Texel - De Petten - Vogelkijkpunt

De Petten is een leuk vogelplasje gelegen aan het Molwerk (aan de noordkant van de Mokbaai, nabij het Licht van Troost). In het broedseizoen ziet u hier onder andere kluut, kokmeeuw, grauwe gans, bergeend en een kolonie grote sterns.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 1 Zwarte Rotgans
2022-11-27 1 Baardman
2022-11-27 1 Waterral
2022-11-27 1 Goudhaan
2022-11-27 1 Torenvalk
2022-11-27 3 Vink
2022-11-27 1 Zwarte Kraai
2022-11-27 4 Koolmees
2022-11-27 9 Goudhaan
2022-11-27 1 Tjiftjaf
2022-11-27 3 Roodborst
2022-11-27 1 Heggenmus
2022-11-27 9 Winterkoning
2022-11-27 1 Wulp
2022-11-27 3 Waterral
2022-11-27 7 Kuifeend
2022-11-27 940 Slobeend
2022-11-27 200 Wilde Eend
2022-11-27 560 Wintertaling
2022-11-27 20 Aalscholver

Vanaf de Veerhaven gaat u bij de stoplichten linksaf, de Watermolenweg op. Na 200 meter gaat u rechtsaf en blijft u de Watermolenweg volgen tot de t-splitsing bij het Molwerk. Hier gaat u weer linksaf. Het plasje ligt 500 meter na de bocht (Licht van Troost) aan de rechterkant van de weg. Parkeren kan in de berm.

Route via Google Maps

GPS 53.01080, 4.75430