Oostvoornse Meer - Groene Strand

Langs het Groene Strand zijn drie vogelkijkschermen en een vogelkijkhut te vinden. Bij het volgen van de rode route komt u gemakkelijk bij de kijkplekken. U kijkt uit op slikveldjes met grasland en kunt er plevieren, ganzen en eenden verwachten.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-14 1 Kievit
2019-12-12 1 Ekster
2019-12-10 1 Vink
2019-12-10 1 Witte Kwikstaart
2019-12-10 1 Zanglijster
2019-12-10 1 Boomkruiper
2019-12-10 1 Waterpieper
2019-12-09 1 Wulp
2019-12-09 104 Tureluur
2019-12-09 1 Zilverplevier
2019-12-09 2 Drieteenstrandloper
2019-12-09 1 Zwarte Ruiter
2019-12-07 18 Middelste Zaagbek
2019-12-07 1 Geoorde Fuut
2019-12-07 43 Dodaars
2019-12-07 110 Fuut
2019-12-07 4 Aalscholver
2019-12-07 64 Grote Canadese Gans
2019-12-07 6 Grauwe Gans
2019-12-07 1 Goudhaan

Deze kijkpunten zijn gemakkelijk te bereiken door vanaf Oostvoorne richting het strand te gaan. Bovenop de heuvel gaat u bij de parkeerplaats rechts het fietspad op en vervolgens aan het einde links, het natuurgebied in. Na een halve kilometer komt u bij het strand, alwaar de kijkschermen staan.

Route via Google Maps

GPS 51.924653541926354, 4.080344541401968