Grevelingen - De Punt - Vogelkijkhut

Aan de rand van het Springersdiep (Grevelingen), vindt u deze kijkhut. U kunt hier de cetti's zanger horen en allerlei steltlopers zien.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-23 1 Kokmeeuw
2023-09-22 1 Tureluur
2023-09-22 3 Lepelaar
2023-09-18 12 Krakeend
2023-09-18 16 Kuifeend
2023-09-18 10 Dodaars
2023-09-18 1 Tafeleend
2023-09-17 2 IJsvogel
2023-09-17 2 IJsvogel
2023-09-15 1 Sperwer
2023-09-14 8 Witte Kwikstaart
2023-09-13 1 Grote Bonte Specht
2023-09-13 1 Kuifeend
2023-09-13 1 Krakeend
2023-09-13 1 Meerkoet
2023-09-13 1 Dodaars
2023-09-13 1 Knobbelzwaan
2023-09-13 1 Tafeleend
2023-09-13 1 Slobeend
2023-09-13 1 Waterhoen

Volg vanaf de N57 (vanaf Goeree of Schouwen) de borden "Bezoekerscentrum de Grevelingen". Neem de meest linkse parkeerplaats en parkeer zover mogelijk bij het bezoekerscentrum vandaan. Daar begint een fietspad. Ga hierin en dan na 5 m links en na weer 5 m rechts. U komt hier op een wandelpad. Volg de gele route en na 500 meter arriveert u bij de hut.

Route via Google Maps

GPS 51.78498, 3.89455