Texel - De Bol - Vogelkijkpunt

Diverse plasjes en weilanden net ten noorden van Oost. Rotgans, hoogwatervluchtplaats voor diverse ruiters, eenden.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-29 1 Fuut
2024-02-29 1 Meerkoet
2024-02-29 1 Smient
2024-02-29 1 Nijlgans
2024-02-29 2 Zanglijster
2024-02-29 15 Vink
2024-02-29 4 Witbuikrotgans
2024-02-29 2 Zwarte Rotgans
2024-02-29 1 Hybride Rotgans x Zwarte Rotgans
2024-02-29 1 Hybride Witbuikrotgans x Zwarte Rotgans
2024-02-29 1500 Rotgans
2024-02-28 1 Torenvalk
2024-02-28 1 Witoogeend
2024-02-28 1 IJsvogel
2024-02-28 1 Lepelaar
2024-02-28 1 Lepelaar
2024-02-28 2 Pijlstaart
2024-02-28 10 Grauwe Gans
2024-02-28 40 Rotgans
2024-02-28 4 Kuifeend

GPS 53.10200, 4.89407