Westplaat - Lyondellhut - Vogelkijkhut

Vanuit deze vogelkijkhut heeft u een mooi uitzicht over de Slikken van Voorne. In de verte zijn regelmatig zeehonden te zien. Ook dichterbij kunt u genieten van water- en wadvogels, rustende aalscholvers en lepelaars, jagende slechtvalken, buizerds en havikken.

Type Hut
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-01-18 1 Tafeleend
2019-01-18 1 Krakeend
2019-01-18 1 Pijlstaart
2019-01-18 1 Houtduif
2019-01-18 1 Kleine Mantelmeeuw
2019-01-18 1 Roodkeelduiker
2019-01-18 1 Grote Mantelmeeuw
2019-01-18 1 Tureluur
2019-01-18 1 Aalscholver
2019-01-18 1 Scholekster
2019-01-18 1 Kokmeeuw
2019-01-18 1 Merel
2019-01-18 1 Kuifeend
2019-01-18 1 Kievit
2019-01-18 1 Slobeend
2019-01-18 1 Kluut
2019-01-18 1 Bergeend
2019-01-18 1 Wilde Eend
2019-01-18 1 Wulp
2019-01-18 1 Scholekster

Liggende op de grens van Westplaatweg Oostvoorne/ Noordzeeboulevard Rotterdam, parkeerplaats naast de hut.

Route via Google Maps

GPS 51.91746985486582, 4.002519075080749