Nationaal Park Oosterschelde - Rammegors - vogelkijkpunt

De Rammegors is een uitgestrekt moerasgebied ten oosten van de Krabbenkreek, tussen Tholen en Sint Philipsland. Het is een voormalig schor, dat in 1971 bedijkt werd ten behoeve van de voltooiing van de Schelde-Rijnverbinding. Langs één van de voormalige kreken is een vogelobservatiehut gebouwd. Die is te bereiken via een wandelroute door de vlierstruwelen, alwaar u blauwborst en ransuil kunt tegenkomen. Vanuit de hut zijn vooral allerlei watervogels te zien. Vanaf de nazomer verschijnen diverse soorten steltlopers. Voor lepelaars vormt de Rammegors een belangrijke tussenstop tijdens hun trek naar het zuiden.

Het gebied wordt terug gegeven aan de wisselwerking van eb en vloed, zodat het weer een schorrenvegetatie gaar worden. Vanaf de omringende dijk is het geheel te overzien.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-19 1 Roodborsttapuit
2021-06-19 3 Gierzwaluw
2021-06-19 1 Grasmus
2021-06-19 1 Kneu
2021-06-19 2 Putter
2021-06-19 1 Groenling
2021-06-19 1 Holenduif
2021-06-19 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-06-19 1 Lepelaar
2021-06-19 2 Boompieper
2021-06-19 1 Merel
2021-06-18 2 Scholekster
2021-06-16 4 Huiszwaluw
2021-06-15 1 Roodborsttapuit
2021-06-15 1 Boompieper
2021-06-12 1 Grasmus
2021-06-12 3 Groenling
2021-06-12 2 Boompieper
2021-06-12 1 Grasmus
2021-06-12 1 Roodborsttapuit

Na de rotonde bij St. Philipsland neemt u de B-weg. Het uitkijkpunt bevindt zich aan de linkerzijde.

Route via Google Maps

GPS 51.61461, 4.17775