Kwade Hoek - Vogelkijkhut

Deze hut is in 2014 geplaatst ter vervanging van een oudere kijkhut die een paar honderd meter westelijker stond. Deze hut is makkelijker bereikbaar met eigen vervoer en staat pal ten Noorden van het dorpje Havenhoofd (zie routebeschrijving).

Dit dynamische getijdengebied werd vroeger "de kwaaien hoek" genoemd, vanwege de verraderlijke stroming. Aan de noordoostkant liggen slikken, schorren en kreken waar zoutminnende planten als lamsoor en echt lepelblad groeien. Hier broeden grutto, kluut en tureluur. In het duingebied zitten veel zangvogels. Voor trekvogels zoals de Kramsvogel is de Kwade Hoek een goede pleisterplaats vanwege de vele besdragende struiken die hier voorkomen. Aan de strandzijde vindt nieuwe duinvorming plaats.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar interessant. Van 1 april tot 15 juli is een gedeelte van het strand afgesloten vanwege het broedseizoen. Honden moeten in dit gebied aan de lijn.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-01 1 Sperwer
2023-12-01 2 Grote Zilverreiger
2023-12-01 1 Lepelaar
2023-12-01 17 Barmsijs onbekend
2023-12-01 8 Kleine Rietgans
2023-12-01 3 Grote Zaagbek
2023-12-01 1 Vuurgoudhaan
2023-12-01 2 Blauwe Kiekendief
2023-12-01 1 Bruine Kiekendief
2023-12-01 10 Koperwiek
2023-11-30 1 Buizerd
2023-11-30 1 Buizerd
2023-11-30 2 Ringmus
2023-11-29 1 Buizerd
2023-11-29 1 Buizerd
2023-11-29 1 Slechtvalk
2023-11-29 1 Slechtvalk
2023-11-29 1 Grote Zilverreiger
2023-11-29 2 Vuurgoudhaan
2023-11-29 2 Pimpelmees

De hut is op verschillende manieren te benaderen, n.l.: Snelle route vanuit Havenhoofd; Parkeren aan het Haveneind (langs het water van het haventje) en loop naar het Noorden, d.i. naar de bocht met de Meester Snijderweg. In de bocht op 25 m voorbij het eerste woonhuis is tussen de begroeiing een pad omhoog het duin op. Na ca. 100 meter bereikt u de hut. Vanaf buitenhaven Stellendam; Parkeren bij het gemaal aan de Meester Snijderweg, d.i. ten Westen van de bedrijfsgebouwen aan de buitenhaven van Stellendam. Ten Westen van dit gemaal kan men parkeren onderaan het talud van een met fijn grind bedekte geasfalteerde dijk. Loop de dijk op via de oprit. U kunt hier 2 kanten op, n.l. via het strand naar het Westen lopen, of via de asfaltdijk naar het Westen lopen. In beide gevallen komt u uiteindelijk op een pad uit dat door de duinen leidt. Net voorbij het punt waar beide paden samen komen staat de kijkhut. Afstand vanaf deze P is, via een mooie wandeling, ca. 1,5 km. Vanaf wandelgebied Kwade Hoek; Halverwege het Parkeerterrein en het wandelgebied van de Kwade Hoek loopt een wandelpad over de duintoppen naar de haven van Stellendam. Vanaf deze P is het ca. 1,2 km over de begroeide duintopjes.

Route via Google Maps

GPS 51.83336, 4.01017