Texel - Horsmeertjes - Uitkijkpunt

Dit uitkijkpunt biedt u mooi uitzicht op een gedeelte van de Horspolder en de Horsmeertjes. Vanaf de heuvel kunt u bij een goede stand van de zon onder andere eenden en futen zien. In de bosjes rond het uitkijkpunt zijn grote lijster, koperwiek, braamsluiper en nachtegaal aan te treffen en heel soms een bladkoning of pestvogel.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-20 1 Winterkoning
2021-10-20 1 Roodborst
2021-10-20 1 Tafeleend
2021-10-20 1 Fuut
2021-10-20 7 Brilduiker
2021-10-20 2 Koperwiek
2021-10-20 50 Slobeend
2021-10-20 200 Slobeend
2021-10-20 1 Grote Zilverreiger
2021-10-20 2 Keep
2021-10-20 25 Pimpelmees
2021-10-20 1 Waterral
2021-10-20 1 Waterhoen
2021-10-20 1 Blauwe Reiger
2021-10-20 1 Grote Zilverreiger
2021-10-20 1 Krakeend
2021-10-20 1 Zwarte Kraai
2021-10-20 1 Geoorde Fuut
2021-10-20 6 Kuifeend
2021-10-20 1 Grote Zilverreiger

Vanaf 't Horntje gaat u links de Molwerk op. Aan het einde van de Molwerk gaat u linksaf de Mokweg op. Rijdt door tot het einde totdat u aan de rechterkant parkeerplaatsen ziet. Loop het pad op en volg het paadje omhoog.

Route via Google Maps

GPS 53.00493, 4.74694