De Bruintjeskreek - Vogelkijkscherm

De Bruintjeskreek ligt centraal in het polderland van Sint-Philipsland, in de Anna-Jacobapolder. Na bedijking van de Anna-Jacobapolder in 1852 is het gebied langzaam verzoet. De kreek heeft nu een brak karakter en is dankzij de afwisseling tussen ondiep water en vochtig grasland heel vogelrijk. In de rietkraag broeden vogels zoals kleine karekiet, baardman, blauwborst, dodaars en blauwe kiekendief. Een klein bosje in het midden van de kreek is de vaste stek van een aantal ransuilen. In de weilanden broeden onder andere slobeend, wilde eend, tureluur, kievit en soms zomertaling. Ook kluut en bergeend behoren tot de broedvogels. Na de broedtijd is het gebied rijk aan doortrekkende steltlopers. Soms worden visarend, purperreiger, lepelaar en kleine zilverreiger waargenomen. Het rustigste en meest vogelrijke deel van de kreek ligt aan de zuidzijde van het gebied. Daar is, bovenop de aangrenzende dijk, een vogelobservatiescherm geplaatst, wat een schitterend uitzicht over het gebied geeft. Let bij het bezoek op het volgen van de juiste toegangsroute naar het scherm (achterlangs de dijk), anders zijn de vogels voortijdig verstoord.

Type Scherm
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-05 1 Grote Zilverreiger
2018-12-05 585 Rotgans
2018-12-05 1 Graspieper
2018-12-05 1 Tafeleend
2018-12-05 119 Slobeend
2018-12-05 253 Wintertaling
2018-12-05 2 Knobbelzwaan
2018-12-05 2 Lepelaar
2018-12-05 11 Kleine Zwaan
2018-11-21 400 Goudplevier
2018-11-21 60 Zilverplevier
2018-11-21 75 Scholekster
2018-11-21 300 Bonte Strandloper
2018-11-21 6 Kleine Zwaan
2018-11-21 14 Kleine Zwaan
2018-11-06 1 Oeverpieper
2018-11-06 23 Goudplevier
2018-11-06 2 Kleine Zilverreiger
2018-11-06 1 Grote Zilverreiger
2018-11-05 4 Kleine Zwaan

Parkeer bij de dijk. Loop achter de dijk tot aan het scherm en ga dan omhoog naar het scherm toe. Indien u op de dijk loopt worden de vogels opgeschrokken. Het betreft een zeer eenvoudig scherm.

Route via Google Maps

GPS 51.629396233326844, 4.126206356436327