Stinkgat - Van Haaftenpolder - Vogelkijkscherm

Sinds dit gebied is afgesloten van de getijden, is er een stuk land ontstaan. Het gebied is een natuurontwikkelingsproject en maakt onderdeel uit van Plan Tureluur. U kunt hier grote groepen ganzen en smienten zien, maar ook tureluur en rosse grutto.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-15 15 Wilde Eend
2019-05-15 1 Bruine Kiekendief
2019-05-14 2 Putter
2019-05-14 1 Grasmus
2019-05-14 4 Kleine Zilverreiger
2019-05-14 1 Holenduif
2019-05-14 1 Goudplevier
2019-05-14 1 Brandgans
2019-05-14 1 Kievit
2019-05-14 6 Oeverloper
2019-05-14 1 Kluut
2019-05-14 1 Houtduif
2019-05-11 1 Zomertortel
2019-05-11 1 Patrijs
2019-05-11 1 Koekoek
2019-05-11 1 Grote Bonte Specht
2019-05-11 25 Kluut
2019-05-11 2 Regenwulp
2019-05-11 1 Graspieper
2019-05-11 1 Zomertortel

Ga bij de rotonde bij Sint Philipsland (indien u uit het noorden komt) direct op de parallelweg rijden, of bij de rotonde bij de N656 (indien u uit het zuiden komt). Vanaf deze parallelweg kunt u de snelweg oversteken. Vanaf de snelweg is er geen afslag. Vanaf de rotonde rijdende op de parallelweg neemt u de eerste weg links. Dit is voorbij het vrijstaande huis. U komt nu op de Voormalige Zeedijk. Deze weg rijdt u uit en bij de t-splitsing kunt u de auto in de berm parkeren. Vanaf hier kunt u, na een bezoek aan Vogelkijkhut de Steltkluut, over het land lopen richting de parallelweg. Hier steekt u de snelweg over naar Het Stinkgat. Het scherm bevindt zich rechts aan de dijk, ten westen van de snelweg aan het einde van de bomenrij.

Route via Google Maps

GPS 51.5983979531685, 4.163197311212278