Kop van Goeree - 't Kiekgat - Uitkijkpunt

Het pad naar dit uitkijkpunt toe is een goede plek om cetti's zanger te horen. Met veel geluk krijgt u een glimp van deze vogel met zijn verborgen leefwijze te zien. Het terrein bestaat uit plasjes, rietland en wilgenopslag. U kunt hier ook waterrallen en dodaarzen zien. 's Winters zitten er veel eenden.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant in het voorjaar (rietvogels) en winter (eenden).
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-02 1 Fuut
2023-02-02 1 Blauwe Kiekendief
2023-02-02 1 Grote Mantelmeeuw
2023-02-02 1 Grote Mantelmeeuw
2023-02-02 1 Stormmeeuw
2023-02-02 2 Oeverpieper
2023-02-02 2 Graspieper
2023-02-02 1 IJsvogel
2023-02-01 25 Fuut
2023-02-01 5 Grote Zaagbek
2023-02-01 5 Grote Zaagbek
2023-01-30 1 Topper
2023-01-29 1 Scholekster
2023-01-29 1 Kluut
2023-01-29 1 Bruine Kiekendief
2023-01-29 1 Blauwe Reiger
2023-01-29 8 Grauwe Gans
2023-01-29 1 Ekster
2023-01-29 8 Grauwe Gans
2023-01-29 1 Ekster

Op de secundaire weg van Stellendam naar de havens is een parkeerplaats bij de brug over het Zuiderdiep. Daarna is het nog 300 meter lopen onder het viaduct door.

Route via Google Maps

GPS 51.82095, 4.02653