Stellendam - Scheelhoek - Vogelobservatorium Tij

Vanuit vogelobservatorium Tij, gelegen in vogelreservaat Scheelhoek, heb je in het broedseizoen zicht op allerlei broedvogels en hun voedselvluchten: o.a. visdief, grote stern en kokmeeuw. Buiten het broedseizoen is het omliggende, veelal ondiepe, water met droogvallende slikken een trekpleister voor vogels. Heel veel eenden, zilverreigers, lepelaars en ijsvogels zijn er te zien. Scheelhoek is een belangrijk vogelreservaat, net achter de Haringvlietsluizen op Goeree-Overflakkee (ZH). Scheelhoek was vroeger een zandplaat in de monding van het Haringvliet. Bij vloed stond het gebied onder zout water. Door de aanleg van de Haringvlietdam- en sluizen in 1970 verdween de invloed van getijden en van zout water. Sinds september 2018 staan de sluizen regelmatig een klein stukje open en kan het water dat langs Scheelhoek stroomt, brak worden. Trekvissen kunnen eindelijk weer de Rijn en Maas op zwemmen om zich voort te planten in Duitsland en Frankrijk. De natuur, die door de deltawerken onder druk is komen te staan, krijgt weer de ruimte.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Vergeet bij nat weer uw regenlaarzen niet. Het pad naar het observatorium is bij regenval zeer nat en modderig.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-14 1 Rietzanger
2024-07-14 1 Oeverzwaluw
2024-07-14 1 Krakeend
2024-07-14 1 Knobbelzwaan
2024-07-13 1 Spreeuw
2024-07-12 1 Lepelaar
2024-07-11 4 Casarca
2024-07-10 20 Knobbelzwaan
2024-07-10 4 Fuut
2024-07-10 30 Lepelaar
2024-07-10 1 Brandgans
2024-07-10 1 Krakeend
2024-07-10 1 Bergeend
2024-07-10 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-07-10 1 Grauwe Gans
2024-07-10 1 Visdief
2024-07-10 1 Grote Zilverreiger
2024-07-10 1 Kemphaan
2024-07-10 2 Witte Kwikstaart
2024-07-10 1 Scholekster

Navigatieadres: Deltahaven 61, Stellendam of Marine Stellendam Vanaf de parkeerplaats loopt u de duinen in zo naar het observatorium.

Route via Google Maps

GPS 51.81896, 4.05533