Goeree Overvlakkee - Volgerland - vogelkijkscherm

Net onder de vuurtoren van Ouddorp ligt het natuurgebied Volgerland. Ongeveer 100 ha in de binnen-duinrand vormt een belangrijke natuurverbinding, onderdeel van de zogenaamde ecologische hoofdstructuur. De voormalige landbouwgronden ontpoppen zich nu tot prachtige natuur.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Het pad naar het scherm kan vrij drassig zijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-28 1 Grote Bonte Specht
2021-02-28 1 Gaai
2021-02-28 2 Roodborsttapuit
2021-02-28 1 Kievit
2021-02-28 1 Grauwe Gans
2021-02-28 1 Smient
2021-02-28 1 Kuifeend
2021-02-28 1 Wintertaling
2021-02-28 1 Brandgans
2021-02-27 1 Spreeuw
2021-02-27 1 Grote Zilverreiger
2021-02-27 1 Zwarte Zee-eend
2021-02-27 1 Koperwiek
2021-02-27 1 Groenling
2021-02-27 1 Tafeleend
2021-02-27 1 Wintertaling
2021-02-27 1 Buizerd
2021-02-27 1 Groene Specht
2021-02-27 1 Brandgans
2021-02-27 1 Tureluur

U kunt parkeren aan de West Nieuwelandsweg (ongeveer 150 meter van de Groeneweg). Vanaf dit punt is het ongeveer 500 meter lopen naar het kijkscherm. Ook is het mogelijk bij de vuurtoren van Ouddorp (adres: Groenedijk, Ouddorp) te parkeren. Vanaf dit punt kunt u via een wandeling van Natuurmonumenten naar het kijkscherm wandelen. Deze wandeling is ongeveer 2 kilometer.

Route via Google Maps

GPS 51.80176652770967, 3.8716159891201016