Dijkwater - Vogelkijkscherm

Het gebied, het voormalig stroomgebied van de Gouwe, bestaat voor de helft uit grasland en is deels aangeplant met bos. In een groot deel van de graslanden komen veel weidevogels voor. Het water in de kreken heeft nog steeds een brak karakter, wat op veel vogels een grote aantrekkingskracht heeft. U kunt hier met name veel eendensoorten zien. Ook allerlei futen zijn regelmatige gebruikers van het voedselrijke water. Het natuurreservaat is ook een belangrijke slaapplaats voor watervogels.

Type Scherm
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 6 Holenduif
2022-11-27 1 Wintertaling
2022-11-27 50 Kluut
2022-11-27 1 Wilde Eend
2022-11-27 1 Fuut
2022-11-26 1 Kolgans
2022-11-24 4 Staartmees
2022-11-24 1 Groene Specht
2022-11-24 1 Winterkoning
2022-11-24 1 Bonte Strandloper
2022-11-24 1 Oeverpieper
2022-11-24 3 Putter
2022-11-24 50 Kneu
2022-11-24 6 Middelste Zaagbek
2022-11-24 24 Kluut
2022-11-24 1 Grote Mantelmeeuw
2022-11-24 1 Watersnip
2022-11-24 2 Koperwiek
2022-11-24 1 Groenling
2022-11-24 1 Waterral

De hut ligt ten Westen van het dorp Sirjansland. Met het openbaar vervoer is de plek te bereiken met buslijn 133 van Vlissingen naar Rotterdam en vica versa. U stapt uit in Oosterland en u loopt vervolgens in een half uur naar de hut toe.

Route via Google Maps

GPS 51.68053, 4.01829