Texel - Eierland - Vogelkijkpunt

Polder. In zomer kans op Kwartel, in voorjaar kale akkers afkijken voor Morinelplevier (sinds 1996 jaarlijks groepen), in winter zwanen en ganzen, Bonte Kraai, roofvogels.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-08-11 600 Goudplevier
2019-08-11 500 Goudplevier
2019-08-11 4 Kleine Mantelmeeuw
2019-08-11 50 Goudplevier
2019-08-07 1 Bruine Kiekendief
2019-08-06 1 Zwartkopmeeuw
2019-08-03 2 Scholekster
2019-08-03 8 Drieteenstrandloper
2019-08-03 1 Rietzanger
2019-08-03 1 Meerkoet
2019-08-03 2 Kuifeend
2019-08-03 1 Blauwe Reiger
2019-08-03 4 Grauwe Gans
2019-08-03 1 Lepelaar
2019-08-03 20 Goudplevier
2019-08-03 10 Kievit
2019-08-03 100 Zilvermeeuw
2019-08-03 1 Bruine Kiekendief
2019-08-03 20 Nijlgans
2019-08-03 3 Boerenzwaluw

GPS 53.12106444025479, 4.841923712999648