Texel - De Petten - Vogelkijkpunt

De Petten is een leuk vogelplasje gelegen aan het Molwerk (aan de noordkant van de Mokbaai, nabij het Licht van Troost). In het broedseizoen ziet u hier onder andere kluut, kokmeeuw, grauwe gans, bergeend en een kolonie grote sterns.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-15 80 Rosse Grutto
2020-07-15 200 Wulp
2020-07-15 100 Bergeend
2020-07-15 1 Regenwulp
2020-07-15 1 Buizerd
2020-07-15 2 Tafeleend
2020-07-15 2 Slobeend
2020-07-15 1 Grasmus
2020-07-15 30 Gierzwaluw onbekend
2020-07-15 1 Grutto
2020-07-15 10 Stormmeeuw
2020-07-15 24 Visdief
2020-07-15 2 Kleine Zilverreiger
2020-07-15 1 Fitis
2020-07-15 1 Fuut
2020-07-15 1 Kuifeend
2020-07-15 3 Tafeleend
2020-07-15 1 Braamsluiper
2020-07-15 1 Kokmeeuw
2020-07-15 1 Goudplevier

Vanaf de Veerhaven gaat u bij de stoplichten linksaf, de Watermolenweg op. Na 200 meter gaat u rechtsaf en blijft u de Watermolenweg volgen tot de t-splitsing bij het Molwerk. Hier gaat u weer linksaf. Het plasje ligt 500 meter na de bocht (Licht van Troost) aan de rechterkant van de weg. Parkeren kan in de berm.

Route via Google Maps

GPS 53.01079663244288, 4.754302628062679