Tholen - Scherpenissepolder - Vogelkijkscherm

Dit gebied is een prachtige inlaag. U kunt hier allerlei steltlopers zien. Franjepoten zijn hier in het verleden waargenomen: de schaarse grauwe en de zeer zeldzame grote franjepoot. Ook kunt u vanaf hier speuren naar sterns.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-21 1 Blauwe Kiekendief
2023-03-19 1 Stormmeeuw
2023-03-19 2 Krakeend
2023-03-19 1 Grote Zilverreiger
2023-03-19 1 Torenvalk
2023-03-19 9 Kuifeend
2023-03-19 1 Putter
2023-03-19 4 Meerkoet
2023-03-19 3 Kauw
2023-03-19 2 Ekster
2023-03-19 1 Roodborst
2023-03-19 2 Patrijs
2023-03-19 1 Grote Bonte Specht
2023-03-19 3 Aalscholver
2023-03-19 1 Tureluur
2023-03-19 1 Wulp
2023-03-19 1 Zwarte Ruiter
2023-03-19 3 Lepelaar
2023-03-19 4 Kolgans
2023-03-19 103 Smient

De hut ligt vlak aan de weg.

Route via Google Maps

GPS 51.52613, 4.11014