Texel - Vogelboulevard Oudeschild - observatieplatform

Langs de oostkust van Texel beheren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een reeks van vogelrijke natuurgebieden. Deze reeks van natuurgebieden, die zich uitstrekt van de veerhaven tot en met de vuurtoren, wordt ook wel de Vogelboulevard van Texel genoemd. Het is een landschap om van te genieten. Je kijkt over de eindeloze Waddenzee, een kraamkamer voor ontelbare dieren. Voortdurend vliegen grote groepen steltlopers heen en weer. Bewonder van dichtbij de scharrelende scholeksters, kwetterende kolonies met meeuwen en sterns en de naar garnalen lepelende lepelaars. Binnendijks zijn prachtige natuurgebiedjes waar vogels uitrusten en foerageren.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-30 200 Wulp
2021-11-30 800 Smient
2021-11-30 1 Lepelaar
2021-11-30 6 Kuifeend
2021-11-30 1 Zwarte Zee-eend
2021-11-30 1 Brilduiker
2021-11-30 7 Zilverplevier
2021-11-30 5 Rosse Grutto
2021-11-30 10 Bontbekplevier
2021-11-30 3 Pijlstaart
2021-11-28 1 Lepelaar
2021-11-28 1 Lepelaar
2021-11-27 1 Grote Zilverreiger
2021-11-27 1 Lepelaar
2021-11-27 1 Lepelaar
2021-11-27 1 Lepelaar
2021-11-25 2 Middelste Zaagbek
2021-11-25 1 Brilduiker
2021-11-25 12 Bontbekplevier
2021-11-24 20 Wilde Eend

Vlak voor Oudeschild waar de Redoute zich splits naar Redoute en De Rede vindt u het uitkijkplatform

Route via Google Maps

GPS 53.02769, 4.81785