Stellendam - Scheelhoek - Vogelobservatorium Tij

Vanuit vogelobservatorium Tij, gelegen in vogelreservaat Scheelhoek, heb je in het broedseizoen zicht op allerlei broedvogels en hun voedselvluchten: o.a. visdief, grote stern en kokmeeuw. Buiten het broedseizoen is het omliggende, veelal ondiepe, water met droogvallende slikken een trekpleister voor vogels. Heel veel eenden, zilverreigers, lepelaars en ijsvogels zijn er te zien. Scheelhoek is een belangrijk vogelreservaat, net achter de Haringvlietsluizen op Goeree-Overflakkee (ZH). Scheelhoek was vroeger een zandplaat in de monding van het Haringvliet. Bij vloed stond het gebied onder zout water. Door de aanleg van de Haringvlietdam- en sluizen in 1970 verdween de invloed van getijden en van zout water. Sinds september 2018 staan de sluizen regelmatig een klein stukje open en kan het water dat langs Scheelhoek stroomt, brak worden. Trekvissen kunnen eindelijk weer de Rijn en Maas op zwemmen om zich voort te planten in Duitsland en Frankrijk. De natuur, die door de deltawerken onder druk is komen te staan, krijgt weer de ruimte.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-16 1 Goudvink
2019-07-15 1 Grote Stern
2019-07-15 1 Oeverzwaluw
2019-07-15 6 Lepelaar
2019-07-15 5 Visdief
2019-07-15 2 Groenling
2019-07-15 1 Nachtegaal
2019-07-13 1 Zomertortel
2019-07-13 1 Zwarte Roodstaart
2019-07-13 1 Kokmeeuw
2019-07-13 1 Scholekster
2019-07-13 1 Tureluur
2019-07-13 1 Brandgans
2019-07-13 1 Oeverloper
2019-07-13 1 Witgat
2019-07-13 1 Buizerd
2019-07-13 1 Havik
2019-07-13 1 Winterkoning
2019-07-13 1 Grote Stern
2019-07-13 1 Bruine Kiekendief

Navigatieadres: Deltahaven 61, Stellendam of Marine Stellendam Vanaf de parkeerplaats loopt u de duinen in zo naar het observatorium.

Route via Google Maps

GPS 51.818961872711384, 4.055328368575665