Dijkwater - Vogelkijkscherm

Het gebied, het voormalig stroomgebied van de Gouwe, bestaat voor de helft uit grasland en is deels aangeplant met bos. In een groot deel van de graslanden komen veel weidevogels voor. Het water in de kreken heeft nog steeds een brak karakter, wat op veel vogels een grote aantrekkingskracht heeft. U kunt hier met name veel eendensoorten zien. Ook allerlei futen zijn regelmatige gebruikers van het voedselrijke water. Het natuurreservaat is ook een belangrijke slaapplaats voor watervogels.

Type Scherm
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-26 1 Roodborsttapuit
2021-02-24 1 Dodaars
2021-02-24 1 Kleine Zilverreiger
2021-02-24 1 Sperwer
2021-02-24 1 Kleine Zilverreiger
2021-02-24 1 Sperwer
2021-02-24 1 Tafeleend
2021-02-24 3 Dodaars
2021-02-24 1 Kleine Zilverreiger
2021-02-24 1 Zanglijster
2021-02-24 20 Wintertaling
2021-02-23 50 Smient
2021-02-23 40 Wilde Eend
2021-02-23 4 Tafeleend
2021-02-23 1 Geoorde Fuut
2021-02-23 40 Wilde Eend
2021-02-23 15 Middelste Zaagbek
2021-02-23 30 Kuifeend
2021-02-23 12 Tafeleend
2021-02-23 2 Geoorde Fuut

De hut ligt ten Westen van het dorp Sirjansland. Met het openbaar vervoer is de plek te bereiken met buslijn 133 van Vlissingen naar Rotterdam en vica versa. U stapt uit in Oosterland en u loopt vervolgens in een half uur naar de hut toe.

Route via Google Maps

GPS 51.68052995915581, 4.018293097068044