Texel - De Petten - Vogelkijkpunt

De Petten is een leuk vogelplasje gelegen aan het Molwerk (aan de noordkant van de Mokbaai, nabij het Licht van Troost). In het broedseizoen ziet u hier onder andere kluut, kokmeeuw, grauwe gans, bergeend en een kolonie grote sterns.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Gele Kwikstaart
2024-06-17 1 Torenvalk
2024-06-17 1 Braamsluiper
2024-06-17 1 Lepelaar
2024-06-17 1 Kluut
2024-06-17 1 Wulp
2024-06-17 1 Kleine Karekiet
2024-06-17 1 Visdief
2024-06-17 1 Koekoek
2024-06-17 1 Kuifeend
2024-06-17 2 Tafeleend
2024-06-17 1 Fuut
2024-06-17 1 Eider
2024-06-17 1 Fuut
2024-06-17 1 Rietzanger
2024-06-17 1 Baardman
2024-06-17 6 Casarca
2024-06-17 1 Visdief
2024-06-17 1 Rosse Stekelstaart
2024-06-17 1 Brilduiker

Vanaf de Veerhaven gaat u bij de stoplichten linksaf, de Watermolenweg op. Na 200 meter gaat u rechtsaf en blijft u de Watermolenweg volgen tot de t-splitsing bij het Molwerk. Hier gaat u weer linksaf. Het plasje ligt 500 meter na de bocht (Licht van Troost) aan de rechterkant van de weg. Parkeren kan in de berm.

Route via Google Maps

GPS 53.01080, 4.75430