Kop van Goeree - 't Kiekgat - Vogelkijkhut

Het pad naar deze hut toe is een goede plek om cetti's zanger te horen. Met veel geluk krijgt u een glimp van deze vogel met zijn verborgen leefwijze te zien. Het terrein bestaat uit plasjes, rietland en wilgenopslag. U kunt hier ook waterrallen en dodaarzen zien. 's Winters zitten er veel eenden.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant in het voorjaar (rietvogels) en winter (eenden).
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-15 1 Dwergstern
2019-10-15 13 Steenloper
2019-10-15 6 Fuut
2019-10-13 1 IJsvogel
2019-10-13 12 Staartmees
2019-10-13 1 Beflijster
2019-10-13 1 Grote Gele Kwikstaart
2019-10-13 8 Smient
2019-10-13 4 Kuifeend
2019-10-13 20 Lepelaar
2019-10-13 20 Kluut
2019-10-13 1 Aalscholver
2019-10-13 7 Bergeend
2019-10-13 2 Cetti's Zanger
2019-10-13 1 Tafeleend
2019-10-13 300 Kuifeend
2019-10-13 50 Aalscholver
2019-10-13 10 Wulp
2019-10-13 30 Lepelaar
2019-10-13 200 Scholekster

Op de secundaire weg van Stellendam naar de havens is een parkeerplaats bij de brug over het Zuiderdiep. Daarna is het nog 300 meter lopen onder het viaduct door.

Route via Google Maps

GPS 51.82095247455261, 4.026533739958238