Rammegors - De Steltkluut - vogelkijkpunt

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

De Rammegors is een uitgestrekt moerasgebied ten oosten van de Krabbenkreek, tussen Tholen en Sint Philipsland. Het is een voormalig schor, dat in 1971 bedijkt werd ten behoeve van de voltooiing van de Schelde-Rijnverbinding. Langs één van de voormalige kreken is een vogelobservatiehut gebouwd. Die is te bereiken via een wandelroute door de vlierstruwelen, alwaar u blauwborst en ransuil kunt tegenkomen. Vanuit de hut zijn vooral allerlei watervogels te zien. Vanaf de nazomer verschijnen diverse soorten steltlopers. Voor lepelaars vormt de Rammegors een belangrijke tussenstop tijdens hun trek naar het zuiden.

Voorheen stond hier een vogelkijkhut De hut bestaat niet meer. De toplaag is weggehaald, alle bomen, struiken en rietvelden zijn weggehaald, verkleind en afgevoerd. Het oude krekensysteem is weer te zien.

Het gebied wordt terug gegeven aan de wisselwerking van eb en vloed, zodat het weer een schorrenvegetatie gaar worden. Vanaf de omringende dijk is het geheel te overzien.

Mogelijk dat er in de toekomst een vogelobservatiehut wordt gebouwd.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-01-12 2 Tureluur
2019-01-12 2 Tureluur
2019-01-12 2 Tureluur
2019-01-12 2 Tureluur
2019-01-06 1 Tureluur
2019-01-06 1 Grote Zilverreiger
2019-01-03 220 Wulp
2019-01-03 1 Waterpieper
2019-01-03 34 Stormmeeuw
2019-01-03 1200 Kokmeeuw
2019-01-03 1 Krakeend
2019-01-03 1 Smient
2019-01-03 1 Grote Zilverreiger
2019-01-03 1400 Kievit
2019-01-03 110 Tureluur
2019-01-03 3 Zwarte Ruiter
2019-01-03 60 Bonte Strandloper
2019-01-03 1 Pimpelmees
2019-01-03 7 Fuut
2019-01-03 1100 Bergeend

Ga direct bij de rotonde Sint Philipsland (komende vanuit noordelijke richting) of de rotonde bij de N656 (komende vanuit zuidelijke richting) op de parallelweg rijden. Vanaf deze parallelweg kunt u de snelweg oversteken. Vanaf de snelweg is er geen afslag. Vanaf de rotonde rijdende op de parallelweg neemt u de eerste weg naar links, voorbij het vrijstaande huis. Dit is de Voormalige Zeedijk. Rijd deze weg uit en parkeer bij de t-splitsing in de berm. Voorheen stond hier een scherm. Dit scherm is verwijderd. Mogelijk dat er in de toekomst een vogelobservatiehut wordt gebouwd

Route via Google Maps

GPS 51.60121854548498, 4.184658426964774