Texel - Eierland - Vogelkijkpunt

Polder. In zomer kans op Kwartel, in voorjaar kale akkers afkijken voor Morinelplevier (sinds 1996 jaarlijks groepen), in winter zwanen en ganzen, Bonte Kraai, roofvogels.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-13 2 Holenduif
2021-06-12 6 Gierzwaluw
2021-06-11 1 Tafeleend
2021-06-11 10 Kuifeend
2021-06-11 2 Slobeend
2021-06-11 2 Gierzwaluw
2021-06-09 1 Blauwe Reiger
2021-06-09 2 Slobeend
2021-06-09 1 Rietzanger
2021-06-09 1 Veldleeuwerik
2021-06-09 2 Grasmus
2021-06-08 1 Oeverzwaluw
2021-06-08 1 Casarca
2021-06-08 2 Buizerd
2021-06-08 1 Casarca
2021-06-08 1 Slobeend
2021-06-08 4 Kleine Mantelmeeuw
2021-06-08 30 Wilde Eend
2021-06-08 1 Gele Kwikstaart
2021-06-08 1 Slobeend

GPS 53.12106, 4.84192