Texel - Vogelboulevard Oudeschild - observatieplatform

Langs de oostkust van Texel beheren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een reeks van vogelrijke natuurgebieden. Deze reeks van natuurgebieden, die zich uitstrekt van de veerhaven tot en met de vuurtoren, wordt ook wel de Vogelboulevard van Texel genoemd. Het is een landschap om van te genieten. Je kijkt over de eindeloze Waddenzee, een kraamkamer voor ontelbare dieren. Voortdurend vliegen grote groepen steltlopers heen en weer. Bewonder van dichtbij de scharrelende scholeksters, kwetterende kolonies met meeuwen en sterns en de naar garnalen lepelende lepelaars. Binnendijks zijn prachtige natuurgebiedjes waar vogels uitrusten en foerageren.

Type Uitkijktoren
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-08-19 14 Boerenzwaluw
2022-08-19 6 Huismus
2022-08-19 2 Gele Kwikstaart
2022-08-19 4 Kluut
2022-08-19 4 Oeverloper
2022-08-19 1 Watersnip
2022-08-19 1 Waterhoen
2022-08-18 1 Slechtvalk
2022-08-18 1 Kleine Zilverreiger
2022-08-18 1 Nijlgans
2022-08-18 1 Slechtvalk
2022-08-18 1 Wulp
2022-08-18 1 Lepelaar
2022-08-18 1 Krombekstrandloper
2022-08-18 1 Steenloper
2022-08-18 1 Kleine Zilverreiger
2022-08-18 1 Rosse Grutto
2022-08-18 1 Graspieper
2022-08-16 1 Grote Zilverreiger
2022-08-16 2 Regenwulp

Vlak voor Oudeschild waar de Redoute zich splits naar Redoute en De Rede vindt u het uitkijkplatform

Route via Google Maps

GPS 53.02769, 4.81785