Texel - De Bol - Vogelkijkpunt

Diverse plasjes en weilanden net ten noorden van Oost. Rotgans, hoogwatervluchtplaats voor diverse ruiters, eenden.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-15 5 Lepelaar
2020-07-15 1 Kleine Zilverreiger
2020-07-15 2 Witgat
2020-07-15 4 Grutto
2020-07-15 1 Fuut
2020-07-14 1 Witgat
2020-07-14 1 Steenloper
2020-07-14 2 Grote Mantelmeeuw
2020-07-14 1 Fuut
2020-07-14 20 Zwarte Ruiter
2020-07-14 1 Rosse Grutto
2020-07-14 1 Boerenzwaluw
2020-07-12 1 Grutto
2020-07-12 1 Grote Mantelmeeuw
2020-07-12 6 Grauwe Gans
2020-07-12 10 Zwarte Ruiter
2020-07-12 1 Kemphaan
2020-07-12 1 Bruine Kiekendief
2020-07-12 20 Gierzwaluw
2020-07-12 1 Grasmus

GPS 53.10200179491564, 4.894065856263503