Texel - De Bol - Vogelkijkpunt

Diverse plasjes en weilanden net ten noorden van Oost. Rotgans, hoogwatervluchtplaats voor diverse ruiters, eenden.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 1 Bosrietzanger
2024-07-15 25 Grutto
2024-07-15 28 Kemphaan
2024-07-15 1 Zwarte Ruiter
2024-07-15 1 Oeverloper
2024-07-15 1 Oeverloper
2024-07-15 6 Zwarte Ruiter
2024-07-15 2 Oeverloper
2024-07-15 1 Goudplevier
2024-07-15 20 Kemphaan
2024-07-15 4 Watersnip
2024-07-15 1 Zwarte Ruiter
2024-07-15 2 Bontbekplevier
2024-07-15 3 Witgat
2024-07-14 1 Blauwe Reiger
2024-07-14 1 Visdief
2024-07-14 1 Zilvermeeuw
2024-07-14 1 Kokmeeuw
2024-07-14 200 Grote Stern
2024-07-14 2 Lepelaar

GPS 53.10200, 4.89407