Texel - Vogelboulevard Oudeschild - observatieplatform

Langs de oostkust van Texel beheren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een reeks van vogelrijke natuurgebieden. Deze reeks van natuurgebieden, die zich uitstrekt van de veerhaven tot en met de vuurtoren, wordt ook wel de Vogelboulevard van Texel genoemd. Het is een landschap om van te genieten. Je kijkt over de eindeloze Waddenzee, een kraamkamer voor ontelbare dieren. Voortdurend vliegen grote groepen steltlopers heen en weer. Bewonder van dichtbij de scharrelende scholeksters, kwetterende kolonies met meeuwen en sterns en de naar garnalen lepelende lepelaars. Binnendijks zijn prachtige natuurgebiedjes waar vogels uitrusten en foerageren.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Fazant
2024-06-16 1 Graspieper
2024-06-16 1 Gele Kwikstaart
2024-06-16 1 Gele Kwikstaart
2024-06-16 1 Aalscholver
2024-06-16 1 Eider
2024-06-16 1 Bergeend
2024-06-16 1 Grote Mantelmeeuw
2024-06-16 1 Zilvermeeuw
2024-06-16 1 Scholekster
2024-06-16 1 Zwarte Zee-eend
2024-06-16 1 Fuut
2024-06-16 1001 Grote Stern
2024-06-16 1 Steenloper
2024-06-16 1 Dwergstern
2024-06-16 1 Witte Kwikstaart
2024-06-16 1 Bontbekplevier
2024-06-16 1 Kokmeeuw
2024-06-16 1 Noordse Stern
2024-06-16 1 Kleine Mantelmeeuw

Vlak voor Oudeschild waar de Redoute zich splits naar Redoute en De Rede vindt u het uitkijkplatform

Route via Google Maps

GPS 53.02769, 4.81785