Kop van Goeree - 't Kiekgat - Uitkijkpunt

Het pad naar dit uitkijkpunt toe is een goede plek om cetti's zanger te horen. Met veel geluk krijgt u een glimp van deze vogel met zijn verborgen leefwijze te zien. Het terrein bestaat uit plasjes, rietland en wilgenopslag. U kunt hier ook waterrallen en dodaarzen zien. 's Winters zitten er veel eenden.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant in het voorjaar (rietvogels) en winter (eenden).
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-02 5 Fuut
2023-12-01 8 Kuifeend
2023-12-01 70 Fuut
2023-12-01 2 Wilde Eend
2023-12-01 1 Zilvermeeuw
2023-12-01 1 Blauwe Reiger
2023-12-01 1500 Brandgans
2023-12-01 13 Kolgans
2023-12-01 25 Wulp
2023-12-01 200 Zilverplevier
2023-12-01 1 Bonte Strandloper
2023-12-01 12 Tureluur
2023-12-01 15 Rosse Grutto
2023-12-01 1 Blauwe Reiger
2023-12-01 200 Scholekster
2023-12-01 25 Krakeend
2023-12-01 15 Fuut
2023-12-01 1 Stormmeeuw
2023-12-01 8 Wilde Eend
2023-12-01 100 Rosse Grutto

Op de secundaire weg van Stellendam naar de havens is een parkeerplaats bij de brug over het Zuiderdiep. Daarna is het nog 300 meter lopen onder het viaduct door.

Route via Google Maps

GPS 51.82095, 4.02653