Slikken van Flakkee - Vogelkijkscherm

Dit overdekte kijkscherm is gelegen aan een uitgegraven plas in de Slikken van Flakkee. Het gebied zelf is deels nog in ontwikkeling. De hut wordt omgeven door duindoornstruweel en vochtig terrein. Voor de hut liggen eilandjes waar kluten broeden. Daarnaast is er een kans op dwergstern, strandplevier en kleine zilverreiger.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-23 120 Meerkoet
2021-02-23 1 Dodaars
2021-02-23 10 Slobeend
2021-02-23 8 Kuifeend
2021-02-22 2 Bontbekplevier
2021-02-22 1 Slechtvalk
2021-02-22 32 Pijlstaart
2021-02-22 75 Bonte Strandloper
2021-02-22 1 Waterral
2021-02-22 1 Cetti's Zanger
2021-02-22 1 Roodborsttapuit
2021-02-22 4 Veldleeuwerik
2021-02-22 2 Vink
2021-02-22 2 Graspieper
2021-02-22 300 Rotgans
2021-02-22 40 Tureluur
2021-02-22 6 Wulp
2021-02-22 3 Brilduiker
2021-02-22 20 Middelste Zaagbek
2021-02-22 4 Slobeend

Volg vanaf de rotonde ten noorden van Melissant de Plaatweg, de oude provinciale weg naar Stellendam. Neem de eerste weg links, de Kraaijenissedijk. Na het viaduct neemt u de tweede weg links, de Halsweg. De Halsweg splist op een gegeven moment in twee smalle weggetjes. Houd daar rechts aan en ga het Gorsingenpad op. Ook waar het Gorsingenpad zich splist, houdt u weer rechts aan. Volg deze weg totdat u niet verder kunt. Daar is een parkeerplaats. Volg vanaf de parkeerplaats de blauwe wandelroute. De te wandelen afstand is ongeveer 1,5 tot 2 km. Mocht u besluiten de wandelroute rond te lopen, ga dan op het punt waar u over een hek moet klimmen linksaf. De blauwe paal staat precies op de plek waar u over het hek gaat.

Route via Google Maps

GPS 51.76419666944017, 4.03385160395544