Texel - Eierland - Vogelkijkpunt

Polder. In zomer kans op Kwartel, in voorjaar kale akkers afkijken voor Morinelplevier (sinds 1996 jaarlijks groepen), in winter zwanen en ganzen, Bonte Kraai, roofvogels.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-19 1 Bruine Kiekendief
2022-05-19 1 Zwarte Zwaan
2022-05-18 1 Zwarte Wouw
2022-05-17 1 Casarca
2022-05-17 1 Casarca
2022-05-17 1 Merel
2022-05-16 9 Kneu
2022-05-16 2 Kievit
2022-05-16 2 Veldleeuwerik
2022-05-16 4 Huismus
2022-05-15 1 Zwarte Zwaan
2022-05-13 1 Grote Zilverreiger
2022-05-12 1 Grote Mantelmeeuw
2022-05-12 10 Zilvermeeuw
2022-05-12 30 Grauwe Gans
2022-05-12 8 Nijlgans
2022-05-12 1 Slobeend
2022-05-12 2 Kleine Plevier
2022-05-12 1 Kievit
2022-05-12 8 Wilde Eend

GPS 53.12106, 4.84192