Tholen - Scherpenissepolder - Vogelkijkscherm

Dit gebied is een prachtige inlaag. U kunt hier allerlei steltlopers zien. Franjepoten zijn hier in het verleden waargenomen: de schaarse grauwe en de zeer zeldzame grote franjepoot. Ook kunt u vanaf hier speuren naar sterns.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-15 1 Kleine Strandloper
2018-03-12 1 Ekster
2018-03-12 1 Meerkoet
2018-03-12 1 Lepelaar
2018-03-12 1 Kauw
2018-03-12 1 Goudplevier
2018-03-12 1 Dodaars
2018-03-12 1 Heggenmus
2018-03-12 1 Witte Kwikstaart
2018-03-12 1 Houtduif
2018-03-12 1 Tafeleend
2018-03-12 1 Spreeuw
2018-03-12 1 Kleine Mantelmeeuw
2018-03-12 1 Scholekster
2018-03-12 1 Aalscholver
2018-03-12 1 Grauwe Gans
2018-03-12 1 Brandgans
2018-03-12 1 Stormmeeuw
2018-03-12 1 Kokmeeuw
2018-03-12 1 Grote Zilverreiger

De hut ligt vlak aan de weg.

Route via Google Maps

GPS 51.526129882063294, 4.110135674635288