Texel - Eierland - Vogelkijkpunt

Polder. In zomer kans op Kwartel, in voorjaar kale akkers afkijken voor Morinelplevier (sinds 1996 jaarlijks groepen), in winter zwanen en ganzen, Bonte Kraai, roofvogels.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Buizerd
2024-04-22 1 Torenvalk
2024-04-22 1 Wespendief
2024-04-20 1 Beflijster
2024-04-20 10 Huiszwaluw
2024-04-20 1 Buizerd
2024-04-19 1 Torenvalk
2024-04-19 1 Roodhalsgans
2024-04-18 1 Blauwe Reiger
2024-04-17 1 Veldleeuwerik
2024-04-17 1 Roodhalsgans
2024-04-17 1 Roodhalsgans
2024-04-17 1 Roodhalsgans
2024-04-17 1 Veldleeuwerik
2024-04-17 1 Graspieper
2024-04-17 1 Bruine Kiekendief
2024-04-17 2 Grutto
2024-04-17 1 Holenduif
2024-04-17 2 Ekster
2024-04-17 1 Kneu

GPS 53.12106, 4.84192