Stellendam - Scheelhoek - Vogelobservatorium Tij

Vanuit vogelobservatorium Tij, gelegen in vogelreservaat Scheelhoek, heb je in het broedseizoen zicht op allerlei broedvogels en hun voedselvluchten: o.a. visdief, grote stern en kokmeeuw. Buiten het broedseizoen is het omliggende, veelal ondiepe, water met droogvallende slikken een trekpleister voor vogels. Heel veel eenden, zilverreigers, lepelaars en ijsvogels zijn er te zien. Scheelhoek is een belangrijk vogelreservaat, net achter de Haringvlietsluizen op Goeree-Overflakkee (ZH). Scheelhoek was vroeger een zandplaat in de monding van het Haringvliet. Bij vloed stond het gebied onder zout water. Door de aanleg van de Haringvlietdam- en sluizen in 1970 verdween de invloed van getijden en van zout water. Sinds september 2018 staan de sluizen regelmatig een klein stukje open en kan het water dat langs Scheelhoek stroomt, brak worden. Trekvissen kunnen eindelijk weer de Rijn en Maas op zwemmen om zich voort te planten in Duitsland en Frankrijk. De natuur, die door de deltawerken onder druk is komen te staan, krijgt weer de ruimte.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-18 13 Grote Zilverreiger
2019-10-18 3 Blauwe Reiger
2019-10-18 3 Lepelaar
2019-10-18 400 Kievit
2019-10-18 2 Pijlstaart
2019-10-18 50 Aalscholver
2019-10-18 300 Krakeend
2019-10-18 15 Bergeend
2019-10-18 50 Slobeend
2019-10-18 4 Middelste Zaagbek
2019-10-18 20 Wilde Eend
2019-10-18 3 Cetti's Zanger
2019-10-18 2 Winterkoning
2019-10-18 3 Heggenmus
2019-10-18 2 Pimpelmees
2019-10-18 1 Kleine Mantelmeeuw
2019-10-18 1 Pontische Meeuw
2019-10-18 10 Kuifeend
2019-10-18 10 Knobbelzwaan
2019-10-18 10 Fuut

Navigatieadres: Deltahaven 61, Stellendam of Marine Stellendam Vanaf de parkeerplaats loopt u de duinen in zo naar het observatorium.

Route via Google Maps

GPS 51.818961872711384, 4.055328368575665