Voornes Duin - Quackjeswater - Uitkijkpunt

Dit uitkijkpunt is een perfecte plek om lepelaars te kunnen zien broeden. Op de eilandjes in dit duinmeer kunt u ze in het goede seizoen zien zitten op en rond hun nesten. In de omringende bosjes zijn diverse soorten zangvogels te horen en te zien.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-22 1 Sperwer
2023-09-22 1 Sijs
2023-09-22 3 Kruisbek
2023-09-22 100 Grauwe Gans
2023-09-22 5 Groenpootruiter
2023-09-18 2 Dodaars
2023-09-17 1 Zilvermeeuw
2023-09-17 1 Grote Zilverreiger
2023-09-17 1 Blauwe Reiger
2023-09-17 1 Kokmeeuw
2023-09-17 40 Stadsduif
2023-09-17 6 Kuifeend
2023-09-17 6 Dodaars
2023-09-17 2 Kuifeend
2023-09-17 6 Aalscholver
2023-09-17 1 Zanglijster
2023-09-17 1 Witgat
2023-09-17 2 Winterkoning
2023-09-17 1 IJsvogel
2023-09-17 1 Grote Bonte Specht

Neem vanaf de N15 de meest zuidelijke afslag naar Hellevoetsluis. U komt dan op de Amnesty Internationallaan. Deze weg volgt u 1,5 km, waarna u rechtsaf gaat en meteen weer rechtsaf parallel aan de Amnesty Internationallaan terug richting de N15. Volg deze weg. Op de eerste t-splitsing gaat u linksaf en op de tweede rechtsaf, zodat u onder de N15 doorrijdt. Ongeveer 150 meter na het viaduct gaat u linksaf en komt u bij een parkeerplaats uit. Hier gaat u te voet verder. Houd op het pad links aan. Na 300 tot 400 meter bereikt u een paadje naar rechts, welke u naar de uitkijkheuvel voert.

Route via Google Maps

GPS 51.84676, 4.07668