Oostvoornse Meer - Brielse Gatdam

Dit scherm moet niet verward worden met het scherm op het Groene Strand. Dit scherm is namelijk een andere en is gelegen in de noordwesthoek van het Oostvoornse Meer. Het Oostvoornse Meer is een goede locatie om naar zeekoeten te zoeken.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-20 3 Goudhaan
2020-10-20 1 Kuifduiker
2020-10-20 1 Goudvink
2020-10-20 6 Knobbelzwaan
2020-10-20 3 Goudhaan
2020-10-20 10 Smient
2020-10-20 1 Grote Mantelmeeuw
2020-10-20 1 Wulp
2020-10-20 10 Vink
2020-10-20 1 Roodborst
2020-10-20 10 Sijs
2020-10-20 8 Middelste Zaagbek
2020-10-20 1 Keep
2020-10-20 1 Merel
2020-10-20 1 Cetti's Zanger
2020-10-20 1 Blauwe Kiekendief
2020-10-20 1 Havik
2020-10-20 1 Witte Kwikstaart
2020-10-20 10 Kanoet
2020-10-20 815 Vink

Parkeren is mogelijk vlakbij het scherm, aan het eind van de weg Noordoever Oostvoornse Meer. Vanaf hier kunt u het fietspad volgen en na ongeveer een halve kilometer vindt u aan uw linkerhand het scherm.

Route via Google Maps

GPS 51.92438943576915, 4.04651964808555