Texel - Ceres - Vogelkijkpunt

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Update 2019: de plas bij dit vogelkijkpunt is drooggelegd.

Ceres is een klein poldertje tussen de Prins Hendrikpolder en het oude land van Texel. Bij de dijkverzwaring hebben ze een hoekje afgesneden. Het Waterschap Texel en Staatsbosbeheer beheren dit gebied samen sinds 1975.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 1 Gele Kwikstaart
2023-06-05 4 Zilverplevier
2023-06-05 6 Eider
2023-06-05 1001 Grote Stern
2023-06-05 2 Bergeend
2023-06-05 1 Bontbekplevier
2023-06-05 1 Grutto
2023-06-05 15 Visdief
2023-06-05 1 Tureluur
2023-06-05 25 Scholekster
2023-06-05 2 Graspieper
2023-06-05 124 Scholekster
2023-06-04 1 Zwartkop
2023-06-04 1 Spotvogel
2023-06-04 1 Groenling
2023-06-04 1 Tjiftjaf
2023-06-04 1 Winterkoning
2023-06-04 1 Spotvogel
2023-06-04 1 Putter
2023-06-04 1 Pimpelmees

GPS 53.02667, 4.81085