Texel - De Petten - Vogelkijkpunt

De Petten is een leuk vogelplasje gelegen aan het Molwerk (aan de noordkant van de Mokbaai, nabij het Licht van Troost). In het broedseizoen ziet u hier onder andere kluut, kokmeeuw, grauwe gans, bergeend en een kolonie grote sterns.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Pontische Meeuw
2023-03-25 2 Bruine Kiekendief
2023-03-25 1 Bruine Kiekendief
2023-03-25 1 Wulp
2023-03-25 1 Bruine Kiekendief
2023-03-25 1 Kluut
2023-03-25 1 Smient
2023-03-25 4 Rosse Grutto
2023-03-25 1 Bonte Strandloper
2023-03-25 2 Kanoet
2023-03-25 1 Pontische Meeuw
2023-03-25 200 Scholekster
2023-03-25 100 Bergeend
2023-03-25 80 Kokmeeuw
2023-03-25 40 Rotgans
2023-03-25 4 Pijlstaart
2023-03-25 1 Grote Stern
2023-03-25 100 Wulp
2023-03-25 20 Grauwe Gans
2023-03-25 1 Graspieper

Vanaf de Veerhaven gaat u bij de stoplichten linksaf, de Watermolenweg op. Na 200 meter gaat u rechtsaf en blijft u de Watermolenweg volgen tot de t-splitsing bij het Molwerk. Hier gaat u weer linksaf. Het plasje ligt 500 meter na de bocht (Licht van Troost) aan de rechterkant van de weg. Parkeren kan in de berm.

Route via Google Maps

GPS 53.01080, 4.75430