Oostvoornse Meer - Brielse Gatdam

Dit scherm moet niet verward worden met het scherm op het Groene Strand. Dit scherm is namelijk een andere en is gelegen in de noordwesthoek van het Oostvoornse Meer. Het Oostvoornse Meer is een goede locatie om naar zeekoeten te zoeken.

Type Scherm
Beheerder Het Zuid-Hollands Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 5 Kneu
2023-09-24 1 Cetti's Zanger
2023-09-24 1 Lepelaar
2023-09-24 2 Blauwe Reiger
2023-09-24 10 Fuut
2023-09-24 10 Meerkoet
2023-09-24 1 Zilvermeeuw
2023-09-24 1 Roodborst
2023-09-24 10 Fuut
2023-09-24 10 Kleine Zilverreiger
2023-09-24 3 Grote Mantelmeeuw
2023-09-24 1 Tjiftjaf
2023-09-24 1 Aalscholver
2023-09-24 1 Smient
2023-09-24 4 Groenpootruiter
2023-09-24 1 IJsvogel
2023-09-24 1 Cetti's Zanger
2023-09-24 4 Knobbelzwaan
2023-09-24 1 Torenvalk
2023-09-24 2 Kneu

Parkeren is mogelijk vlakbij het scherm, aan het eind van de weg Noordoever Oostvoornse Meer. Vanaf hier kunt u het fietspad volgen en na ongeveer een halve kilometer vindt u aan uw linkerhand het scherm.

Route via Google Maps

GPS 51.92439, 4.04652