Texel - Ceres - Vogelkijkpunt

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Update 2019: de plas bij dit vogelkijkpunt is drooggelegd.

Ceres is een klein poldertje tussen de Prins Hendrikpolder en het oude land van Texel. Bij de dijkverzwaring hebben ze een hoekje afgesneden. Het Waterschap Texel en Staatsbosbeheer beheren dit gebied samen sinds 1975.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-20 1 Zwartkopmeeuw
2024-07-19 5 Tafeleend
2024-07-19 1 Grote Zilverreiger
2024-07-18 1 Meerkoet
2024-07-18 1 Pimpelmees
2024-07-18 1 Kneu
2024-07-18 258 Grote Stern
2024-07-18 1 Gele Kwikstaart
2024-07-18 1 Meerkoet
2024-07-18 1 Pimpelmees
2024-07-18 1 Kneu
2024-07-18 258 Grote Stern
2024-07-18 1 Gele Kwikstaart
2024-07-18 1 Meerkoet
2024-07-18 1 Kneu
2024-07-18 1 Pimpelmees
2024-07-18 250 Grote Stern
2024-07-18 1 Gele Kwikstaart
2024-07-17 350 Grote Stern
2024-07-17 2 Scholekster

GPS 53.02667, 4.81085