Dijkwater - Vogelkijkscherm

Het gebied, het voormalig stroomgebied van de Gouwe, bestaat voor de helft uit grasland en is deels aangeplant met bos. In een groot deel van de graslanden komen veel weidevogels voor. Het water in de kreken heeft nog steeds een brak karakter, wat op veel vogels een grote aantrekkingskracht heeft. U kunt hier met name veel eendensoorten zien. Ook allerlei futen zijn regelmatige gebruikers van het voedselrijke water. Het natuurreservaat is ook een belangrijke slaapplaats voor watervogels.

Type Scherm
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-19 1 Torenvalk
2019-05-19 1 Bruine Kiekendief
2019-05-19 2 Gele Kwikstaart
2019-05-19 10 Huiszwaluw
2019-05-19 2 Bergeend
2019-05-19 1 Lepelaar
2019-05-19 1 Bruine Kiekendief
2019-05-18 2 Roodborsttapuit
2019-05-18 1 Grauwe Vliegenvanger
2019-05-13 1 Koekoek
2019-05-13 1 Tapuit
2019-05-13 2 Zwarte Ruiter
2019-05-13 1 Oeverloper
2019-05-11 1 Witgat
2019-05-11 5 Oeverzwaluw
2019-05-11 1 Huiszwaluw
2019-05-11 1 Kievit
2019-05-11 1 Holenduif
2019-05-11 1 Zwarte Ruiter
2019-05-11 1 Koekoek

De hut ligt ten Westen van het dorp Sirjansland. Met het openbaar vervoer is de plek te bereiken met buslijn 133 van Vlissingen naar Rotterdam en vica versa. U stapt uit in Oosterland en u loopt vervolgens in een half uur naar de hut toe.

Route via Google Maps

GPS 51.68052995915581, 4.018293097068044