De Bruintjeskreek - Vogelkijkscherm

De Bruintjeskreek ligt centraal in het polderland van Sint-Philipsland, in de Anna-Jacobapolder. Na bedijking van de Anna-Jacobapolder in 1852 is het gebied langzaam verzoet. De kreek heeft nu een brak karakter en is dankzij de afwisseling tussen ondiep water en vochtig grasland heel vogelrijk. In de rietkraag broeden vogels zoals kleine karekiet, baardman, blauwborst, dodaars en blauwe kiekendief. Een klein bosje in het midden van de kreek is de vaste stek van een aantal ransuilen. In de weilanden broeden onder andere slobeend, wilde eend, tureluur, kievit en soms zomertaling. Ook kluut en bergeend behoren tot de broedvogels. Na de broedtijd is het gebied rijk aan doortrekkende steltlopers. Soms worden visarend, purperreiger, lepelaar en kleine zilverreiger waargenomen. Het rustigste en meest vogelrijke deel van de kreek ligt aan de zuidzijde van het gebied. Daar is, bovenop de aangrenzende dijk, een vogelobservatiescherm geplaatst, wat een schitterend uitzicht over het gebied geeft. Let bij het bezoek op het volgen van de juiste toegangsroute naar het scherm (achterlangs de dijk), anders zijn de vogels voortijdig verstoord.

Type Scherm
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-18 80 Rotgans
2018-03-18 6 Boomleeuwerik
2018-03-18 50 Bergeend
2018-03-17 8 Veldleeuwerik
2018-03-17 5 Pijlstaart
2018-03-17 1 Roodborsttapuit
2018-03-17 10 Pijlstaart
2018-03-17 1 Rietgors
2018-03-17 1 Torenvalk
2018-03-17 1 Rouwkwikstaart
2018-03-17 1 Roodborsttapuit
2018-03-14 1 Torenvalk
2018-03-14 830 Brandgans
2018-03-14 32 Tafeleend
2018-03-10 1 Zwarte Rotgans
2018-03-10 1 Veldleeuwerik
2018-03-10 782 Rotgans
2018-03-06 1 Scholekster
2018-03-06 1 Scholekster
2018-03-06 1 Scholekster

Parkeer bij de dijk. Loop achter de dijk tot aan het scherm en ga dan omhoog naar het scherm toe. Indien u op de dijk loopt worden de vogels opgeschrokken. Het betreft een zeer eenvoudig scherm.

Route via Google Maps

GPS 51.629396233326844, 4.126206356436327