Voornes Duin - Brede Water

Het duinmeer Bredewater is ontstaan na het afsluiten van de duinenrij tegenover het kijkscherm. Vele vogels gebruiken het als rust- en broedplaats. Dichtbij het scherm zijn geoorde fuut, dodaars en tafeleend te zien. De buizerd wordt hier regelmatig waargenomen. In het voorjaar zijn er meer dan 2000 aalscholvers aanwezig, welke in de bomen op het eiland in het duinmeer broeden. Het kijkscherm heeft een afdakje en heeft kijkopeningen op verschillende hoogten, zodat jong en oud hier zonder problemen vogels kunnen observeren. Op een informatiepaneel staat een groot aantal vogels afgebeeld welke in het gebied gezien kunnen worden.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Een bezoek is het meest de moeite waard in het voorjaar en in de zomer.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 51.89473, 4.05030