Steenbergen - De Roode Weel - Vogelkijkhut

De Roode Weel is een natuurgebied dat zich enkele kilometers ten oosten van Steenbergen bevindt. Het is 41 hectare groot en is eigendom van de Stichting Brabants Landschap. Het natuurgebied is een overblijfsel van een krekensysteem in de Polder Cruijsland. Nadat de polder in 1487 werd ingedijkt is de vorm van de kreken nauwelijks meer veranderd. Dit krekenstelsel is aangewezen als aardkundig waardevol gebied. De Roode Weel is een wiel, ontstaan na een dijkdoorbraak. Deze is losgekoppeld van het krekenstelsel en heeft een eigen waterhuishouding met minder fosfaten.

Er zijn in het eerste decennium van de 20e eeuw natuurvriendelijke oevers gemaakt en poelen aangelegd. Ook werden greppels gegraven volgens het oude patroon.

De vogelkijkhut staat onderaan de dijk en biedt een schitterend uitzicht over het natuurgebied.

Broedvogels in dit gebied zijn de bruine kiekendief en de waterral. Voorts is de watersnip hier aanwezig. In de knotwilgen broedt de steenuil.

Type Hut
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-26 1 Smient
2020-07-19 1 Kleine Karekiet
2020-07-19 4 Boerenzwaluw
2020-07-19 20 Meerkoet
2020-07-19 10 Wilde Eend
2020-07-19 2 Knobbelzwaan
2020-07-19 2 Blauwe Reiger
2020-07-14 45 Spreeuw
2020-07-04 1 Zwartkopmeeuw
2020-06-21 1 Bruine Kiekendief
2020-05-31 1 Bruine Kiekendief
2020-05-31 1 Torenvalk
2020-05-29 1 Grauwe Gans
2020-05-26 1 Putter
2020-04-24 2 Heggenmus
2020-04-24 1 Cetti's Zanger
2020-04-24 1 Rietzanger
2020-04-24 1 Blauwborst
2020-04-24 1 Kleine Karekiet
2020-04-24 1 Rietgors

U kunt uw navigatie instellen op: Kruislandsedijk 6, 4651 RD Steenbergen

Route via Google Maps

GPS 51.59169579836336, 4.35190558372958