Texel - Vogelboulevard Oudeschild - observatieplatform

Langs de oostkust van Texel beheren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een reeks van vogelrijke natuurgebieden. Deze reeks van natuurgebieden, die zich uitstrekt van de veerhaven tot en met de vuurtoren, wordt ook wel de Vogelboulevard van Texel genoemd. Het is een landschap om van te genieten. Je kijkt over de eindeloze Waddenzee, een kraamkamer voor ontelbare dieren. Voortdurend vliegen grote groepen steltlopers heen en weer. Bewonder van dichtbij de scharrelende scholeksters, kwetterende kolonies met meeuwen en sterns en de naar garnalen lepelende lepelaars. Binnendijks zijn prachtige natuurgebiedjes waar vogels uitrusten en foerageren.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 2 Boerenzwaluw
2021-06-20 1 Grauwe Gans
2021-06-19 1 Aalscholver
2021-06-19 25 Scholekster
2021-06-19 3 Lepelaar
2021-06-19 1 Gele Kwikstaart
2021-06-19 1 Kokmeeuw
2021-06-19 1 Nijlgans
2021-06-19 1 Kanoet
2021-06-19 80 Grote Stern
2021-06-18 63 Grutto ssp limosa
2021-06-18 25 Grutto
2021-06-18 1 Tureluur
2021-06-17 3 Gele Kwikstaart
2021-06-16 1 Middelste Zaagbek
2021-06-16 1 Middelste Zaagbek
2021-06-16 4 Lepelaar
2021-06-16 1 Middelste Zaagbek
2021-06-15 1 Nijlgans
2021-06-15 1 Meerkoet

Vlak voor Oudeschild waar de Redoute zich splits naar Redoute en De Rede vindt u het uitkijkplatform

Route via Google Maps

GPS 53.02769, 4.81785