Texel - De Bol - Vogelkijkpunt

Diverse plasjes en weilanden net ten noorden van Oost. Rotgans, hoogwatervluchtplaats voor diverse ruiters, eenden.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-02 2 Zwarte Rotgans
2023-02-02 1 Meerkoet
2023-02-02 1 Kuifeend
2023-02-02 1 Lepelaar
2023-02-02 1 Merel
2023-02-02 1 Sperwer
2023-02-02 1 Merel
2023-02-01 1 Sperwer
2023-02-01 1 Kleine Zilverreiger
2023-02-01 14 Tafeleend
2023-02-01 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-02-01 1 Geoorde Fuut
2023-02-01 10 Kleine Zwaan
2023-02-01 4 Middelste Zaagbek
2023-02-01 2 Dodaars
2023-01-31 1 Eider
2023-01-30 3 Lepelaar
2023-01-30 6 Stadsduif
2023-01-29 55 Kluut
2023-01-29 2 Kleine Zwaan

GPS 53.10200, 4.89407