Texel - Horsmeertjes - Uitkijkpunt

Dit uitkijkpunt biedt u mooi uitzicht op een gedeelte van de Horspolder en de Horsmeertjes. Vanaf de heuvel kunt u bij een goede stand van de zon onder andere eenden en futen zien. In de bosjes rond het uitkijkpunt zijn grote lijster, koperwiek, braamsluiper en nachtegaal aan te treffen en heel soms een bladkoning of pestvogel.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting ZW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-28 30 Goudplevier
2021-07-28 140 Scholekster
2021-07-28 5 Grutto
2021-07-28 40 Rosse Grutto
2021-07-28 13 IJslandse Grutto
2021-07-27 1 Kleine Zilverreiger
2021-07-27 1 Bosruiter
2021-07-27 3 Geoorde Fuut
2021-07-27 1 Koekoek
2021-07-27 750 Wulp
2021-07-27 500 Kokmeeuw
2021-07-27 75 Tureluur
2021-07-27 2 Grutto
2021-07-27 2 Fuut
2021-07-27 2 Fazant
2021-07-26 50 Lepelaar
2021-07-26 200 Aalscholver
2021-07-26 3 Gierzwaluw
2021-07-26 1 Bruine Kiekendief
2021-07-26 1 Grote Bonte Specht

Vanaf 't Horntje gaat u links de Molwerk op. Aan het einde van de Molwerk gaat u linksaf de Mokweg op. Rijdt door tot het einde totdat u aan de rechterkant parkeerplaatsen ziet. Loop het pad op en volg het paadje omhoog.

Route via Google Maps

GPS 53.00493, 4.74694