Texel - De Geul - Uitkijkplatform

De Geul is een lange vallei tussen twee duinenrijen in het zuid-westelijk Texels duingebied. Het gebied ontstond toen de zandplaat Onrust in het begin van de 20e eeuw vastgroeide aan Texel. De Geul is bekend om zijn lepelaarkolonie. Er is een uitkijkpunt, ook geschikt voor rolstoelgebruikers, waar men de kolonie kan gadeslaan. Het rietland wordt bevolkt door veel vogels. Er is een grote kolonie meeuwen aanwezig.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 1 Blauwe Reiger
2019-02-23 40 Grutto
2019-02-23 201 Wulp
2019-02-23 51 Bergeend
2019-02-23 1 Slobeend
2019-02-23 2 Nijlgans
2019-02-23 1 Vink
2019-02-23 100 Zilverplevier
2019-02-23 2 Steenloper
2019-02-23 2 Kluut
2019-02-23 60 Smient
2019-02-23 1 Buizerd
2019-02-23 1 Havik
2019-02-23 60 Aalscholver
2019-02-23 4 Fuut
2019-02-23 10 Kuifeend
2019-02-23 4 Tureluur
2019-02-23 3 Wilde Eend
2019-02-23 10 Grauwe Gans
2019-02-23 30 Kievit

Met het openbaar vervoer gaat u naar treinstation Den Helder. Vanaf daar gaat een bus naar de veerboot. Het uitkijkpunt is na de overtocht prima te voet bereikbaar. Vanaf de boot volgt u de bordjes richting de Mokbaai en aan het einde neemt u de eerste weg links. Na 100 meter komt u bij het uitkijkplatform. Het is ongeveer twee kilometer ten zuiden van het dorp Den Hoorn gelegen.

Route via Google Maps

GPS 53.009327752852634, 4.745101510330508