Oostvoornse Meer - Brielse Gatdam

Dit scherm moet niet verward worden met het scherm op het Groene Strand. Dit scherm is namelijk een andere en is gelegen in de noordwesthoek van het Oostvoornse Meer. Het Oostvoornse Meer is een goede locatie om naar zeekoeten te zoeken.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 2 Lepelaar
2024-04-22 1 Groenpootruiter
2024-04-22 1 Tureluur
2024-04-22 1 Braamsluiper
2024-04-21 4 Kauw
2024-04-21 13 Kuifeend
2024-04-21 1 Grauwe Gans
2024-04-21 1 Torenvalk
2024-04-21 1 Kokmeeuw
2024-04-21 1 Ekster
2024-04-21 1 Merel
2024-04-21 1 Bergeend
2024-04-21 1 Brandgans
2024-04-21 1 Wulp
2024-04-21 1 Rietgors
2024-04-21 1 Grauwe Gans
2024-04-21 1 Koolmees
2024-04-21 1 Havik
2024-04-21 4 Kneu
2024-04-21 1 Tuinfluiter

Parkeren is mogelijk vlakbij het scherm, aan het eind van de weg Noordoever Oostvoornse Meer. Vanaf hier kunt u het fietspad volgen en na ongeveer een halve kilometer vindt u aan uw linkerhand het scherm.

Route via Google Maps

GPS 51.92439, 4.04652