Texel - De Petten - Vogelkijkpunt

De Petten is een leuk vogelplasje gelegen aan het Molwerk (aan de noordkant van de Mokbaai, nabij het Licht van Troost). In het broedseizoen ziet u hier onder andere kluut, kokmeeuw, grauwe gans, bergeend en een kolonie grote sterns.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-12-01 1 Zeekoet
2021-12-01 42 Brilduiker
2021-12-01 1 Kleine Alk
2021-11-30 9 Lepelaar
2021-11-30 1 Zwarte Ibis
2021-11-30 20 Tureluur
2021-11-30 50 Wulp
2021-11-30 100 Smient
2021-11-30 3 Zilverplevier
2021-11-30 15 Rosse Grutto
2021-11-30 7 Bonte Strandloper
2021-11-30 1 Steenloper
2021-11-30 200 Scholekster
2021-11-30 50 Kievit
2021-11-30 80 Bergeend
2021-11-30 9 Watersnip
2021-11-30 100 Wintertaling
2021-11-30 60 Kluut
2021-11-30 30 Zilvermeeuw
2021-11-30 4 Nijlgans

Vanaf de Veerhaven gaat u bij de stoplichten linksaf, de Watermolenweg op. Na 200 meter gaat u rechtsaf en blijft u de Watermolenweg volgen tot de t-splitsing bij het Molwerk. Hier gaat u weer linksaf. Het plasje ligt 500 meter na de bocht (Licht van Troost) aan de rechterkant van de weg. Parkeren kan in de berm.

Route via Google Maps

GPS 53.01080, 4.75430