Koekoek
2022-06-26 1 Boomleeuwerik
2022-06-26 4 Gierzwaluw
2022-06-26 7 Boerenzwaluw
2022-06-26 2 Havik
2022-06-26 1 Bruine Kiekendief
2022-06-26 2 Kneu

Het startpunt van de route naar het vogelkijkscherm is het Bezoekerscentrum Duinen van Texel / Ecomare aan de Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog.

Route via Google Maps

GPS 53.07912, 4.74553