Texel - Vogelboulevard Oudeschild - observatieplatform

Langs de oostkust van Texel beheren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een reeks van vogelrijke natuurgebieden. Deze reeks van natuurgebieden, die zich uitstrekt van de veerhaven tot en met de vuurtoren, wordt ook wel de Vogelboulevard van Texel genoemd. Het is een landschap om van te genieten. Je kijkt over de eindeloze Waddenzee, een kraamkamer voor ontelbare dieren. Voortdurend vliegen grote groepen steltlopers heen en weer. Bewonder van dichtbij de scharrelende scholeksters, kwetterende kolonies met meeuwen en sterns en de naar garnalen lepelende lepelaars. Binnendijks zijn prachtige natuurgebiedjes waar vogels uitrusten en foerageren.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Kneu
2023-09-24 6 Scholekster
2023-09-24 22 Lepelaar
2023-09-24 2 Zilverplevier
2023-09-24 2 Kemphaan
2023-09-24 1 Oeverloper
2023-09-24 400 Goudplevier
2023-09-24 7 Bontbekplevier
2023-09-23 100 Goudplevier
2023-09-23 2 Grote Zilverreiger
2023-09-23 1 Kleine Strandloper
2023-09-23 20 Drieteenstrandloper
2023-09-23 1 Bonte Strandloper
2023-09-23 1 Bontbekplevier
2023-09-23 3 Lepelaar
2023-09-23 1 Fuut
2023-09-23 70 Kneu
2023-09-23 3 Kleine Zilverreiger
2023-09-23 1 Tapuit
2023-09-23 1 Sperwer

Vlak voor Oudeschild waar de Redoute zich splits naar Redoute en De Rede vindt u het uitkijkplatform

Route via Google Maps

GPS 53.02769, 4.81785