Oostvoorne - Slikken van Voorne - Vogelkijkhut

Dankzij de natuurlijk ontwikkeling van dit gebied hebben zich er veel plantensoorten gevestigd zoals zeeaster, melkkruid, kweldergras, schorrekruid en zilte schijnspurrie. In de wadachtige bodem leven veel kleine diertjes die een belangrijke voedselbron voor scholekster, bonte strandloper, wulp en tureluur vormen.

Type Scherm
Beheerder Onbekend
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 51.92309, 4.03065