Plaat van de Vliet - Vogelkijkhut

Hier kunt u visdieven zien en 's winters brilduikers en middelste zaagbekken. Vanuit het struikgewas kunt u in het voorjaar en de zomer nachtegalen horen zingen. De vogelkijkhut kijkt uit op het Volkerakmeer en ligt vlakbij de uitzichttoren op de Krammersluizen.

Type Hut
Beheerder Het Zeeuwse Landschap
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-10-07 1 Aalscholver
2018-10-07 1 Ekster
2018-10-07 1 IJsvogel
2018-10-07 1 Fuut
2018-10-07 1 Middelste Zaagbek
2018-10-07 1 Wilde Eend
2018-10-07 1 Slobeend
2018-10-07 1 Grauwe Gans
2018-10-07 1 Grote Zilverreiger
2018-10-07 1 Blauwe Reiger
2018-10-07 1 Roodborst
2018-10-07 1 Koolmees
2018-09-27 2 Grote Zilverreiger
2018-09-16 1 Knobbelzwaan
2018-09-16 1 Kuifeend
2018-09-16 1 Dodaars
2018-09-16 1 Fuut
2018-09-16 1 Meerkoet
2018-09-16 3 Tafeleend
2018-09-16 1 Smient

De vogelobservatiehut ligt nabij de uitzichttoren op de Krammersluizen. De hut en het pad dat er naar toe voert zijn het hele jaar vrij toegankelijk.

Route via Google Maps

GPS 51.65894687233364, 4.166272735122445