Dijkwater - Vogelkijkscherm

Het gebied, het voormalig stroomgebied van de Gouwe, bestaat voor de helft uit grasland en is deels aangeplant met bos. In een groot deel van de graslanden komen veel weidevogels voor. Het water in de kreken heeft nog steeds een brak karakter, wat op veel vogels een grote aantrekkingskracht heeft. U kunt hier met name veel eendensoorten zien. Ook allerlei futen zijn regelmatige gebruikers van het voedselrijke water. Het natuurreservaat is ook een belangrijke slaapplaats voor watervogels.

Type Scherm
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-22 2 Wintertaling
2019-02-22 1 Bruine Kiekendief
2019-02-22 1 Aalscholver
2019-02-22 1 Groene Specht
2019-02-22 6 Kleine Zwaan
2019-02-22 16 Wilde Zwaan
2019-02-22 1 Waterral
2019-02-22 1 Cetti's Zanger
2019-02-22 1 Rietgors
2019-02-22 1 Grote Canadese Gans
2019-02-22 1 Tafeleend
2019-02-22 1 Wulp
2019-02-22 1 Fuut
2019-02-22 1 Havik
2019-02-22 1 Kuifeend
2019-02-22 4 Geoorde Fuut
2019-02-22 1 Dodaars
2019-02-22 1 Bergeend
2019-02-21 2 Winterkoning
2019-02-21 10 Wilde Zwaan

De hut ligt ten Westen van het dorp Sirjansland. Met het openbaar vervoer is de plek te bereiken met buslijn 133 van Vlissingen naar Rotterdam en vica versa. U stapt uit in Oosterland en u loopt vervolgens in een half uur naar de hut toe.

Route via Google Maps

GPS 51.68052995915581, 4.018293097068044