Dintelse Gorzen - Vogelkijkscherm

Dit gebied is na afsluiting van de Philipsdam droog gevallen en sindsdien is er geen getijdewerking meer aanwezig. Het gebied is aan het verzoeten, maar u komt er nog wel plantensoorten van zoute milieus tegen. U kunt hier onder andere blauwe kiekendief, buizerd, lepelaar en diverse ganzen zien.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

GPS 51.63692, 4.27553