Texel - De Petten - Vogelkijkpunt

De Petten is een leuk vogelplasje gelegen aan het Molwerk (aan de noordkant van de Mokbaai, nabij het Licht van Troost). In het broedseizoen ziet u hier onder andere kluut, kokmeeuw, grauwe gans, bergeend en een kolonie grote sterns.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-03-02 1 Torenvalk
2024-03-02 1 Fazant
2024-03-02 4 Lepelaar
2024-03-02 1 Tureluur
2024-03-01 2 Pijlstaart
2024-03-01 5 Bergeend
2024-03-01 1 Lepelaar
2024-03-01 1 Graspieper
2024-03-01 1 Bruine Kiekendief
2024-03-01 100 Wulp
2024-03-01 100 Tureluur
2024-03-01 22 Kleine Mantelmeeuw
2024-03-01 60 Pijlstaart
2024-03-01 4 Eider
2024-03-01 2 Lepelaar
2024-03-01 5 Steenloper
2024-03-01 40 Bonte Strandloper
2024-03-01 2 Tureluur
2024-03-01 30 Kievit
2024-03-01 1 Bergeend

Vanaf de Veerhaven gaat u bij de stoplichten linksaf, de Watermolenweg op. Na 200 meter gaat u rechtsaf en blijft u de Watermolenweg volgen tot de t-splitsing bij het Molwerk. Hier gaat u weer linksaf. Het plasje ligt 500 meter na de bocht (Licht van Troost) aan de rechterkant van de weg. Parkeren kan in de berm.

Route via Google Maps

GPS 53.01080, 4.75430