Koudenhoek - Vogelkijkscherm

De Koudenhoek is een brak nat weilandengebied dat doorsneden wordt door oude kreekrestanten. 's Winters is het een goed ganzengebied met vaak duizenden brandganzen en in het voorjaar komen er veel weidevogels voor.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Lepelaar
2024-04-22 1 Lepelaar
2024-04-22 2 Zwartkopmeeuw
2024-04-22 2 Grote Stern
2024-04-22 1 Rosse Grutto
2024-04-22 1 Rotgans
2024-04-22 1 Rietzanger
2024-04-22 1 Grote Zilverreiger
2024-04-22 2 Lepelaar
2024-04-22 68 Rosse Grutto
2024-04-22 105 Rosse Grutto
2024-04-22 3 Zilverplevier
2024-04-22 2 Bontbekplevier
2024-04-21 1 Veldleeuwerik
2024-04-21 100 Rosse Grutto
2024-04-21 10 Zwartkopmeeuw
2024-04-20 1 Lepelaar
2024-04-20 1 Tapuit
2024-04-20 30 Rosse Grutto
2024-04-20 17 Zwartkopmeeuw

Als u met het openbaar vervoer komt, neemt u de bus totaan de bushalte bij de N57 bij Goedereede. Steek de N57 over naar het zuiden. Volg de parallelweg tot aan de Plasdijk. Ga de Plasdijk op en loop de dijk af tot aan de Zeedijk bij het Grevelingenmeer. Wandel nog enkele honderden meters onderlangs deze dijk naar het westen, tot een hek met de letters "SBB". Dit is de Koedijk, die voert naar de eenvoudige, open vogelkijkhut iets verderop, vlak voor een bocht. De hut mag alleen benaderd worden via een pad onderaan het dijkje, om de vogels in het nabijgelegen natuurreservaat Koudenhoek niet te verstoren. De wandeling duurt zeker een halfuur. Automobilisten moeten via de N57 naar Ouddorp rijden en op het kruispunt bij het dorp de smalle rijweg nemen naar de zeedijk, richting de haven. Vervolgens gaat u onderlangs deze dijk naar het oosten (rechtsaf) en neemt u de eerste weg links, de Zuidweg. Parkeren kan in de berm bij de ingang van Natuurgebied de Schans. Vanaf daar loopt u voor circa 2 km de weg af tot de splitsing met het bankje en aan uw linkerhand het hek met de letters "SBB".

Route via Google Maps

GPS 51.80663, 3.96895