Tholen - Scherpenissepolder - Vogelkijkscherm

Dit gebied is een prachtige inlaag. U kunt hier allerlei steltlopers zien. Franjepoten zijn hier in het verleden waargenomen: de schaarse grauwe en de zeer zeldzame grote franjepoot. Ook kunt u vanaf hier speuren naar sterns.

Type Scherm
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-26 1 Pijlstaart
2024-02-26 200 Brandgans
2024-02-24 1 Bonte Strandloper
2024-02-24 1 Bonte Strandloper
2024-02-24 1 Tafeleend
2024-02-24 1 Grote Zilverreiger
2024-02-24 2 Middelste Zaagbek
2024-02-24 1 Bonte Strandloper
2024-02-24 1 Grutto
2024-02-24 2 Patrijs
2024-02-24 2 Graspieper
2024-02-24 1 Krakeend
2024-02-24 2 Buizerd
2024-02-24 1 Wintertaling
2024-02-24 1 Aalscholver
2024-02-24 20 Rosse Grutto
2024-02-24 150 Wulp
2024-02-24 10 Zwarte Ruiter
2024-02-24 200 Bonte Strandloper
2024-02-24 100 Kluut

De hut ligt vlak aan de weg.

Route via Google Maps

GPS 51.52613, 4.11014