Texel - De Bol - Vogelkijkpunt

Diverse plasjes en weilanden net ten noorden van Oost. Rotgans, hoogwatervluchtplaats voor diverse ruiters, eenden.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 3 Wulp
2021-06-20 4 Gierzwaluw
2021-06-20 1 Heggenmus
2021-06-20 5 Bergeend
2021-06-19 1 Rietzanger
2021-06-19 400 Rosse Grutto
2021-06-19 700 Kanoet
2021-06-19 34 Lepelaar
2021-06-17 2 Kleine Plevier
2021-06-17 1 Rouwkwikstaart
2021-06-17 1 Kuifeend
2021-06-17 1 Eider
2021-06-17 1 Brandgans
2021-06-17 1 Grutto
2021-06-17 1 Kluut
2021-06-17 1 Witte Kwikstaart
2021-06-17 1 Boerenzwaluw
2021-06-17 1 Rietzanger
2021-06-17 1 Kleine Karekiet
2021-06-16 1 Kluut

GPS 53.10200, 4.89407