Koudenhoek - Vogelkijkscherm

De Koudenhoek is een brak nat weilandengebied dat doorsneden wordt door oude kreekrestanten. 's Winters is het een goed ganzengebied met vaak duizenden brandganzen en in het voorjaar komen er veel weidevogels voor.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-18 1 Cetti's Zanger
2022-05-18 1 Stormmeeuw
2022-05-18 3 Lepelaar
2022-05-18 1 Cetti's Zanger
2022-05-18 1 Spreeuw
2022-05-18 1 Roodborsttapuit
2022-05-18 1 Grote Zilverreiger
2022-05-18 2 Gele Kwikstaart
2022-05-18 1 Regenwulp
2022-05-18 6 Brandgans
2022-05-18 1 Tureluur
2022-05-18 1 Kluut
2022-05-18 1 Dwergstern
2022-05-18 1 Bontbekplevier
2022-05-16 1 Graspieper
2022-05-16 1 Roodborsttapuit
2022-05-15 3 Zwartkopmeeuw
2022-05-15 50 Dwergstern
2022-05-15 2 Noordse Stern
2022-05-15 15 Bontbekplevier

Als u met het openbaar vervoer komt, neemt u de bus totaan de bushalte bij de N57 bij Goedereede. Steek de N57 over naar het zuiden. Volg de parallelweg tot aan de Plasdijk. Ga de Plasdijk op en loop de dijk af tot aan de Zeedijk bij het Grevelingenmeer. Wandel nog enkele honderden meters onderlangs deze dijk naar het westen, tot een hek met de letters "SBB". Dit is de Koedijk, die voert naar de eenvoudige, open vogelkijkhut iets verderop, vlak voor een bocht. De hut mag alleen benaderd worden via een pad onderaan het dijkje, om de vogels in het nabijgelegen natuurreservaat Koudenhoek niet te verstoren. De wandeling duurt zeker een halfuur. Automobilisten moeten via de N57 naar Ouddorp rijden en op het kruispunt bij het dorp de smalle rijweg nemen naar de zeedijk, richting de haven. Vervolgens gaat u onderlangs deze dijk naar het oosten (rechtsaf) en neemt u de eerste weg links, de Zuidweg. Parkeren kan in de berm bij de ingang van Natuurgebied de Schans. Vanaf daar loopt u voor circa 2 km de weg af tot de splitsing met het bankje en aan uw linkerhand het hek met de letters "SBB".

Route via Google Maps

GPS 51.80663, 3.96895