Rammegors - De Steltkluut - vogelkijkpunt

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

De Rammegors is een uitgestrekt moerasgebied ten oosten van de Krabbenkreek, tussen Tholen en Sint Philipsland. Het is een voormalig schor, dat in 1971 bedijkt werd ten behoeve van de voltooiing van de Schelde-Rijnverbinding. Langs één van de voormalige kreken is een vogelobservatiehut gebouwd. Die is te bereiken via een wandelroute door de vlierstruwelen, alwaar u blauwborst en ransuil kunt tegenkomen. Vanuit de hut zijn vooral allerlei watervogels te zien. Vanaf de nazomer verschijnen diverse soorten steltlopers. Voor lepelaars vormt de Rammegors een belangrijke tussenstop tijdens hun trek naar het zuiden.

Voorheen stond hier een vogelkijkhut De hut bestaat niet meer. De toplaag is weggehaald, alle bomen, struiken en rietvelden zijn weggehaald, verkleind en afgevoerd. Het oude krekensysteem is weer te zien.

Het gebied wordt terug gegeven aan de wisselwerking van eb en vloed, zodat het weer een schorrenvegetatie gaar worden. Vanaf de omringende dijk is het geheel te overzien.

Mogelijk dat er in de toekomst een vogelobservatiehut wordt gebouwd.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-09 2 Bonte Strandloper
2018-12-09 1 Zwarte Kraai
2018-12-09 15 Smient
2018-12-09 1 Kleine Zilverreiger
2018-12-09 4 Rietgors
2018-12-09 10 Veldleeuwerik
2018-12-09 2 Putter
2018-12-09 47 Kievit
2018-12-09 420 Wintertaling
2018-12-09 4 Brilduiker
2018-12-09 25 Slobeend
2018-12-09 94 Wilde Eend
2018-12-09 775 Pijlstaart
2018-12-09 2 Knobbelzwaan
2018-12-09 77 Bergeend
2018-12-09 5 Dodaars
2018-12-08 3 Kleine Zilverreiger
2018-12-08 22 Wulp
2018-12-08 30 Grauwe Gans
2018-12-08 2 Zilverplevier

Ga direct bij de rotonde Sint Philipsland (komende vanuit noordelijke richting) of de rotonde bij de N656 (komende vanuit zuidelijke richting) op de parallelweg rijden. Vanaf deze parallelweg kunt u de snelweg oversteken. Vanaf de snelweg is er geen afslag. Vanaf de rotonde rijdende op de parallelweg neemt u de eerste weg naar links, voorbij het vrijstaande huis. Dit is de Voormalige Zeedijk. Rijd deze weg uit en parkeer bij de t-splitsing in de berm. Voorheen stond hier een scherm. Dit scherm is verwijderd. Mogelijk dat er in de toekomst een vogelobservatiehut wordt gebouwd

Route via Google Maps

GPS 51.60121854548498, 4.184658426964774