Voornes Duin - Quackjeswater - Uitkijkpunt

Dit uitkijkpunt is een perfecte plek om lepelaars te kunnen zien broeden. Op de eilandjes in dit duinmeer kunt u ze in het goede seizoen zien zitten op en rond hun nesten. In de omringende bosjes zijn diverse soorten zangvogels te horen en te zien.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-18 1 Boomkruiper
2020-10-18 1 Goudvink
2020-10-18 50 Aalscholver
2020-10-18 1 Zwarte Zwaan
2020-10-18 2 Grote Zilverreiger
2020-10-18 1 Waterral
2020-10-18 1 Bladkoning
2020-10-18 1 Vuurgoudhaan
2020-10-18 1 Goudhaan
2020-10-17 101 Slobeend
2020-10-17 1 Grote Zilverreiger
2020-10-17 1 Havik
2020-10-17 1 Bruine Boszanger
2020-10-17 1 Waterral
2020-10-17 6 Staartmees
2020-10-17 1 Goudvink
2020-10-17 1 Bladkoning
2020-10-17 3 Cetti's Zanger
2020-10-17 1 Bladkoning
2020-10-17 1 Bruine Boszanger

Neem vanaf de N15 de meest zuidelijke afslag naar Hellevoetsluis. U komt dan op de Amnesty Internationallaan. Deze weg volgt u 1,5 km, waarna u rechtsaf gaat en meteen weer rechtsaf parallel aan de Amnesty Internationallaan terug richting de N15. Volg deze weg. Op de eerste t-splitsing gaat u linksaf en op de tweede rechtsaf, zodat u onder de N15 doorrijdt. Ongeveer 150 meter na het viaduct gaat u linksaf en komt u bij een parkeerplaats uit. Hier gaat u te voet verder. Houd op het pad links aan. Na 300 tot 400 meter bereikt u een paadje naar rechts, welke u naar de uitkijkheuvel voert.

Route via Google Maps

GPS 51.8467564152949, 4.076684067577085