Kop van Goeree - 't Kiekgat - Vogelkijkhut

Het pad naar deze hut toe is een goede plek om cetti's zanger te horen. Met veel geluk krijgt u een glimp van deze vogel met zijn verborgen leefwijze te zien. Het terrein bestaat uit plasjes, rietland en wilgenopslag. U kunt hier ook waterrallen en dodaarzen zien. 's Winters zitten er veel eenden.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant in het voorjaar (rietvogels) en winter (eenden).
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-02-28 1 Pontische Meeuw
2020-02-28 100 Tafeleend
2020-02-28 8 Blauwe Reiger
2020-02-28 1 Bruine Kiekendief
2020-02-26 1 Brandgans
2020-02-26 1 Kluut
2020-02-26 1 Zilvermeeuw
2020-02-25 1 Zilvermeeuw
2020-02-25 5 Steenloper
2020-02-22 4 Middelste Zaagbek
2020-02-22 10 Kluut
2020-02-22 4 Wulp
2020-02-22 2 Tureluur
2020-02-22 50 Bergeend
2020-02-22 1 Grote Mantelmeeuw
2020-02-22 1 Meerkoet
2020-02-22 1 Meerkoet
2020-02-22 4 Middelste Zaagbek
2020-02-22 10 Kluut
2020-02-22 4 Wulp

Op de secundaire weg van Stellendam naar de havens is een parkeerplaats bij de brug over het Zuiderdiep. Daarna is het nog 300 meter lopen onder het viaduct door.

Route via Google Maps

GPS 51.82095247455261, 4.026533739958238