Goeree Overvlakkee - Volgerland - vogelkijkscherm

Net onder de vuurtoren van Ouddorp ligt het natuurgebied Volgerland. Ongeveer 100 ha in de binnen-duinrand vormt een belangrijke natuurverbinding, onderdeel van de zogenaamde ecologische hoofdstructuur. De voormalige landbouwgronden ontpoppen zich nu tot prachtige natuur.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm kan vrij drassig zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Krakeend
2023-03-25 1 Veldleeuwerik
2023-03-25 1 Tureluur
2023-03-25 1 Slobeend
2023-03-25 1 Witte Kwikstaart
2023-03-25 1 Bergeend
2023-03-25 1 Spreeuw
2023-03-25 1 Kievit
2023-03-25 1 Meerkoet
2023-03-25 1 Smient
2023-03-25 1 Kuifeend
2023-03-25 1 Wilde Eend
2023-03-25 1 Grauwe Gans
2023-03-25 1 Brandgans
2023-03-24 2 Nijlgans
2023-03-24 1 Graspieper
2023-03-23 1 Veldleeuwerik
2023-03-23 30 Smient
2023-03-23 6 Slobeend
2023-03-23 1 Veldleeuwerik

U kunt parkeren aan de West Nieuwelandsweg (ongeveer 150 meter van de Groeneweg). Vanaf dit punt is het ongeveer 500 meter lopen naar het kijkscherm. Ook is het mogelijk bij de vuurtoren van Ouddorp (adres: Groenedijk, Ouddorp) te parkeren. Vanaf dit punt kunt u via een wandeling van Natuurmonumenten naar het kijkscherm wandelen. Deze wandeling is ongeveer 2 kilometer.

Route via Google Maps

GPS 51.80177, 3.87162