Stinkgat - Van Haaftenpolder - Vogelkijkscherm

Sinds dit gebied is afgesloten van de getijden, is er een stuk land ontstaan. Het gebied is een natuurontwikkelingsproject en maakt onderdeel uit van Plan Tureluur. U kunt hier grote groepen ganzen en smienten zien, maar ook tureluur en rosse grutto.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-21 12 Zwartkopmeeuw
2023-03-21 3 Witte Kwikstaart ssp alba
2023-03-21 15 Slobeend
2023-03-21 4 Pijlstaart
2023-03-21 10 Scholekster
2023-03-21 4 Bergeend
2023-03-21 40 Wulp
2023-03-21 1 Graspieper
2023-03-21 180 Kokmeeuw
2023-03-21 70 Kluut
2023-03-20 1 Blauwe Kiekendief
2023-03-20 4 Bergeend
2023-03-20 3 Wulp
2023-03-20 1 Blauwe Reiger
2023-03-20 3 Merel
2023-03-20 15 Wintertaling
2023-03-20 6 Bergeend
2023-03-20 6 Grauwe Gans
2023-03-20 16 Slobeend
2023-03-20 270 Kokmeeuw

Ga bij de rotonde bij Sint Philipsland (indien u uit het noorden komt) direct op de parallelweg rijden, of bij de rotonde bij de N656 (indien u uit het zuiden komt). Vanaf deze parallelweg kunt u de snelweg oversteken. Vanaf de snelweg is er geen afslag. Vanaf de rotonde rijdende op de parallelweg neemt u de eerste weg links. Dit is voorbij het vrijstaande huis. U komt nu op de Voormalige Zeedijk. Deze weg rijdt u uit en bij de t-splitsing kunt u de auto in de berm parkeren. Vanaf hier kunt u, na een bezoek aan Vogelkijkhut de Steltkluut, over het land lopen richting de parallelweg. Hier steekt u de snelweg over naar Het Stinkgat. Het scherm bevindt zich rechts aan de dijk, ten westen van de snelweg aan het einde van de bomenrij.

Route via Google Maps

GPS 51.59840, 4.16320