De Bruintjeskreek - Vogelkijkhut

De Bruintjeskreek ligt centraal in het polderland van Sint-Philipsland, in de Anna-Jacobapolder. Na bedijking van de Anna-Jacobapolder in 1852 is het gebied langzaam verzoet. De kreek heeft nu een brak karakter en is dankzij de afwisseling tussen ondiep water en vochtig grasland heel vogelrijk. In de rietkraag broeden vogels zoals kleine karekiet, baardman, blauwborst, dodaars en blauwe kiekendief. Een klein bosje in het midden van de kreek is de vaste stek van een aantal ransuilen. In de weilanden broeden onder andere slobeend, wilde eend, tureluur, kievit en soms zomertaling. Ook kluut en bergeend behoren tot de broedvogels. Na de broedtijd is het gebied rijk aan doortrekkende steltlopers. Soms worden visarend, purperreiger, lepelaar en kleine zilverreiger waargenomen. Het rustigste en meest vogelrijke deel van de kreek ligt aan de zuidzijde van het gebied. Daar is, bovenop de aangrenzende dijk, een vogelobservatiescherm geplaatst, wat een schitterend uitzicht over het gebied geeft. Let bij het bezoek op het volgen van de juiste toegangsroute naar de hut (achterlangs de dijk), anders zijn de vogels voortijdig verstoord.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-09-04 4 Boerenzwaluw
2019-09-01 3 Dodaars
2019-09-01 8 Meerkoet
2019-09-01 30 Slobeend
2019-09-01 3 Waterhoen
2019-09-01 1 Fazant
2019-09-01 8 Kneu
2019-09-01 100 Brandgans
2019-09-01 200 Grauwe Gans
2019-09-01 200 Oeverzwaluw
2019-09-01 100 Boerenzwaluw
2019-09-01 50 Huiszwaluw
2019-09-01 2 Roodborsttapuit
2019-08-21 35 Brandgans
2019-08-12 1 Waterhoen
2019-08-12 7 Wintertaling
2019-08-12 77 Brandgans
2019-08-12 24 Nijlgans
2019-08-12 9 Lepelaar
2019-08-12 1 Groenpootruiter

Parkeer bij de dijk. Loop achter de dijk tot aan de hut en ga dan omhoog naar het hut toe. Indien u op de dijk loopt worden de vogels opgeschrokken.

Route via Google Maps

GPS 51.628880089849986, 4.126088339239724