Ventjagersplaten - Adolfsgat

Goede kans dat u hier de cetti's zanger hoort! Deze vogelsoort zit soms pal voor de hut te zingen. Hem te zien krijgen is echter erg lastig, gezien zijn verborgen leefwijze. Boven het Haringvliet kunt u meeuwen en sterns zien. De zeearend is hier wel eens gezien. U kijkt uit richting het eiland Tiengemeten.

Type Hut
Beheerder Onbekend
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 1700 Smient
2021-02-24 25 Brilduiker
2021-02-24 25 Brilduiker
2021-02-24 1 Zeearend
2021-02-24 2 Grote Mantelmeeuw
2021-02-24 12 Bergeend
2021-02-24 18 Knobbelzwaan
2021-02-24 40 Wilde Eend
2021-02-24 25 Kokmeeuw
2021-02-24 2 Kievit
2021-02-24 1 Boomkruiper
2021-02-24 1 Witte Kwikstaart
2021-02-24 2 Grote Zaagbek
2021-02-24 1 Bruine Kiekendief
2021-02-22 1 Blauwe Kiekendief
2021-02-22 1 Merel
2021-02-22 1 Pijlstaart
2021-02-22 1 Wintertaling
2021-02-22 1 Boomkruiper
2021-02-21 1 Roodborsttapuit

Bij de N59 neemt u de afslag richting Den Bommel. Ga direct de eerste weg rechts en ga daarna weer rechts de Oudelandseweg in. Waar het asfalt ophoudt volgt u het spoor tot aan het hek. Daar is een kleine parkeerplaats. Loop richting de N59. Daar staat een bord richting vogelkijkhut. U kunt het hek over via het opstapje en kunt dan langs de N59 lopen via de asfaltdijk. De hut ligt na 50 meter links. Deze vogelkijkhut is ook bereikbaar vanaf de parallelweg van de N59. Parkeer de auto waar de N59 de dijk van Flakkee kruist. Binnendijks naar beneden en ga via fietspad door het tunneltje onder de N59 door. Ga over het hek en ga de dijk weer op. Even lopen in oostelijke richting en u ziet de kijkhut aan uw linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 51.70260689526287, 4.329732483006451