Texel - Vogelboulevard Oudeschild - observatieplatform

Langs de oostkust van Texel beheren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een reeks van vogelrijke natuurgebieden. Deze reeks van natuurgebieden, die zich uitstrekt van de veerhaven tot en met de vuurtoren, wordt ook wel de Vogelboulevard van Texel genoemd. Het is een landschap om van te genieten. Je kijkt over de eindeloze Waddenzee, een kraamkamer voor ontelbare dieren. Voortdurend vliegen grote groepen steltlopers heen en weer. Bewonder van dichtbij de scharrelende scholeksters, kwetterende kolonies met meeuwen en sterns en de naar garnalen lepelende lepelaars. Binnendijks zijn prachtige natuurgebiedjes waar vogels uitrusten en foerageren.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 200 Rotgans
2023-03-23 1 Zwarte Rotgans
2023-03-22 1 Kerkuil
2023-03-22 8 Rotgans
2023-03-22 1 Zilvermeeuw
2023-03-22 60 Spreeuw
2023-03-22 1 Hybride Parkgans x Grote Canadese Gans
2023-03-21 1 Kokmeeuw
2023-03-21 1 Kluut
2023-03-21 470 Rotgans
2023-03-21 1 Scholekster
2023-03-21 1 Smient
2023-03-21 1 Grauwe Gans
2023-03-21 1 Slobeend
2023-03-21 1 Tafeleend
2023-03-21 20 Wulp
2023-03-21 15 Scholekster
2023-03-20 1 Kerkuil
2023-03-20 2 Grauwe Gans
2023-03-20 2 Grauwe Gans

Vlak voor Oudeschild waar de Redoute zich splits naar Redoute en De Rede vindt u het uitkijkplatform

Route via Google Maps

GPS 53.02769, 4.81785