Oostvoornse Meer - Brielse Gatdam

Dit scherm moet niet verward worden met het scherm op het Groene Strand. Dit scherm is namelijk een andere en is gelegen in de noordwesthoek van het Oostvoornse Meer. Het Oostvoornse Meer is een goede locatie om naar zeekoeten te zoeken.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-26 1 Grote Mantelmeeuw
2022-11-26 2 Nijlgans
2022-11-26 1 Blauwe Reiger
2022-11-26 1 Roodborst
2022-11-26 1 Lepelaar
2022-11-26 2 Graspieper
2022-11-22 8 Dodaars
2022-11-22 1 Fuut
2022-11-21 22 Middelste Zaagbek
2022-11-19 2 Pimpelmees
2022-11-19 1 Winterkoning
2022-11-19 10 Putter
2022-11-19 1 Goudvink
2022-11-19 1 Zanglijster
2022-11-19 20 Kramsvogel
2022-11-19 100 Koperwiek
2022-11-19 1 Vink
2022-11-19 1 Vink
2022-11-19 1 Zanglijster
2022-11-19 1 Koperwiek

Parkeren is mogelijk vlakbij het scherm, aan het eind van de weg Noordoever Oostvoornse Meer. Vanaf hier kunt u het fietspad volgen en na ongeveer een halve kilometer vindt u aan uw linkerhand het scherm.

Route via Google Maps

GPS 51.92439, 4.04652