Texel - De Petten - Vogelkijkpunt

De Petten is een leuk vogelplasje gelegen aan het Molwerk (aan de noordkant van de Mokbaai, nabij het Licht van Troost). In het broedseizoen ziet u hier onder andere kluut, kokmeeuw, grauwe gans, bergeend en een kolonie grote sterns.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Vink
2023-09-24 1 Putter
2023-09-24 1 Boerenzwaluw
2023-09-24 1 Tjiftjaf
2023-09-24 1 Heggenmus
2023-09-24 1 Roodborst
2023-09-24 17 Pijlstaart
2023-09-24 12 Kluut
2023-09-24 60 Smient
2023-09-24 42 Steenloper
2023-09-24 28 Lepelaar
2023-09-24 1 Regenwulp
2023-09-24 1 Krombekstrandloper
2023-09-24 1 Eider
2023-09-24 2 Groenling
2023-09-24 1 Baardman
2023-09-24 1 Sijs
2023-09-24 1 Kanoet
2023-09-24 1 Bonte Strandloper
2023-09-24 1 Bontbekplevier

Vanaf de Veerhaven gaat u bij de stoplichten linksaf, de Watermolenweg op. Na 200 meter gaat u rechtsaf en blijft u de Watermolenweg volgen tot de t-splitsing bij het Molwerk. Hier gaat u weer linksaf. Het plasje ligt 500 meter na de bocht (Licht van Troost) aan de rechterkant van de weg. Parkeren kan in de berm.

Route via Google Maps

GPS 53.01080, 4.75430