Texel - De Bol - Vogelkijkpunt

Diverse plasjes en weilanden net ten noorden van Oost. Rotgans, hoogwatervluchtplaats voor diverse ruiters, eenden.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-06 1 Scholekster
2023-06-06 1 Tureluur
2023-06-06 1 Bergeend
2023-06-06 1 Witte Kwikstaart
2023-06-06 1 Veldleeuwerik
2023-06-06 1 Grutto
2023-06-06 1 Kluut
2023-06-06 1 Gele Kwikstaart
2023-06-05 1 Gele Kwikstaart
2023-06-05 2 Bontbekplevier
2023-06-05 6 Visdief
2023-06-05 2 Graspieper
2023-06-05 1 Parkeend
2023-06-04 1 Brandgans
2023-06-04 1 Tureluur
2023-06-04 2 Scholekster
2023-06-04 1 Kauw
2023-06-04 1 Zwartkop
2023-06-04 1 Rietzanger
2023-06-03 1 Kraanvogel

GPS 53.10200, 4.89407