Kop van Goeree - 't Kiekgat - Vogelkijkhut

Het pad naar deze hut toe is een goede plek om cetti's zanger te horen. Met veel geluk krijgt u een glimp van deze vogel met zijn verborgen leefwijze te zien. Het terrein bestaat uit plasjes, rietland en wilgenopslag. U kunt hier ook waterrallen en dodaarzen zien. 's Winters zitten er veel eenden.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het gebied is het meest interessant in het voorjaar (rietvogels) en winter (eenden).
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-24 1 Bergeend
2021-09-24 1 Fuut
2021-09-24 1 Visdief
2021-09-24 1 Kokmeeuw
2021-09-24 1 Aalscholver
2021-09-24 10 Kleine Mantelmeeuw
2021-09-24 1 Zilvermeeuw
2021-09-24 13 Knobbelzwaan
2021-09-24 2 Witte Kwikstaart
2021-09-24 10 Heggenmus
2021-09-23 6 Witte Kwikstaart
2021-09-23 63 Lepelaar
2021-09-23 2 Zilvermeeuw
2021-09-23 3 Visdief
2021-09-23 21 Grote Mantelmeeuw
2021-09-23 1 Cetti's Zanger
2021-09-22 1 Witte Kwikstaart
2021-09-22 1 Torenvalk
2021-09-22 1 Meerkoet
2021-09-22 1 Bergeend

Op de secundaire weg van Stellendam naar de havens is een parkeerplaats bij de brug over het Zuiderdiep. Daarna is het nog 300 meter lopen onder het viaduct door.

Route via Google Maps

GPS 51.82095, 4.02653