Texel - Vogelboulevard Oudeschild - observatieplatform

Langs de oostkust van Texel beheren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een reeks van vogelrijke natuurgebieden. Deze reeks van natuurgebieden, die zich uitstrekt van de veerhaven tot en met de vuurtoren, wordt ook wel de Vogelboulevard van Texel genoemd. Het is een landschap om van te genieten. Je kijkt over de eindeloze Waddenzee, een kraamkamer voor ontelbare dieren. Voortdurend vliegen grote groepen steltlopers heen en weer. Bewonder van dichtbij de scharrelende scholeksters, kwetterende kolonies met meeuwen en sterns en de naar garnalen lepelende lepelaars. Binnendijks zijn prachtige natuurgebiedjes waar vogels uitrusten en foerageren.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-29 30 Smient
2024-02-29 1 Waterral
2024-02-29 1 Zanglijster
2024-02-28 1 Torenvalk
2024-02-28 1 Torenvalk
2024-02-27 1 Dodaars
2024-02-27 1 Tafeleend
2024-02-27 1 Torenvalk
2024-02-27 1 Dodaars
2024-02-27 2 Tafeleend
2024-02-27 2 Torenvalk
2024-02-27 1 Grote Zilverreiger
2024-02-27 1 Havik
2024-02-26 10 Kolgans
2024-02-26 400 Kolgans
2024-02-26 2 Grote Canadese Gans
2024-02-26 2 Nijlgans
2024-02-26 50 Brandgans
2024-02-26 25 Scholekster
2024-02-26 8 Meerkoet

Vlak voor Oudeschild waar de Redoute zich splits naar Redoute en De Rede vindt u het uitkijkplatform

Route via Google Maps

GPS 53.02769, 4.81785