Voornes Duin - Quackjeswater - Uitkijkpunt

Dit uitkijkpunt is een perfecte plek om lepelaars te kunnen zien broeden. Op de eilandjes in dit duinmeer kunt u ze in het goede seizoen zien zitten op en rond hun nesten. In de omringende bosjes zijn diverse soorten zangvogels te horen en te zien.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-27 1 Zwartkop
2024-02-24 1 Boomleeuwerik
2024-02-24 1 Koolmees
2024-02-24 1 Staartmees
2024-02-24 1 Fuut
2024-02-24 1 Havik
2024-02-24 1 Kuifeend
2024-02-24 1 Grauwe Gans
2024-02-24 1 Dodaars
2024-02-24 1 Winterkoning
2024-02-24 1 Merel
2024-02-24 1 Meerkoet
2024-02-24 1 Grote Zilverreiger
2024-02-24 1 Blauwe Reiger
2024-02-24 1 Aalscholver
2024-02-24 1 Wilde Eend
2024-02-24 1 Tafeleend
2024-02-24 1 Slobeend
2024-02-24 1 Roodborst
2024-02-23 1 Buizerd

Neem vanaf de N15 de meest zuidelijke afslag naar Hellevoetsluis. U komt dan op de Amnesty Internationallaan. Deze weg volgt u 1,5 km, waarna u rechtsaf gaat en meteen weer rechtsaf parallel aan de Amnesty Internationallaan terug richting de N15. Volg deze weg. Op de eerste t-splitsing gaat u linksaf en op de tweede rechtsaf, zodat u onder de N15 doorrijdt. Ongeveer 150 meter na het viaduct gaat u linksaf en komt u bij een parkeerplaats uit. Hier gaat u te voet verder. Houd op het pad links aan. Na 300 tot 400 meter bereikt u een paadje naar rechts, welke u naar de uitkijkheuvel voert.

Route via Google Maps

GPS 51.84676, 4.07668