Texel - Alloo - Vogelkijkscherm

Vlakbij Ecomare staat dit vogelkijkscherm aan de bosrand. U kijkt uit over het open veld. Het natuurpad Alloo is ook geschikt voor bezoekers in een rolstoel en voor blinden en slechtzienden. U heeft hier kans op tapuiten en witte kwikstaarten.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Koolmees
2021-06-20 1 Merel
2021-06-20 1 Grote Bonte Specht
2021-06-20 1 Zilvermeeuw
2021-06-20 1 Koekoek
2021-06-20 3 Bergeend
2021-06-20 2 Kievit
2021-06-20 1 Sijs
2021-06-20 1 Zilvermeeuw
2021-06-19 3 Graspieper
2021-06-19 1 Bruine Kiekendief
2021-06-17 1 Grote Bonte Specht
2021-06-16 1 Boomleeuwerik
2021-06-16 1 Gaai
2021-06-16 1 Grasmus
2021-06-16 1 Kneu
2021-06-16 1 Graspieper
2021-06-16 1 Groenling
2021-06-16 2 Tapuit
2021-06-16 1 Grasmus

Het startpunt van de route naar het vogelkijkscherm is het Bezoekerscentrum Duinen van Texel / Ecomare aan de Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog.

Route via Google Maps

GPS 53.07912, 4.74553