Tholen - Scherpenissepolder - Vogelkijkscherm

Dit gebied is een prachtige inlaag. U kunt hier allerlei steltlopers zien. Franjepoten zijn hier in het verleden waargenomen: de schaarse grauwe en de zeer zeldzame grote franjepoot. Ook kunt u vanaf hier speuren naar sterns.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-21 690 Rotgans
2019-05-21 1 Breedbekstrandloper
2019-05-19 1 Lepelaar
2019-05-19 1 Kleine Plevier
2019-05-19 4 Huiszwaluw
2019-05-19 25 Rotgans
2019-05-19 1 Blauwe Reiger
2019-05-19 1 Tafeleend
2019-05-19 4 Krakeend
2019-05-19 7 Kievit
2019-05-19 1 Scholekster
2019-05-19 1 Kleine Zilverreiger
2019-05-19 2 Tureluur
2019-05-19 150 Rotgans
2019-05-19 6 Bergeend
2019-05-19 1 Strandplevier
2019-05-19 1 Visdief
2019-05-19 6 Kluut
2019-05-19 1 Lepelaar
2019-05-19 2 Krakeend

De hut ligt vlak aan de weg.

Route via Google Maps

GPS 51.526129882063294, 4.110135674635288