Tholen - Scherpenissepolder - Vogelkijkscherm

Dit gebied is een prachtige inlaag. U kunt hier allerlei steltlopers zien. Franjepoten zijn hier in het verleden waargenomen: de schaarse grauwe en de zeer zeldzame grote franjepoot. Ook kunt u vanaf hier speuren naar sterns.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-22 1 Grasmus
2018-06-22 2 Oeverloper
2018-06-17 17 Meerkoet
2018-06-17 2 Meerkoet
2018-06-17 6 Wintertaling
2018-06-17 18 Kluut
2018-06-17 1 Brandgans
2018-06-17 16 Wintertaling
2018-06-17 11 Bergeend
2018-06-17 6 Grauwe Gans
2018-06-17 2 Scholekster
2018-06-17 37 Bergeend
2018-06-17 1 Grutto
2018-06-17 11 Spreeuw
2018-06-17 1 Aalscholver
2018-06-17 1 Grasmus
2018-06-17 4 Putter
2018-06-17 1 Visdief
2018-06-17 1 Zwarte Ruiter
2018-06-17 50 Grutto

De hut ligt vlak aan de weg.

Route via Google Maps

GPS 51.526129882063294, 4.110135674635288